Svenska Linnésällskapets - Årsskriftregister 1918-2021

transparant_2000x1000_3.png

Registret är sammanställt av Roland Moberg 2010, samt kompletterat och korrigerat av Erik Hamberg 2022, och innehåller alla artiklar som publicerats i årsskriften samt kortare meddelanden av originalkaraktär, däremot har bokrecensioner och liknande utelämnats.

Registret finns även att hämta ovan (pdf-fil).
 

Artiklar 1918–2021

Abenius, M., Allt är viktigt. En stiltendens hos Linné. 1935: 95–108.
Ahlström, O., Carl von Linnés mikroskop. 1948: 114–119.
Ahlström, O., Synverktyg i Linnémuseet i Uppsala. 1947: 99–101.
Almkvist, J., Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare. Ett bidrag till syfilidologiens historia. 1923: 61–119.
Almquist, E., Linné och Flora upsaliensis. 1922: 56–69.
Anderman, T., Dop och faddrar i Carl von Linnés familj. 2015: 35–58.
Aurivillius, C., Anmärkningar rörande Linnés entomologiska ”Praelectiones privatissimae”, hållna på Hammarby 1770. 1922: 97–105.
Backman, C., Sara Lisa skriver. 2006: 69–78.
Backman, H., Ett bokbyte över gränserna. Andreas Kallström som kommissionär åt bröderna Bergius på 1760-talet. 2017: 113–124.
Backman, H., Men jag ska säga Mamsell en hemlighet … Adam Afzelius kärleksbrev till Anna Sophia Dassau. 2019: 69–113.
Barreiro, A. J., Pehr Löflings dagboksanteckningar om sin resa från Madrid till Cadiz 1753. Översättning av ett spanskt originalmanuskript. Med inledning av J. Almkvist. 1925: 25–42.
Belfrage, S., Dedikationen i Linnés Skånska resa. 1944: 1–28.
Belfrage, S., Linnés resesällskap under den Skånska resan. 1949: 43–56.
Benedikt, E., Goethe und Linné. 1945: 49–54.
Bengtsson, S., De i Linnés Skånska Resa omnämnda insekterna i kritisk belysning. 1920: 80–102.
Beretta, M., The Société Linnéenne de Paris (1787–1827). 1990/1991: 151–175.
Berg, C.-H. 1695–1895 – fyra forskningsfärder till Lule lappmark. 1994/1995: 114–118.
Berg, Å. (†) Laudatur et alget. 1964: 1–4.
Berg, Å., Herbationes Upsalienses. Protokoll över Linnés exkursioner i Uppsalatrakten. l. Herbationerna 1747. Med en inledning av A. H. Uggla. 1950/1951: 95–162.
Bergman, J., Theses medicae. En Linnédisputation av 1760. Svensk tolkning från latinska originalet. Noter och efterskrift av T. Fredbärj. 1947: 61–66.
Bernström, J., Anteckningar om svärdfiskar, Xiphias gladius L., i Östersjön. 1986/1987: 167–169.
Beskow, K., Levertins Linné-uppfattning. 1934: 91–117.
Bibliographica Linnaeana. 1939: 108–118.
Bjurberg, J., Om bävern. 2021: 9–82.
Björck, Henrik, Konsten att minnas Linné. Firandets former vid jubiléerna 1807, 1907 och 2007. 2018: 15–40.
Bobrov, E. G., On the works by and on Linnaeus published in Russia and the Soviet union. 1978: 265–275.
Bodenhelmer, F. S. & Uggla, A. H., The ”Album ltineris” of Frederic Hasselquist. 1952: 18–30.
Boerman, A. J., Linnaeus and the scientific relations between Holland and Sweden. 1978: 43–56.
Boerman, A. J., Linnaeus becomes candidatus medicinae at Harderwijk. A neglected Linnaean document. 1956/1957: 33–47.
Broberg, G., Collegium anatomicum Doct. Rudbeckii. Ett stycke ur den svenska sexualundervisningens historia. 2011: 7–22.
Broberg, G., Den unge Linné speglad i några hittills obeaktade dokument. 1972/1974: 7–21.
Broberg, G., Ett brev om läkarlöner, självmord och torra skodon. 1994/1995: 118–121.
Broberg, G., Fruntimmersbotaniken. 1990/1991: 177–231.
Broberg, G., Hjortbergstavlan, en återblick. Sten Lindroth möter Gustaf Fredrik Hjortberg. 2014: 7–38.
Broberg, G., In the Shadow of Thunberg and Sparrman. Hendrik Jacob Wikar at the Cape. 2016: 53–70.
Broberg, G., Linnaeus and Genesis: A Preliminary Survey. 1978: 30–42.
Broberg, G., Linné 300, Darwin 200: fortfarande med oss. Ett samtal mellan Bengt Olle Bengtsson, Gunnar Broberg och Nils Uddenberg. 2009: 145–157.
Broberg, G., Magnus Orrelius' Historia Animalium. 1968/1969: 41–77.
Broberg, G., När en Linné ej waknar mer. 2021: 7–8.
Broberg, G., Systema naturae incognita. 2002/2003: 31–48.
Broberg, G., Årsskriften fyller jämnt. 2018: 7–14.
Broberg, G. & Christensen-Nugues, C., Homo sapiens. 250 years as an animal and a moral being. 2008: 7–30.
Brolén, C. A., Linnés avhandling Migrationes avium (Övers.). Inledning och kommentarer av E. Lönnberg. 1935: 23–58.
Brusewitz, G., Blomster-almanackan och den nöjsamma nyttigheten. 1975/1977: 13–28.
Brusewitz, G., Tre linneaners Fauna svecica. Ett exemplar som tillhört Erik Rydbeck, Samuel Ödmann och C. E. von Meijerhelm. 1968/1969: 3–24.
Bryk, F., Benoist de Maillet und Carl von Linné. Eine historische Parallele. 1949: 99–111.
Bryk, F., Die Stellung der polnischen Botanik zu Linnés Systeme. 1923: 35–51.
Bryk, F., Linné som konstnär. 1925: 3–13.
Bryk, F., Linné und die Parnassiologie. 1919: 126–140.
Bryk, F., Linné und die Parnassiologie. Ein Nachtrag. 1921: 116–118.
Bryk, F., Läszt sich die Nomenklatur von Linnés Schmetterlingssystem als strikt binär bezeichnen? Ein kleiner historischer Beitrag zu, einer Kritik am Begriffe der Gattung. 1944: 65–80.
Bryk, F., Till dansken Johan Christian Fabricius' 200-årsminne. 1945: 55–59.
Brøndegaard, V. J., Linnaea i folkemedicinen. Efterskrift av A. H. Uggla. 1959: 89–100.
Brøndegaard, V. J., Sagnet om Sambucus ebulus. 1972/1974: 157–162.
Callmer, C. & Gertz, O. (†), Om illustrationerna till Hortus Cliffortianus. 1953: 81–88.
Callmer, C., Mårten Kähler. Naturforskare och läkare ur Linnés skola. 1984/1985: 109–125.
Callmer, C., Otto Gertz †. 1948: 11–12.
Campbell, Å., Landskapsbilden i Linnés skånska resa. 1933: 63–99.
Celsius, O., Om fåglarnas natur. 2019: 7–45.
Christensen, C., Linnés testimonium til Georg Tycho Holm. 1924: 32–38.
Christensson, J., Fiskar och fornfynd: Om baronerna Gyllenstierna som vetenskapliga amatörer. 1996/1997: 7–32.
Christensson, J., Olof Abraham Robsahm. Läkare, linnean och badentusiast. 1998/1999: 27–58.
Clark Nelson, M. & Svanberg, I., Lichens as food. Historical perspectives on food propaganda. 1986/1987: 7–51.
Clemedson, C.-J., Charles De Geer och Carl von Linné. 1972/1974: 146–152.
Clemedson, C.-J., Högtidstal i Uppsala Domkyrka den 10 januari 1978 till 200-årsminnet av Carl von Linnés bortgång. 1979/1981: 7–16.
Clemedson, C.-J., Linnaeus, Moraeus och Sveden. 1975/1977: 139–146.
Clemedson, C.-J., Linné 1771. 1970/1971: 7–12.
Clemedson, C.-J., Linné och Wargentin. 1975/1977: 7–12.
Dahlgren, K. V. O., Fries' levnadsteckning över Linné. Ett femtioårsjubileum. 1953: 78–80.
Dahlgren, K. V. O., Hesperidernas äpplen och Potus polopuntia. 1948: 73–91.
Dahlgren, K. V. O., Linnaeus och fågelägget, särskilt ovum ovo pregnans. 1952: 39–61.
Dahlgren, K. V. O., Linnés iakttagelser av s. k. knoppmutationer. 1941: 18–28.
Dahlgren, K. V. O., Om Linné och monstra samt fyrbenta fåglar och tvehövdade. 1949: 77–98.
Dahlgren, K. V. O., Philosophia Botanica, ett 200-årsminne. 1950/1951: 1–30.
Dal, B., Grågiökar och Papilioner. Några nya uppgifter kring tillkomsten av Carl Clercks Icones insectorum rariorum. 2012: 117–130.
Dal, B., Grågiökar och Papilioner. Om Carl Clercks fjärilsverk Icones Insectorum Rariorum. 1984/1985: 7–88.
Dal, B., Honnings-Dugg og Snee-Spurre. Linné på danska. 2015: 59–70.
Dance, S. P., Erik Brander, the Logies and Linnaeus. 1966: 74–84.
Danell, K. & Svanberg, I., Nattwaka –ett spök- eller dialektord för tallbit, Pinicola enucleator (L., 1758). 2020: 81–90.
Danell, K. & Svanberg, I., Naturintresset hos två norrländska präster. Pehr Stenberg och Lars Levi Laestadius. 2021: 111–134.
de Brun, F., Utdrag ur Erik Gustaf Liedbecks dagböcker för åren 1745, 1747 och 1766, rörande hans samvaro med Linné. 1918: 158–159.
Dixelius, O., Carl Gustaf Tessin, Linné och naturen. Synpunkter på Tessins naturuppfattning. 1984/1985: 89–107.
Dobreff, J., Redux Rolander. Advancements in Rolander research along with the identification of an unknown Rolandrian manuscript. 2008: 135−150.
Drake, G., Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. Övers. 1933: 41–62.
Drake, G., Linné och Pharmacopoea Svecica Ed. I. 1921: 1–15.
Drake, G., Linné och pärlodlingen. 1930: 109–123.
Drake, G., Linnés avhandling Potus Theae 1765 översatt och kommenterad. 1939: 27–43.
Drake, G., Linnés försök till en inhemsk teodling. 1927: 68–83.
Drake, G., Linnés tankar om grunden till ekonomien. 1928: 41–65.
Drake, G., Medicinalierna ur stenriket i Linnés Materia medica. 1922: 13–39.
Drake, G., Några Linnérecept. 1926: 26–44.
Du Rietz, G. E., Linné som fjällväxtgeograf. 1942: 33–57.
Du Rietz, R., Allan Stevensons katalog över 1700-talsböcker i Hunt Botanical Library. 1964: 43–61.
Du Rietz, R., Tryckningen av Species plantarum 1753. En preliminär bibliografisk undersökning. 1965: 60–87.
Dunér, D., Botaniska vandringar på Kullen. Om fältbotanikern Bengt Lidforss. 2013: 89–142.
Dunér, D., Don Pedro – saknad i paradiset. 2006: 113–126.
Dunér, D., En gråsten från Ohs och en blå safir från Ceylon. 2002/2003: 123–134.
Dunér, D., Naturens alfabet. Polhem och Linné om växternas systematik. 2008: 31−70.
Dunér, D., Ovisshetens poesi. Lundensiska naturalhistorikers skildringar från resor i främmande världar. 2016: 91–106.
Edberg, R., Han tillhör världen. 1988/1989: 1–14.
Edman, V., Carl von Linnés hus i Uppsala. En återskapad 1700-tals-miljö. 2007: 137–160.
Ehnmark, E., Dygden och lyckan. 1944: 81–105.
Ehnmark, E., Linnés nemesis-tankar och svensk folktro. 1941: 29–63.
Ehnmark, E., Linnétraditionen och naturskildringen. 1931: 41–71.
Ehrström, R., Levnadsförhållanden och sedvänjor, beskrivna i Iter Lapponicum och Iter Dalekarlicum och deras förekomst i Finland. 1947: 36–42.
Ehrström, R., Minnesanteckningar om Linné av kapellanen i Kronoby (Österbotten, Finland) Anders Ehrström. 1946: 69–72.
Ekenvall, A., Ett obeaktat zoologiskt bidrag av Linné i en tysk tidskrift. 1743. 1941: 89–96.
Ekman, S., Ava-eken på Fårön. 1945: 60–64.
Ellenius, A., Linné i medaljkonsten. 1979/1981: 17–34.
Engel, H., Linnaeus' Voyage from Hamburg to Amsterdam. 1936: 50–58.
Engel, H., Some Artedi documents in the Amsterdam archives. 1950/1951: 51–66.
Engel, H., The life of Albert Seba. 1937: 75–100.
Erdtman, G., Linnés ”Flora Svecica”. Anteckningar kring ett tvåhundraårsminne. 1945: 41–48.
Eriksson, G., Barndomens botanik. 2015: 7–34.
Eriksson, G., Konst och natur i Göran Wahlenbergs Linnébild. 2008: 151−168.
Eriksson, G., The Botanical Success of Linnaeus. The Aspect of Organization and Publicity. 1978: 57–66.
Floderus, M. & Forsstrand, C., Linnés ättlingar. Några släktutredningar. 1919: 115–125.
Floderus, M., Några traditioner från det Linnéanska huset. 1919: 111–114.
Fors, H., Vetenskap i alkemins gränsland: Om J. G. Wallerius Wattu-riket. 1996/1997: 33–60.
Forsstrand, C., Carl Gustaf Ekeberg, hans färder till Ostindien och Kina, naturvetenskapliga intressen och förbindelser med Linné. 1928: 147–161.
Forsstrand, C., Christopher Aurivillius. Minnesteckning. 1929: 88–93.
Forsstrand, C., Ett japanskt porträtt av Karl Peter Thunberg. 1924: 50–51.
Forsstrand, C., I Linnés födelsebygd. Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst den 23 maj 1926. 1927: 1–8.
Forsstrand, C., Linné och släkten Reuterholm. 1919: 49–64.
Forsstrand, C., Linné som skildrare av svenskt folkliv. 1926: 12–25.
Forsstrand, C., Linnés ekonomi och hans kvarlåtenskaps öden. 1922: 70–89.
Forsstrand, C., Mårten Triewald och hans Stockholmsträdgård. 1927: 57–67.
Forsstrand, C., Några uppgifter om Danmarks socken och Linnés grannar. 1923: 29–34.
Forsstrand, C., Pehr Löflings kvarlåtenskap och eftermäle. 1927: 131–136.
Forsstrand, C., Uppsala på Linnés tid. 1924: 15–31.
Forsstrand, C., Viktor N. Baumbach, Svenska Linné-Sällskapets senaste donator. 1927: 154–155.
Forsstrand, C., Vårt nyaste Linnémonument. 1923: 166.
Fox Maule, A. & Hansen, C., Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750–1753. 1972/1974: 75–145.
Fransson, S., Claës Gustaf Myrin, en levnadsteckning. 1988/1989: 55–82.
Franzén O., Hur Linnébilden formades (1778–1850). 1963: 5–41.
Fredbärj, T., Carl H. Wänman – en misskänd Linnélärjunge. 1960: 11–32.
Fredbärj, T., En sjukhistoria av Linné. 1939: 77–90.
Fredbärj, T., Ett knippe Linnérecept. 1940: 51–70.
Fredbärj, T., Ett nyfunnet manuskript till Fundamenta botanica. 1964: 5–15.
Fredbärj, T., Ett okänt Linnérecept. 1938: 81–84.
Fredbärj, T., Gustaf Drake af Hagelsrum †. 1940: 83–85.
Fredbärj, T., Johannes Moraeus, Linnaei svärfader. 1962: 103–127.
Fredbärj, T., Linnaei medikamentlistor för Stockholmseskadern 1741. 1967: 20–31.
Fredbärj, T., Linné och balsameringskonsten. 1945: 65–73.
Fredbärj, T., Linné och brödet. 1965: 16–25.
Fredbärj, T., Linné och vintern. 1959: 69–78.
Fredbärj, T., Linné som djäkne och gymnasist. 1970/1971: 13–35.
Fredbärj, T., Två Linnérecept. 1945: 74–76.
Fredbärj, T., Två svenska akademiprogram av Linné. 1954/1955: 97–114.
Fredbärj, T. & Knöppel, J., Kofsan på Linnaei tid och i dag. 1953: 57–70.
Fridrichsen, A., Hierobotanon Linnaeanum. 1947: 67–70.
Fries, M., Gustaf Sandberg. 1982/1983: 116–117.
Fries, M., Regnblomman, Linnés ”väderspåman”. 1941: 68–78.
Fries, M., Rickard Ekbom. 1982/83: 115–116.Fries, R. E., Carl Forsstrand. Minnesteckning. 1929: 138–143.
Fries, R. E., De linneanska ”apostlarnas” resor. Kommentar till en karta. 1950/1951: 31–40.
Fries, R. E., Ett tvåhundraårsminne. Tal vid Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst vid Råshult den 2 juni 1935. 1936: 1–6.
Fries, R. E., Juel. Några minnesord. 1932: 90–94.
Fries, R. E., Linné i Holland. 1919: 141–155.
Fries, R. E., Linné och hembygden. Minnestal vid Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst i Stenbrohult den 23 maj 1926. 1927: 9–20.
Fries, R. E., Linné-växter i Bergii herbarium. 1935: 109–123.
Fries, R. E., Prins Eugen. Minnesord. 1947: 7–8.
Fries, R. E., Rutger Sernander. Några minnesord. 1945: 1–7.
Fries, R. E., Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst i Uppsala den 27 maj 1923. 1924: 1–10.
Fries, R. E., Till 25-årsminnet av Svenska Linné-Sällskapets stiftande. 1943: 1–6.
Fries, R. E., Till tioårsminnet av Svenska Linné-Sällskapets stiftande. 1928: 1–6.
Fries, S., Flora svecica som växtnamnsordbok. Hur Linné samlade folkliga växtnamn. 1962: 34–45.
Fries, S., Linnés resedagböcker. Språk, stil och innehåll i jämförelse med de tryckta reseskildringarnas. 1966: 28–64.
Förberg, E., Förteckning över till Linnésamiingen hörande böcker, som ej äro upptagna i J. M. Hulths Bibliographia Linnaeana. 1923: 160–165.
Förberg, E., Hortus upsaliensis. Några anteckningar om dess öden under 180 år. 1923: 120–135.
Förberg, E., Linnéminnet och dess vårdande. 1918: 169–172.
Förberg, E., Tre Linnéporträtt. 1918: 90–94.
Förberg, E., Våra Linnéminnen. 1920: 117–121.
Garnham, P. C. C., Linnaeus' Thesis on Malaria in Sweden. 1978: 80–97.
Gertz, O. (†), Artemis och hinden. Frontispisplanschen i Linnés Fauna Svecica. 1948: 13–38.
Gertz, O., Celsiska herbarieväxter i Lund. 1933: 133–136.
Gertz, O., Linnaeana i framlidne professor Otto Nordstedts kvarlåtenskap. 1925: 43–48.
Gertz, O., Linné och cecidologien I. 1929: 149–167.
Gertz, O., Linné och cecidologien II. 1930: 69–108.
Gertz, O., Linné och cecidologien. III. Några supplerande tillägg. 1936: 121–128.
Gertz, O., Linnéanska föreläsningskollegier i botanik. 1919: 44–48.
Gertz, O., Linnéanska herbarieväxter i domprosten Celsii herbarium. 1922: 106–113.
Gertz, O., Linnés blomsterrabatter på Hammarby. Enligt en originalhandskrift av Linné. 1927: 30–56.
Gertz, O., Linnéska herbarieväxter i Linköping. 1925: 48.
Gertz, O., Några anmärkningar till framlidne doktor M. B. Swederus’ edition (1907) av Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflanzen (1759). 1946: 85–90.
Gertz, O., Några Linnélärjungar – ämnessvenner i Kungl. Vetenskapsakademien. 1941: 64–67.
Gertz, O., Olof Celsius d. ä. och Flora Uplandica. Ett blad till Uppsalabotanikens historia. 1920: 36–56.
Gertz, O., Otto Nordstedt. Några minnesord. 1924: 112–115.
Gertz, O., Sperling, Stobaeus, Linné och Leche och de första undersökningarna över Skånes flora. 1926: 100–141.
Gertz, O., Tvenne sannolikt förlorade Linnéska manuskript ur Kilian Stobaei bibliotek. 1925: 94–96.
Gertz, O., Växter ur Peter Forsskåls herbarium å Lunds Botaniska institution. 1945: 77–89.
Gillby, J., Nemesis Divina i Brålanda och Kimito. 1961: 74–76.
Goerke, H., Linnaeus' German pupils and their significance. 1978: 223–239.
Goerke, H., Linné und Johann Andreas Murray. 1966: 65–73.
Gombocz, E., Linné und die ungarische Botanik. 1921: 24–32.
Gombocz, E. & Bryk, F., Bibliographia Linnaeana hungarica. 1922: 90–96.
Grape, A., Abraham Bäcks utländska studieresa. Hollandsvistelsen. 1937: 101–127.
Grape, A., Linnaeana bland J. G. Acrels papper i Karolinska institutets bibliotek. 1933: 112–120.
Grape, A., Linné, Abraham Bäck och Pharmacopoea Svecica av år 1775. 1946: 1–34.
Grape, A., Om Christopher Tärnströms resejournaler. 1918: 126–144.
Gustafsson, A., Per Kalm och den Nya världen. 2008: 71−116.
Gustafsson, L.-Å., Carl Fries' tryckta skrifter. 1984/1985: 240–255.
Hag, T., Karoliner och behemoter. 1979/1981: 51–72. 2020: 57–72.
Hagberg, K., Den Linnéanska traditionen. 1941: 1–17.
Hagberg, K., Linnaeus och Plinius. 1962: 20–22.
Hahr, A., En unik svensk målning på Linnés Hammarby. 1918: 80–85.
Hamberg, E., Anders Berlin – en linnean i Västafrika. 1994/1995: 99–108.
Hamberg, E., Carl Fredrik Adler – ett trehundraårsminne. 2020: 57-72.
Hamberg, E., Carl von Linnés ”stjärngossar” och hans undervisning hösten 1747. 2019: 47–67.
Hamberg, E., Entomologisk litteratur hos Charles De Geer. 2015: 71–102.
Hamberg, E., Illustrationer och kopparplåtar till Charles De Geers Mémoires. 2016: 39–52.
Hamberg, E., Michael Denis – en Linné i biblioteket? 1988/1989: 83–100.
Hamberg, E., Naturalhistorien invaderar biblioteket. Anders Jahan Retzius’ inköp av böcker till Lunds universitetsbibliotek. 2000/2001: 29–48.
Hamberg, E., Rudbeckarnas botaniska böcker hos Charles De Geer i Leufsta. 2018: 75–98.
Hazelius-Berg, G. & Wallin, S., Linnés kläder i samlingen på Hammarby. 1956/1957: 57–84.
Heckscher, E. F., Linnés resor – den ekonomiska bakgrunden. 1942: l–11.
Hedbom, K., Linné som patient år 1764. 1918: 145–157.
Hedbom, K., Linnés inhemska medicinalväxter. 1919: 65–110.
Hedlund, E., Assessor Göran Rothman. Levnadsteckning. 1937: 4–43.
Hedlund, E., Johan Stensson Rothman. Levnadsteckning. 1936: 67–120.
Hedlund, E., Om generaldirektör Anders Johan Hagströmers förhållande till Linné. 1939: 4–8.
Hedlund, Y., Linnés avhandling Exanthemata viva. 1940: 39–50.
Heller, J. L., Bibliotheca Zoologica Linnaeana. 1978: 240–264.
Henningsson, Åsa, Mysteriet kring Jean Eric Rehns Linnéporträtt. 2018: 41–54.
Henrikson, A., Linnés resor: Dikt. 1968/1969: 1.
Henschen, L., En sänggardin från Linné d. y:s hem. 1960: 72–74.
Herdin, K. W., Olof Rudbeck den äldres hortus botanicus. En topografisk studie. 1925: 14–24.
Hildebrand, K.-G., The Economic Background of Linnaeus. Sweden in the Eighteenth Century. 1978: 18–29.
Hoadley, M. C. & Svanberg, I., Hunting Rhinoceros in Java. Johan Arnold Stützer and his Journal 1786–1787. 1990/1991: 91–143.
Hodacs, H., Linneansk naturalhistoria på marknaden. Materialitet, handel och förändring. 2017: 7–45.
Hofsten, N. v. (†), Linnés dubbla bokföring. 1967: 1–12.
Hofsten, N. v., Anders Grape. Minnesord. 1959: 7–8.
Hofsten, N. v., Arvid Hj. Uggla 80 år. 1962: 1–2.
Hofsten, N. v., Arvid Hj. Uggla. Minnesord. 1964: 89–92.
Hofsten, N. v., De goda och de onda dagarna. Linné om ungdomen och ålderdomen. 1960: 9–10.
Hofsten, N. v., Einar Lönnberg †. 1943: 68–74.
Hofsten, N. v., I Linnés spår i Holland. Anförande vid Svenska Linné-Sällskapets vårsammankomst å Hammarby den 22 maj 1949. 1949: 57–64.
Hofsten, N. v., Linnaeus anno 1748. Tal vid Svenska Linné-Sällskapets vårsammankomst den 23 maj 1948. 1948: 95–98.
Hofsten, N. v., Linné och Goethe. 1963: 1–4.
Hofsten, N. v., Linnés djursystem. 1959: 9–49.
Hofsten, N. v., Linnés naturuppfattning. 1958: 13–35.
Hofsten, N. v., Nils Svedelius. Minnesord. 1960: 7–8.
Hofsten, N. v., Olof T. Hult. Minnesord. 1958: 7–8.
Hofsten, N. v., Systema Naturae. Ett 200-årsminne. 1935: 1–15.
Holm, L., Bara mossor och lavar.Om Jacob Johan Björnståhls växtsändningar till Peter Jonas Bergius. 2000/2001: 125–132.
Holmberg, A., P. J. Bergius' anteckningar från en resa till Dalarna år 1751. Inledning och kommentarer. 1952: 71–85.
Holmberg, A., Ägde Carl Snoilsky två exemplar av Systema naturae 1735? 1963: 66–67.
Hult, O. T., Erik Müller. Några minnesord. 1924: 83–100.
Hult, O. T., Ernst Almquist †. 1946: 66–67.
Hult, O. T., Några anteckningar om Olof och Magnus Bromelius. 1926: 87–99.
Hult, O. T., Om Linné och ”den osynliga världen” I. 1934: 118–128.
Hult, O. T., Om Linné och ”den osynliga världen” II. 1935: 16–22.
Hult, O. T., Om Roland Martin och hans studieresa till Paris 1754–1756. 1928: 72–91.
Hultgren, E. O., François-Auguste Biard's tavla ”La jeunesse de Linné”. 1921: 65–68.
Hulth, J. M., Basil H. Soulsby och Markus Hulth som Linnéforskare. 1929: 182.
Hulth, J. M., Kalm som student i Uppsala och lärjunge till Linné åren 1741–1747. 1924: 39–49.
Hulth, J. M., Linnémuseet och Linnébiblioteket. 1925: 127.
Hulth, J. M., Om handskrifterna till Linnés Flora Kofsöensis. 1924: 62–67.
Hulth, J. M., Sällskapets nye hedersledamot: Dr. Benjamin Daydon Jackson. 1925: 1–2.
Hultqvist, P., I Linnés efterföljd. Samuel Liljeblad och hans resa i Dalsland 1797. 1988/1989: 25–54.
Hultqvist, P., Linneansk efterskörd: Clas Bierkanders reseanteckningar. 1992/1993: 85–108.
Hylander, N., Linnaea, Jafnea, Anderssoniopiper och andra växtsläkten uppkallade efter svenskar. 1967: 32–51.
Hylander, N., Linné, Duchesne och smultronen. 1945: 17–40.
Hylander, N., Linné, Elias Fries och smålänningarnas Hjärtansfröjd. 1940: 17–38.
Hylander, N., Om kvickrotens nytta. 1947: 43–60.
Insulander, R., På Floras och Faunas förtjusande fält. 1994/1995: 51–84.
Insulander, R. & Müller-Wille, S., Linnés Fundamenta Ornitologica. 2000/2001: 85–124.
Iwao, S., C. P. Thunbergs ställning i japansk kulturhistoria. 1953: 135–147.
Jackson, B. D., The visit of Carl Linnaeus to England in 1736. 1926: 1–11.
Jacobsson, N., Magister Andreae Hesselii anmärkningar om hans resa till Amerika och vistande där 1711–1724. Ett Delawareminne. 1938: 95–145.
Jespersen, P. H., J. C. Fabricius as an evolutionist. 1946: 35–56.
Jespersen, P. H., Linnés artsbegreb. En foreløbig oversigt. 1948: 45–56.
Johannesson, E., Blomsterkungen i republiken USA. Om Linnéstatyn i Chicago 1891. 1988/1989: 101–114.
Johansson, J., Stilistiska drag i Linnés Tal om märkvärdigheter uti insecterna. 1961: 22–35.
Johansson, N., Om Stenbrohult och dess flora. 1929: 168–173.
Johnson, B. E., Prolog. 2007: 7–10.
Jonsell, B., Carl-Johan Clemedson in memoriam. 1990/1991: 245.
Jonsell, B., Linnaeus and Spain – before Mutis. 1990/1991: 145–150.
Jonsell, B., Magnus Fries in memoriam. 1988/1989: 123–124.
Juel, H. O., A revision of Kalm's herbarium in Uppsala. 1921: 16–23.
Juel, H. O., Bemerkungen über Hasselquist's Herbarium. 1918: 95–125.
Juel, H. O., Early investigation of North American flora with special reference to Linnaeus and Kalm. 1920: 61–79.
Juel, H. O., Förteckning över i Uppsala förvarade herbarieexemplar med påskrifter av Linnés hand. 1931: 12–16.
Juel, H. O., Notes on the herbarium of Abraham Bäck. 1924: 68–82.
Juel, H. O., Några drag ur Uppsala botaniska institutions historia. 1929: 67–87.
Juel, H. O., Om Kalms bemödanden att i vårt land införa nordamerikanska växter. 1930: 40–60.
Juel, H. O., Om några herbarier i Uppsala från Linnés tid samt om botanices demonstratorn Eric Tuwén. 1926: 61–77.
Juel, H. O. & Drake, G., Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna. 1927: 99–130.
Jönsson, A., En främling i det svenska landskapet. Om en Agave americana i Uppland på stormaktstiden. 1998/1999: 81–94.
Jönsson, A.-M., Företalet till Linnés Fauna Suecica (1761). 2018: 55–74.
Jönsson, A.-M., Linnaeus’s ”Svartbäckslatin” as an international language of science. 2000/2001: 49–76.
Jönsson, A.-M., Linné och påven. Om Correia da Serra, en bortglömd länk i Linnes vetenskapliga revolution. 2004/2005: 57–78.
Jönsson, A.-M., Linnés dikt till Giseke – en kanske något tvivelaktig ära. 2014: 109–122.
Jönsson, A.-M., Linnés längtan efter hembygden. Zoëgas, Fabricius’ och Kuhns besök på stenbrohult den 12 juli 1764. 2017: 69–94.
Jönsson, A.-M., När Forsskål kallade Kratzenstein en dvärg i jämförelse med Linné. Kratzensteins brev till Linné. 2016: 7–38.
Jönsson, A.-M., Retorik – inte erotik. Linné och Lady Monson. 2006: 79–112.
Jönsson, A.-M., The Early Correspondence between Linnaeus and Ludwig: An Example of an Early German Criticism. 1996/1997: 131–178.
Jørgensen, P. M., Om Linnes okända norska ursprung. 2004/2005: 121–126.
Jørgensen, P. M., Biskop Gunnerus och archiater Linné – två tvillingsjälar. 2009: 65−76.
Kilander, S., Efter Linnés västgötaresa. Botanikhistoriska notiser från ett halvt sekel. 1984/1985: 127–164.
Kilander, S., Ett gammalt herbarium. 1986/1987: 135–151.
Kreüger, S., Några iakttagelser beträffande lantbruket i Linnés Skånska resa 1749 och i hans Wästgöta resa 1746. 1943: 75–90.
Krook, H., De två senfödda linneanerna. 1986/1987: 153–166.
Krook, H., Lorentz Heister och Linné. Från sexualsystemets genombrottstid. 1948: 57–72.
Krook, H., Peter Jonas Bergius – Linnés lärjunge och läkarekollega. 1979/1981: 73–86.
Krook, M., Carl Adolph Agardh om den växtsystematiska metodiken. 2014: 123–145.
Krook, M., Carl Adolph Agardhs De metamorphosi algarum. Kommentar till en avhandling från 1820. 2016: 71–90.
Kärnefelt, I., Pehr Kalms förlorade världar. Upptäcktsfärder i koloniala Amerika och den Nya världen. 2017: 95–112.
Kärnefelt, I. & Frödén, P., Erik Acharius – the last of the Linnean pupils. 2007: 109–135.
Lagerstedt, T., Linnés Hammarby. Från bondeby till herresäte. 1943: 91–118.
Langer, T. W., De linneanske sommerfuglenavne af 1758. 1958: 51–60.
Larson, J. L., Linné’s French critics. 1978: 67–79.
Larsson, L., Lektor Rothmans planer på en hortus botanicus i Växjö. 1922: 114–116.
Lawrence, G. H. M. & Kiger, R. W., Linnaeus and the Computer. 1978: 276–295.
Leikola, A., Den linneanska traditionen i Finland. 2007: 161–176.
Lenk, T., Linnés Nordstjärneorden. 1942: 66–69.
Levertin, O., Med Linné i Holland. 1929: 94–106.
Levin, A., En samling Linnémedaljer. 1923: 54–60.
Liljenzin, B., Linné och Bergslaget. 1970/1971: 44–48.
Lindberg, A. M., Linden i Jonsboda. Det Linnéska vårdträdet. 1956/1957: 95–105.
Lindberg, S. G., Henrik Fougt – Linnélärjungen som blev vårt 1700-tals främste typograf. 1979/1981: 87–104.
Lindberg, S. G., Några minnesbilder av Sten Lindroth (1914–1980). 1979/1981: 145–152.
Lindell, E., Råshults Södregård. 1923: 136–151.
Lindman, C. A. M., Ett besök vid Råshult. 1920: 103–116.
Lindman, S., Linnéstugan i Korsberga. 1963: 60–65.
Lindqvist, B., Skogen och landskapet i Linnés Skåne. 1949: 19–41.
Lindqvist, E., Kalm-minnet i Åbo. 1963: 68–69.
Lindroth, S., Linnaeus in his European Context. 1978: 9–17.
Lindroth, S. (†), Samtal om Linné. 1979/1981: 153–157.
Linnaeus, C., Petrus Artedis liv. Översättning och noter av I. Odelstierna. 1966: 1–8.
Linné i Skåne (1999 & 1952). 1998/1999: 95–104.
Linné, C. v., Kollegieanteckningar av D. Petri Hamnerini praelect: Chirurg: privat. 1961: 53–66.
Linné, C. v., Linnés almanacksuppsatser. 1928: 117–146.
Linné, C. v., Om renstynget. Med inledning och översättning av Johnny Strand. 2012: 109–116.
Linnéjubileet 2007. 2007: 197–266.
Linnell, T., Några ord om Linnés Peloria och dess locus classicus. 1952: 62–70.
Linnés efterkommande. 1959: 111–116.
Linnés företal till Species Plantarum 1753. 1952: 1–4.
Lundberg, G. W., Linné och Roslin. 1954/1955: 65–79.
Lundmark, B., Linnés samiska trumma. 1982/1983: 77–92.
Lundquist, K., Carl von Linné och Dag Hammarskjöld – en linneansk linje. 2007: 177–188.
Lundquist, K., Jakobsson, A. & Lorentzon, K., Tycho Brahes trädgård. 2002/2003: 99–122.
Lundquist, K., Liljor till Norge och hjortronsylt till Nederländerna. Utbytet av naturalier mellan Carolus Clusius och Henrik Høyer 1597–1604. 2004/2005: 99–120.
Lundquist, K., Vita och röda liljor från Konstantinopel. Om bysantinska liljor och trädgårdsväxter. 2011: 117–137.
Lundqvist, Å., Från ölandsfloristikens ungdomsår. 1975/1977: 29–49.
Löfstedt, B., Zitate bei Linné. 1988/1989: 15–23.
Löfstedt, B., Zitate in Linnés Dissertationen. 1992/1993: 133–140.
Löfstedt, B., Zu Linnés Latein. 1986/1987: 119–134.
Löfstedt, B., Zum Latein von Linnés Dissertationen. 1990/1991: 57–74.
Lönnberg, E., Linnaei anteckningar efter Olof Rudbeck d. y:s föreläsningar om svenska fåglar. 1932: 41–75.
Lönnberg, E., Linné och Artedi. 1919: 30–43.
Lönnberg, E., Linné som opponent på en ichthyologisk disputation 1730. 1921: 69–79.
Lönnberg, E., Några ord om doktor G. Rothmans ”Mus Gundi”. 1937: 44–46.
Lönnberg, E., Tydning av några däggdjursdiagnoser i Systema naturae ed. X. 1918: 86–89.
Löthner, L., Daniel Scheidenburg och hans förbindelser med Linné. Några konturer av ett prästöde. 1970/1971: 49–59.
Löwegren, Y., Kring en Linnébyst i Lund. 1964: 62–69.
Löwegren, Y., Linné och de kungliga naturaliesamlingarna på Ulriksdal och Drottningholm. 1959: 54–68.
Malmeström, E., Anteckningar vid studiet av Linné. 1924: 52–61.
Malmeström, E., Carl von Linné och Isaac Newton. 1954/1955: 80–82.
Malmeström, E., Carl von Linné. Konstnären och personligheten. Högtidstal. 1948: 39–44.
Malmeström, E., Carl von Linnés kyrkohistoriska ställning. 1942: 12–32.
Malmeström, E., Carl von Linnés naturfilosofiska tankar. Några grundlinjer. 1930: 1–18.
Malmeström, E., Diaeta naturalis 1733. Innehåll och problematik. 1965: 1–15.
Malmeström, E., Frågor rörande tro, moral och samhällsliv. Ett Linnémanuskript med kommentarer. 1939: 59–76.
Malmeström, E., Gotthard Virdestam †. 1937: 71–74.
Malmeström, E., Linné om katolicismen. 1962: 23–33.
Malmeström, E., Linnés avhandling om ålderdomen, Senium Salomoneum, 1759. 1929: 51–66.
Malmeström, E., Linnés bruk av bibelord i Nemesis divina. En statistisk undersökning. 1963: 42–51.
Malmeström, E., Linnés humor. 1923: 1–18.
Malmeström, E., Linnés parentation över Andreas Neander. 1925: 97–118.
Malmeström, E., Linnés parentation över Andreas Neander. 1926: 45–60.
Malmeström, E., Linnés parentation över Andreas Neander. Tillägg. 1927: 156–157.
Malmeström, E., Linnés religiösa åskådning. 1922: 1–12.
Malmeström, E., Linnés självbiografier. Några anteckningar. 1931: 17–30.
Malmeström, E., Linnés självkänsla. 1927: 84–98.
Malmeström, E., Tal vid Linnéfesten i Växjö den 22 maj 1957. 1958: 9–12.
Manktelow, M., Linnés dokumentation av växterna på Hammarby. 2000/2001: 137–141.
Mannerfelt, M., Om samfärdsmedel och färdsätt för tvåhundra år sedan. Några spörsmål i anledning av Linnés västgötaresa. 1946: 57–62.
Martin, A. R., Tal om de norskas hushålning. 2010: 7−27.
Martin, A. R., Självbiografiska anteckningar. 2009: 77−122.
Martinsson, K., Linneanska spår i namnstatistiken. 2004/2005: 127–138.
Martinsson, K., Linnés döttrar och Rudbecks fröken – en namnförväxling. 2011: 23–30.
Martinsson, K. & Backman, A., I ett hörn av Hammarby. Om några linneanska växtillustrationer. 2013: 7–38.
Mattisson, K., Linné och storhässjan. Feltolkning och felcitat. 1952: 86–88.
Moberg, R., Material with Linnaeus' hand in Linnémuseet. 2010: 145−157, 2017: 167-169..
Mustelin, O., Pehr Kalm om våra inhemska växters nytta. 1982/1983: 31–56.
Müller, E., Elof Förberg. Hans betydelse för den svenska tandläkekonsten och för Linné-Sällskapet. 1924: 11–14.
Müller, E., Ernst Hultgren. Några minnesord. 1923: 52–53.
Müller, E., Kronprinsessan Margareta. Några minnesord av Svenska Linnésällskapets ordförande. 1920: 1–3.
Müller, E., Linné och Abraham Bäck. 1921: 80–112.
Müller, E., Linné och Uppsala. 1919: 21–29.
Müller, E., Om Svenska Linné-Sällskapets utvecklingslinjer. 1918: 173–176.
Müller-Wille, S. & Scharf, S., Indexing Nature. Carl Linnaeus and his fact-gathering strategies. 2011: 31–60.
Mårdh, P.-A., Linnaeus – a pioneer in travel medicine. 2000/2001: 133–136.
Mörner, C. T., Biblioteknisk granskning av ett postumt linneanskt bokverk. 1939: 116–118.
Mörner, C. T., Om nomineringen av Browallia-släktet och dess arter. 1934: 1–26.
Mörner, M., Ett bidrag till Peter Löflings levnadshistoria. 1948: 92–94.
Nannfeldt, J. A., Species Plantarum. Ett 200-årsminne. 1953: 1–9.
Nannfeldt, J. A., Svante Murbeck †. 1946: 68.
Nathorst, A. G., Linnés uppfattning av de s. k. ”Kornähren” i den permiska skiffern vid Frankenberg i Hessen. 1920: 57–60.
Neander, G., Linné och lungsoten. 1928: 66–71.
Neander, G., Med Linné genom ”Stora Tiveden”. 1931: 102–114.
Nelson, E. C., Isaac Lawson, Physician and Naturalist. Linnaeus’s Scottish Patron. 2020: 7–22.
Nielsen, K. & Sandermann Olsen, S.-E., En linneansk fabel. 2000/2001: 7–28.
Nilson, G., Henric Gahn. En av Linnés disciplar, sedermera berömd läkare i Stockholm. 1945: 8–16.
Nilson, G., Linnaeus som medicus vid Amiralitetet i Stockholm. 1936: 7–49.
Nilson, P., »… En oändelig vishet». 1994/1995: 7–16.
Nilsson, D., Naturen och människan. August Quennerstedts naturskyddstänkande. 2019: 115–137.
Nordenmark, N. V. E., Anders Celsius, Linné och den hundragradiga termometern. 1935: 124–133.
Nordenskiöld, E., En blick på Linnés allmänna naturuppfattning och dess källor. 1923: 19–28.
Nordhagen, R., Linnés forbindelse med norske naturforskere. Foredrag holdt på Hammarby 22 maj 1949. 1949: 5–18.
Nordin, J., Peter Forsskål 1732–1763. En Linnélärjunge i kamp för civila rättigheter. 2013: 39–52.
Nordström, J., Linné och Gronovius. 1954/1955: 7–22.
Nybelin, O., Fauna Svecica 200 år. 1946: 63–65.
Nybelin, O., Kring Petrus Artedis vistelse i England 1734–35. 1966: 9–27.
Nybelin, O., Strödda bidrag till Artedis biografi. 1954/1955: 85–96.
Nybelin, O., Tvenne opublicerade Artedi-manuskript. 1934: 35–90.
Nyberg, G., Ögontröst. En biografi över naturforskaren Bengt Anders Euphrasén 1755−1796. 2010: 69–89.
Nyberg, K. & Manktelow, M., Linnés apostlar och tillkomsten av Species plantarum. 2002/2003: 9–30.
Nyström, E., "Om Natural Historiens tilstånd i Ryssland". Johan Anders LexelIs brev till Linne 1772–1776. 2004/2005: 7–56.
Nyström, E. & Lindberg, B. S., Linnés släktkrets. Nya dokument om födelse och död. 2014: 85–108.
Näsström, G., Glimtar av det linneanska Sverige. 1961: 36–48.
Odelberg, W., Some land marks in the history of Linnaeus's Hammarby. 1978: 306–313.
Odelstierna, I., Curant exspectando. Linné och stahlianerna. 1960: 33–52.
Olsson, T., En linnean om Linné. Några närbilder. 1949: 68–70.
Oseen, C. W., Linné och bröderna Wilcke. 1939: 44–48.
Osvald, H., Linnés höfrö. Till frågan om Linnés förtjänster om svensk ängsskötsel. 1956/1957: 119–129.
Ottosson, M. O., Hur Venus kom tillbaka till Linnéträdgården. 2010: 137−144.
Parker, H. H., Carl Linneus's History of Drugs: Inebriantia, English Translation and Commentary. 1992/1993: 109–131.
Pehrsson, A.-L., Nils Rosén von Rosenstein och iatromekaniken. 1965: 26–59.
Petersson, V., Ur oljeväxternas historia i vårt land. Några glimtar från det linneanska tidevarvet. 1946: 73–82.
Pettersson, B., Prosten Broman som zoolog – en bortglömd förlinnean. 1994/1995: 85–98.
Pietsch. T. W. & Aili, H., Jacob Theodor Klein’s critique of Peter Artedi’s Ichthyologia (1738). 2014: 39–84.
Rautiala, M., Scholars and their works as beacons for Peter Forsskål. Ön the Nordic naturalist and his travel library. 2021: 83–110.
Redman, N. & Svanberg, I., Uses of whales' bones in the Faroe Islands. 2009: 129−144.
Resa kring skånska landsbygden. 1998/1999: 101–104.
Reuterskiöld, A., En Linné-boks historia. 1929: 144–148.
Reuterskiöld, A., Johan Gustaf Wahlbom, Kalmar läns förste provincialmedicus, och hans brev till Linné. 1929: 7–50.
Rogström, L., Ett fält för de nyfikna. Textens betydelse för den tidiga entomologin i Sverige – Linné, De Geer och Bjerkander. 2020: 23–56.
Rolandsson Martin, A., Självbiografiska anteckningar. 2009: 77−122.
Rookmaaker, L. C., Specimens of rhinoceros in European collections before 1778. 1998/1999: 59–80.
Rookmaaker, L. C., The Sources of Linnaeus on the Rhinoceros. 1996/1997: 61–80.
Rookmaaker, L. C. & Svanberg, I., Bibliography of Carl Peter Thunberg (1743–1828). 1992/1993: 7–71.
Rosén, B., Carl Fries och markens historia. 1984/1985: 177–239.
Rothman, G., Resa till Tripoli. Utgiven med inledning och transkribering av Viveka Hansen. 2012: 7–84.
Rydén, B., Carl Johan Gethe, Dagbok hållen på resan till Ostindien 1746–1749. 1975/1977: 51–128.
Rydén, M., Linnaeus and the Swedish plant names. 2009: 49−64.
Rydén, M., William Turner – en portalgestalt i engelsk naturalhistoria. 1990/1991: 35–56.
Rydén, S., Johan Alströmer och Daniel Solander – två Linnélärjungar i London 1777–78. 1960: 53–71.
Rydén, S., José Celestino Mutis och hans förbindelser med Linné och hans krets. Med anledning av en brevpublikation. 1952: 31–38.
Rydén, S., Om och ur Pehr Löflings papper i Madrid. 1958: 36–50.
Sahlgren, J., Ett Linnébibliotek. Några reflektioner och anteckningar. 1923: 152–159.
Sahlgren, J., Linné som predikant. 1922: 40–55.
Sahlgren, J., Linnés talspråk. 1920: 25–35.
Savage, S., Linnaeus and Cornwall. 1956/1957: 7–32.
Schlesch, H. & Venmans, L. A. W. C., Carl von Linné og Nederlandene. Nogle Bidrag. 1944: 106–112.
Schmid, G., Flora's Elysium. 1930: 165–166.
Schmid, G., Linné im Urteil Johann Beckmanns, mit besonderer Beziehung auf F. C. Medicus. 1937: 47–70.
Schmid, G., Linné-Gedichte. 1929: 107–119.
Schmid, G. & Freund, H., Linné und Academia naturae curiosorum. 1930: 124–152.
Schoug, E., Linné och veterinärväsendet. 1925: 49–58.
Seitz, H., Om de linneanska glasen. 1932: 76–89.
Selander, S., Linné i Lule lappmark. 1947: 9–20.
Selling, O. H., Daniel Solanders naturaliekabinett och dess öden. 1962: 128–137.
Selling, O. H., Doktor Jörgen Hahns Musaeum Naturae. 1938: 63–80.
Selling, O. H., Från Linnés ungdomstid och hans småländska hembygd. Brukspatron Samuel Unéer på Ry och hans krets. 1960: 75–144.
Sernander, R., Den linneanska botaniken i den engelska landskapsträdgården. 1937: 172–184.
Sernander, R., Gustaf Neander och hans hembygd. 1942: 58–62.
Sernander, R., Hortus Linnaeanus och den gynnsamma vegetationsperioden 1932. 1933: 31–40.
Sernander, R., Hårleman och Linnaei Herbationes Upsalienses. 1926: 78–86.
Sernander, R., I Linnés fotspår. 1921: 33–64.
Sernander, R., Johan Abraham Gyllenhaal. En förbisedd Linné-lärjunge. 1943: 7–67.
Sernander, R., Lars Roberg och Linné. 1928: 101–116.
Sernander, R., Linnaeus och Rudbeckarnes Hortus Botanicus. 1931: 126–159.
Sernander, R., Linné och den sydsvenska granskogsgränsen. 1939: 91–100.
Sernander, R., Linné som Uppsala-student. 1929: 120–137.
Sernander, R., Linnés Dalaresor. Ett 200-årsminne. 1934: VII–XII.
Sernander, R., Markus Hulth. Några minnesord. 1929: 1–6.
Sernander, R., Meddelanden från den Linnéanska stiftelsen på Hammarby. I–XVI. 1929–1944.
Sernander, R., Olof Rudbeck d. ä. 1930: VII–VIII.Sernander, R., Th. M. Fries 1832–1932. 1932: 1–6.
Sernander, R., Upprop. 1918: 159.
Shillito, J. F., Linnaeus – Zoology in the last years. 1978: 137–155.
Sjöberg, S. G., Jacob Wallenberg i Sydafrika – ett sanningsvittne? 1982/1983: 57–75.
Sjögren, A., Linnéska släktsilhuetter. 1924: 101–111.
Skuncke, M.-C. & Yuko, T., Scientific Relations between Sweden, Russia and Japan in the 1790s. Two Letters from Eric Laxman. 2018: 99–138.
Skårman, J. A. O., Linnés besök på Kinnekulle. 1930: 19–39.
Smit, P., The Zoological Dissertations of Linnaeus. 1978: 118–136.
Soininen, G., Otto E. A. Hjelts insats i Linnéforskningen. 1939: 9–25.
Sourander, P., Linnaeus and Neurology. 1978: 98–117.
Springer, L. F., Hartekamp på Linnés tid och dess senare öden. 1936: 59–66.
Stenborg, G., Horticultura Nova Upsaliensis. 1994/1995: 17–50.
Stenström, F., En glömd Linnélärjunge i Alströmers stad. 1932: 13–40.
Stenström, F., Engelbert Jörlin. 1933: 1–30.
Stenström, F., Pehr Osbeck och Lars Montin, två halländska Linnélärjungar. 1935: 59–94.
Stiernhöök, J., En ny wijsa om foglars art, vthi dygd och lyte, naturen j hastigheet at beskodha. 2009: 7–47.
Stobaeus, P., Amor unit plantas. Bingeln i botanikens historia. 2007: 189–196.
Stobaeus, P., Planta mirabilis. Om beskrivningar av kannrankan i den tidiga botanikhistorien. 2012: 131–137.
Stobaeus, P., Satyrion och sömntorn. 2002/2003: 69–98.
Stobaeus, P., Tulkört. Vincetoxicum hirundinaria – en kulturhistoria. 2010: 91−100.
Stobaeus, P., Vad betyder Linnés orkidénamn Herminium? 2006: 127–134.
Stolt, C.-M., "Underlig och föga lärd". Om den bortglömde Linnélärjungen Jonas Ahlelöf (1717−1783) i Frillesås. 2008: 117−133.
Strand, J. & Svanberg, I., "Ormar stingar inte med gadd". Johan Lindelius skrift om ormar 1683. 2009: 123−127.
Strand, J. & Svanberg, I., Siljans fiskar och fiskerier. Utdrag ur Olof Siljeströms avhandling från 1730. 2020: 73–80.
Strandell, B., Emil Lindell †. 1942: 63–65.
Strandell, B., En linneansk bagatell om en engelsk zoolog och svenske kungens hovmarskalk. Om Thomas Pennant och Charles De Geer. 1962: 138–146.
Strandell, B., Ett par tidiga biografier över Linné och Rosén. 1970/1971: 36–43.
Strandell, B., Från invigningen av Linné-biblioteket i Pittsburgh 1973. 1972/1974: 163–177.
Strandell, B., Linné och Amerika. 1966: 85–96.
Strandell, B., Linnés lärjungar. 1979/1981: 105–143.
Strandell, B., Linnés tackskrivelse till franska vetenskapsakademien 1763. 1972/1974: 153–156.
Strandell, B., Linnés ättlingar. 1979/1981: 35–50.
Strandell, B., Ljungbergers medaljonger av Linné och hans hustru. 1954/1955: 115–118.
Strandell, B., Läkaren och medicine professorn Carl von Linné. 1961: 1–21.
Strandell, B., Några linneanska ex libris. 1975/1977: 129–138.
Strandell, B., När Linnés äldsta dotter hade smittkoppor. 1939: 49–58.
Strandell, B., Patriotiska sällskapet och Linné. 1956/1957: 130–137.
Strandell, B., Research on Linnaeus today from the Collector's Point of View. 1978: 296–305.
Strandell, B., Robert E. Fries. Minnesord. 1966: 100–102.
Strandell, B., Telemak Fredbärj. Minnesord. 1975/1977: 155–156.
Ståhlberg, S. & Svanberg, I., A Russian Polar Bear in Stockholm. Notes on Animal Diplomacy. 2016: 107–116.
Ståhlberg, S. & Svanberg, I., Orangutans Never Made It to Uppsala. Notes on Asian Great Apes in Captivity. 2015: 103–111.
Sundquist, N., Botaniska huset under Linnés tid. 1938: 1–62.
Sundquist, N., Olof Rudbecks botaniska prefekthus. 1937: 145–171.
Svanberg, I., Common Starfish (Asteria rubens) in Nordic Folk Biology. 2018: 139–144.
Svanberg, I., Cuckoo Spit in Northern European Folk Biology. 2016: 117–121.
Svanberg, I., “Deras mistande rör mig så hierteligen”. Linné och hans sällskapsdjur. 2007: 11–108.
Svanberg, I., En folklig lek med växter. Kämpar (Plantago media) i Linnes Skånska resa. 2004/2005: 79–84.
Svanberg, I., ”En god del af det fattiga folckets föda om våren”. Fångst och konsumtion av nors, Osmerus eperlanus (Linnæus, 1758), i det förindustriella Sverige. 2014: 147–156.
Svanberg, I., Fångst av tumlare (Phocoena phocoena) i Sverige. 2004/2005: 85–98.
Svanberg, I., Kanariefågelns svenska historia. Ett förbisett 400-årsjubileum. 2011: 71–116.
Svanberg, I., Svenska sköldpaddor 1650–1950. 2013: 53–87.
Svanberg, I., Swedish cetology in the early seventeenth century. Sigfrid Aron Forsius' description of whales. 2008: 169−187.
Svanberg, I., The Sami use of Lactuca alpina as a food plant. 2000/2001: 77–84.
Svanberg, I., The use of wild plants in the Faroe Islands 1590–1990: A contribution to Scandinavian Ethnobotany. 1996/1997: 81–130.
Svanberg, I., Turkic ethnobotany and ethnozoology as recorded by Johan Peter Falck. 1986/1987: 53–108.
Svanberg, I., Väderfiskar. Folkliga barometrar i Norden. 1998/1999: 7–26.
Svanberg, I., Walruses (Odobenus rosmarus) in captivity. 2010: 119–136.
Svanberg, I., Äldre tids kaninhållning i Sverige. 2017: 125–145.
Svanberg, I., Ängsskäran som färgväxt i 1700-talets Europa. 2002/2003: 49–68.
Svanberg, I., Bonow, M. & Olsén, H., Fish Ponds in Scania, and Linnaeus’s Attempt to Promote Aquaculture in Sweden. 2012: 85–100.
Svanberg, I. & Strand, J., Giovanni Pietro Olinas beskrivning av kanariefågeln av år 1622. 2012: 139–145.
Svanberg, O., Pan svecicus. Ett linneanskt forskningsarbete av aktuell betydelse. 1956/1957: 106–118.
Svedelius, N., Carl Peter Thunberg 1743–1828. Ett tvåhundraårsminne. 1944: 29–64.
Svedelius, N., De linneanska urnorna från Botaniska institutionen i Uppsala. 1935: 153.
Svedelius, N., Ett par linneanska urnor på Botaniska institutionen i Uppsala. 1933: 103–111.
Svedelius, N., Linnés glasklockor. 1921: 113–115.
Svedelius, N., Linnéträdgården 1920–1930. 1921–1931.
Svedäng, B., »Plinii näktergal» – anteckningar om stilen i Linnés Öländska och Gotländska resa. 1990/1991: 7–34.
Sydow, C. O. v., Bibliografi över Linnélitteraturen utgiven 1958–1963. 1959–1964.
Sydow, C. O. v., Bibliografi över år 1957 nyutgiven litteratur av och om Linné samt dennes lärjungar. 1958: 121–132.
Sydow, C. O. v., Den unge Linnés författarskap. En nyfunnen Linnéskrift. 1962: 3–19.
Sydow, C. O. v., Linnaeus and Gmelin. 1978: 212–222.
Sydow, C. O. v., Linné och Lappland. Hans uppfattning av landet och dess invånare. 1972/1974: 22–74.
Sydow, C. O. v., Linnéträdgårdens nya grindöverstycke. 1967: 101–102.
Sydow, C. O. v., Nils von Hofsten †. 1967: 96–99.
Sydow, C. O. v., Rudbeck d. y:s dagbok från Lapplandsresan 1695. Med inledning och anmärkningar. l. 1968/1969: 78–114.
Sydow, C. O. v., Rudbeck d. y:s dagbok från Lapplandsresan 1695. Med inledning och anmärkningar. 2. 1970/1971: 73–115.
Sydow, C. O. v., Sigurd Wallin in memoriam. 1968/1969: 124.
Sydow, C. O. v., Spencer Savage död. 1966: 102–103.
Sydow, C. O. v., Svenska Linné-Sällskapets stiftande och första verksamhet. En tillbakablick vid 50-årsminnet. 1967: 52–91.
Sylvén, N., Floristiska anteckningar från Stenbrohults socken i Småland. 1956/1957: 85–94.
Söderbaum, H. G., Linnaeus och Vetenskapsakademiens stiftande. 1928: 92–100.
Sörlin, A., Några anteckningar om Abr. Bäcks trädgård i Ribby. 1949: 71–76.
Sörlin, S., Apostlarnas gärning. Vetenskap och offervilja i Linné-tidevarvet. 1990/1991: 75–89.
Theel, H., Tycho Tullberg. 1920: 4–24.
Thermaenius, E., Statsinköpet av Linnés Hammarby. 1931: 31–40.
Thimon, G., Gustaf Lenbom. En förbisedd Linnélärjunge och hans bokgåva till Uppsala universitetsbibliotek. 1970/1971: 60–72.
Torén, C.-A., Carl von Linné som rusthållare vid Livregementet till häst. 1956/1957: 48–56.
Torén, C.-A., Om Olof Torén, hans färder till Kina och Indien som skeppspredikant samt om växtsläktet Torenia L. 1953: 17–56.
Tullberg, T., Familjetraditioner om Linné. 1919: 1–20.
Tullberg, T., Linnés Hammarby. 1918: 1–79.
Tullberg, T., Sara Lisa von Linné. En biografisk studie. 2006: 7–68.
Tullberg-Beskow, I., Två ungdomsporträtt av Linné? 1932: 7–12.
Tybjerg, H., Guldfiskens tidlige historie i Norden. 2006: 135–153.
Törnlund, N., Carl Linnaei Scania Futura. 1998/1999: 95–100.
Törnvall, G., Tibast. Om bilden av Daphne mezereum i Palmstruchs Svensk botanik. 2010: 101−118.
Uggla, A. H. (†), Om Linnés Nemesis divina, i synnerhet de ursprungliga Nemesis-anteckningarna i London. 1967: 13–19.
Uggla, A. H., ”Habent sua fata libelli”. En episod ur Linnéhandskrifternas historia. 1948: 99–104.
Uggla, A. H., Artemis och hinden än en gång. 1959: 50–53.
Uggla, A. H., Arthur Jacobsson †. 1954/1955: 83–84.
Uggla, A. H., Basil H. Soulsby [död]. 1933: 100–102.
Uggla, A. H., Basil H. Soulsby's Linné-katalog. 1931: 166–168.
Uggla, A. H., British Museums Linné-katalog. 1934: 133–134.
Uggla, A. H., Daniel Solander och Linné. 1954/1955: 23–64.
Uggla, A. H., Den nya Linnéstatyn i Lund. 1940: 97.
Uggla, A. H., En bok ur Linnés bibliotek med intressant ursprung. 1939: 113–116.
Uggla, A. H., En holländsk doktorsavhandling om Linné. 1952: 92–94.
Uggla, A. H., En isländsk resenär på besök hos Linné 1772. 1933: 121–124.
Uggla, A. H., En niddikt i Linnés exemplar av Skåneresan. 1949: 42.
Uggla, A. H., Ett kirurgiskt kompendium nedtecknat av Linné. 1961: 49–52.
Uggla, A. H., Ett nyfunnet porträtt av kapten C. G. Ekeberg. 1946: 83–84.
Uggla, A. H., Ett spanskt Linnéporträtt. 1931: 160–161.
Uggla, A. H., Felix Bryk †. 1956/1957: 168–169.
Uggla, A. H., Fredric Hasselquist. Ett tvåhundraårsminne. 1952: 5–17.
Uggla, A. H., Från Linné den yngres Englandsresa. Kommentarer kring ett brev. 1953: 71–77.
Uggla, A. H., Försvunna Linné-handskrifter. 1952: 89–91.
Uggla, A. H., G. D. Ehrets växtplansch över sexualsystemet. 1939: 108–113.
Uggla, A. H., Invigningen av Linnémuseet och firandet av Svenska Linné-Sällskapets tjugoåriga tillvaro. 1938: 146–156.
Uggla, A. H., Invigningen av Linnés orangeri. 1956/1957: 173–176.
Uggla, A. H., J. F. Gronovius' introduktionsbrev för Linné till Philip Miller. Ett tillägg till föregående årgång. 1939: 26.
Uggla, A. H., Kilian Stobaei instruktion för en forskningsfärd i Skåne 1729. 1932: 132–139.
Uggla, A. H., Leonard Jägerskiöld 1867–1945. 1945: 90–91.
Uggla, A. H., Linné den yngres brev till Abraham Bäck 1778. 1956/1957: 138–165.
Uggla, A. H., Linné den yngres brev till Abraham Bäck. 2. 1779–1783. 1958: 61–100.
Uggla, A. H., Linné och bananen. 1959: 79–88.
Uggla, A. H., Linné och Burmannerna. 1937: 128–144.
Uggla, A. H., Linné och Vetenskapsakademiens stiftande. 1939: 1–3.
Uggla, A. H., Linnéan Society's 150-årsjubileum. 1939: 101–107.
Uggla, A. H., Linnéfirande i in- och utlandet under år 1935. 1936: 129–136.
Uggla, A. H., Linnéfirandet 1957. 1958: 101–114.
Uggla, A. H., Linnéforskaren Ewald Ährling. Ett hundraårsminne. 1937: 1–3.
Uggla, A. H., Linnélitteraturen omkring 250-årsjubileet. 1958: 115–120.
Uggla, A. H., Linnémuseets senaste förvärv. 1933: 127–132.
Uggla, A. H., Linnés almanacksanteckningar för år 1735. Inledning och förklaringar. 1935: 134–148.
Uggla, A. H., Linnés ”plånbok”. Ett minne från Lapplandsresan. 1940: 71–82.
Uggla, A. H., Linnés tankar om den akademiska ungdomens uppfostran. 1940: 1–16.
Uggla, A. H., Linnéska väderleksanteckningar. Ur ett exemplar av Hortus Upsaliensis 1748. 1948: 105–110.
Uggla, A. H., Linnéstatyn i Uppsala Botanicum. 1930: 153–164.
Uggla, A. H., Meddelanden från Linnémuseet. 1–5. 1946, 1947, 1948, 1952, 1954/1955.
Uggla, A. H., Nils Johnsson †. 1933: 125–126.
Uggla, A. H., Nya Linnéminnesmärken i Sverige och Holland. 1948: 111–112.
Uggla, A. H., Några Linné-fynd i uppländska gårdsarkiv. 1934: 27–34.
Uggla, A. H., När Linnaeus tillträdde sin professur. Ett tvåhundraårsminne. 1941: 79–88.
Uggla, A. H., När Linné fick en Venus-staty till Akademiens trädgård. 1946: 91–98.
Uggla, A. H., När Linné införde namnet fauna. 1949: 65–67.
Uggla, A. H., Om förhistorien till Species Plantarum. 1953: 10–16.
Uggla, A. H., Paul Bellander 1874–1945. 1945: 92.
Uggla, A. H., Petrus Forsskåls stamböcker. 1940: 86–96.
Uggla, A. H., Skaparens afsikt med naturens verk. En promotionsföreläsning av Linné 1763. 1947: 71–96.
Uggla, A. H., Spencer Savage. Sällskapets nye hedersledamot. 1948: 5–10.
Uggla, A. H., Thunbergs minne hyllat i Japan. 1952: 95–97.
Uggla, A. H., Till Nemesis Divina-kritiken. 1961: 71–73.
Uggla, A. H., Tulpangåva från Holland till Linnéträdgården. 1946: 99–100.
Uggla, A. H., Ur Linnésamlingarna i London: Försäljningen av Linnés mineralkabinett. Författarplaner omkring 1740. Linné om invidia svecana. 1953: 125–134.
Ugglas (A. H.) linneanska författarskap. En bibliografisk förteckning. 1962: 147–160.
Undset Svarstad, C., Omkring Sigrid Undset og hennes åndelige livsledsager Carl von Linné. 1975/1977: 147–152.
Wachenfelt, M. V., Ett återfunnet lapplandsporträtt av Carl von Linné. 1947: 21–35.
Walde, O., Nya bidrag till Artedis biografi. 1950/1951: 41–50.
Wallgren, A., Linnés ämbetsbroder Rosén von Rosenstein. 1964: 26–42.
Wallin, L., Carl Peter Thunbergs insektsamling. 1992/1993: 73–84.
Wallin, L., Sillkungen på Linnés Hammarby. 1984/1985: 165–176.
Wallin, S., Linnés bohag och konststilarna. 1927: 137–149.
Wallin, S., Meddelanden från Linnémuseet 5. 1954/1955: 166–169.
Wallin, S., Porträttmedaljonger i Linné den yngres ägo. 1961: 67–70.
Wallin, S., Sommarros och Frökenstjärna i Linnés lagård. 1963: 52–59.
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. 1950/1951: 67–94.
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. II. 1953: 89–124.
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. III. 1954/1955: 119–165.
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. IV. Jämte kommentarer och register till I–IV. 1962: 55–102.
Wastenson, A., Linné als Biochronolog. 1927: 150–153.
Wein, K., F. Ehrhart und J. A. Murray. 1931: 72–84.
Westman Berg, K., C. J. L Almqvist och Carl von Linné. 1959: 101–110.
Wheeler, A., Daniel Solander – zoologist. 1982/1983: 7–30.
Wheeler, A., The sources of Linnaeus's knowledge of fishes. 1978: 156–211.
Vide, S.-B., De provinsiella växtnamnen i Linnés Skånska resa. 1962: 46–54.
Wiklund, K. B., Linné och lapparna. 1925: 59–93.
Wikman, K. R. V., Carl von Linnés samling av småländska vidskepelser 1741. 1964: 16–25.
Wikman, K. R. V., Superstitionerna i Lachesis-manuskriptet. Några Linnéanteckningar jämte anmärkningar. 1968–69: 25–40.
Willén, E., Vattnet blommar. Linnés Byssus flos-aquae. 2011: 61–70.
Windahl Pontén, A., En tofs av krusat getragg och fotfodral av matskewäf. Familjen von Linnés kläder och professorns åsikter om dem. 2010: 29−67.
Windahl Pontén, A., Sorgdräkt och engelska kläder. Två av familjen von Linnés kvitton. 2012: 101–108.
Windahl Pontén, A. & Tallroth, Roger, ”Beständigt menuett och polska”. Om musik och dans i familjen Linné. 2017: 47–68.
Virdestam, G., Kring några brev av Samuel Linnaeus. 1931: 115–125.
Virdestam, G., Linné och Stenbrohult. 1928: 7–40.
Virdestam, G., Stenbrohults prästgård på Linnés tid. 1927: 21–29.
Zenzén, N., Om Bergskollegii mineralkabinett och Linnés föreläsningar däröver 1740. 1932: 95–131.
Zenzén, N., Om den s.k. Swedenborgsstammen och det swedenborgska marmorbordet. 1931: 85–101.

Smärre meddelanden 1929–2021   

Ahlund, M., Utställning i Tokyo. 2018: 168–170.
Ahrland, Å., Trädgårdsregler (Johannes Gernandt). 2017: 153–155.
Almqvist, S., Sven Niclas Hööks dödsår. Ett tillrättaläggande. 1972/1974: 179–181.
Andrén, E., Ett flaskfoder med CL-monogram. 1964: 86–88.
Anfält, T., Glöm inte mig och min trädgård … . 2002/2003: 153–154.
Arnell, A. & Gerhardt, K., I fåglarnas värld. 2021: 152–156.
Axel-Nilsson, G., Hjalmar Wijks gåva till Linnémuseet. 1965: 92–93.
Backman, C., Linneanska gravar. 2002/2003: 154–159.
Backman, H., Linnés skrivbord ett år senare. 2021: 166–167.
Backman, H., Philosophia botanica 270 år. 2021: 164–166.
Bergquist, L., Botanikens grundvalar. 2006: 182–183.
Bohlin, A., Sprengel och insektspollinationen. 2011: 169–171.
Broberg, G., 1695-1895 – fyra forskningsfärder till Lule lappmark. 1994/1995: 114–118.
Broberg, G., A flowering/flourishing fauna. 2008: 199–200.
Broberg, G., Alfabetiskt (!) blombukett. 2002/2003: 146.
Broberg, G., Allan Ellenius död. 2008: 248.
Broberg, G., Alternativupplaga av Systema naturae. 1988/1989: 120.
Broberg, G., André Thouin. 1990/1991: 240–241.
Broberg, G., Animal turn. 2015: 131–132.
Broberg, G., Animal History. 2004/2005: 145.
Broberg, G., Antikvarius och botanicus. 2010: 173–174.
Broberg, G., Apostlagärningar. 2007: 255–256.
Broberg, G., Att beskriva och förklara. 1982/1983: 109.Broberg, G., Att ha sett världen (Clas Fredrik Hornstedt). 2008: 219–222.
Broberg, G., Att hitta i historien. 2012: 153–154.
Broberg, G., Att se det stora i det lilla. 2018: 150–151.
Broberg, G., Bagaren och botaniken (Casten Aspegren). 2013: 148.
Broberg, G., Bamsebjörn. 2011: 153–154
Broberg, G., Barnmorskelära av år 1756. 1994/1995: 113–114.
Broberg, G., Bentham och Linné. 1982/1983: 109.
Broberg, G., Bergianska stiftelsen 200 år. 1990/1991: 241.
Broberg, G., Bertil Gullander om Linné och Uppsala. 1979/1981: 167.
Broberg, G., Bibliografika. 2013: 148–149.
Broberg, G., Bibliographia discipuli Linnaei. 1996/1997: 186.
Broberg, G., Biografi efterlyses (om Charles De Geer). 2007: 256.Broberg, G., Biologihistoriska tidskrifter. 1979/1981: 163.
Broberg, G., Blomkonst. 2012: 174.
Broberg, G., “Blomma kruka!”. 1992/1993: 143.
Broberg, G., Blomstergrisen. 2006: 157.
Broberg, G., Blomsterprakt. 2007: 260–261.
Broberg, G., Bokvännen. 1994/1995: 111.
Broberg, G., Bokskorpionen. 2000/2001: 155.
Broberg, G., Boningar, trädgårdar och miljöer. 2002/2003: 139.
Broberg, G., Botanical Exploration of South Africa. 1982/1983: 111.
Broberg, G., Botanik och politik under barocken. 1990/1991: 242.
Broberg, G., Botaniska utflykter (Ekman & Eriksson). 2011: 150–151.
Broberg, G., Bröderna von Wrights Fåglar. 1990/1991: 239–240.
Broberg, G., Bulgarien och Linné. 2013: 143–144.
Broberg, G., Bästa betyg (Bernströms Bestiarium). 2008: 198–199.
Broberg, G., Carl Clercks fjärilsbok 1759-1764. 1990/1991: 235.
Broberg, G., Carl Peter Thunberg 250 år. 1992/1993: 142.
Broberg, G., “Carl Peter Thunberg’s image of Japan – and ours“. 1992/1993: 142.
Broberg, G., Carl von Linné välkomnar! 1988/1989: 121.
Broberg, G., Carl-Otto von Sydow in memoriam. 2010: 209–210.Broberg, G., Cultivating Women, Cultivating Science. Flora’s daughters and Botany in England 1760 to 1860. 1996/1997: 190.
Broberg, G., Ett brev om trollsländor, kometer m.m. 1992/1993: 150–152.
Broberg, G., Dagboken över Linnés resa på Öland. 1998/1999: 111.
Broberg, G., Dahlians Dahl. 1988/1989: 121.
Broberg, G., Dalmåleri. 2008: 229–230.
Broberg, G., Daniel Solander 1733–1782. 1982/1983: 110.
Broberg, G., Daniel Solander. Collected Correspondence 1753-1782. 1994/1995: 111–112.
Broberg, G., ”Daniel Solanders minne”. 1982/1983: 109–110.
Broberg, G., Danskt, svenskt, nordiskt? 2006: 164–166.
Broberg, G., Darwin 200. 2009: 201.
Broberg, G., Den agrara revolutionen. 2000/2001: 149–150.
Broberg, G., Den bortglömde (Bengt Euphrasén). 2013: 147.Broberg, G., Den linneanska korrespondensen. 2000/2001: 151.
Broberg, G., Den lärda kommunikationen. 2006: 171–172.
Broberg, G., Den naturalhistoriska resan. 1998/1999: 110–111.
Broberg, G., Den naturvetenskapliga bilden. 1996/1997: 187.
Broberg, G., Den nionde Fantomen. 2006: 167.
Broberg, G., Den osedliga naturen (Venusstatyn). 2010: 199.
Broberg, G., Den sinnliga världen i bild. 2006: 161–163.
Broberg, G., Den stora fågelsjön. 1990/1991: 239.
Broberg, G., Den svenska geodesins framväxt. 1990/1991: 237–238.
Broberg, G., Den svenska jakten i litteraturen. 1992/1993: 145.
Broberg, G., Den svenska jorden. 1998/1999: 114–115.
Broberg, G., Den torgförda biologin. 2002/2003: 147.
Broberg, G., Det gröna Uppsala. 1986/1987: 173–174.
Broberg, G., Det grönskande Hammarby. 2002/2003: 137.
Broberg, G., Det långa och levande 1700-talet. 2011: 155.
Broberg, G., Diskussionen om Linnéminnena. 1979/1981: 175–184.
Broberg, G., Djur och natur i södra Halland under 1700-talet. 1996/1997: 187.
Broberg, G., Djursyn. 2004/2005: 143–144.
Broberg, G., Djurtecken (Lexikon om). 2007: 267.
Broberg, G., Doftrikt. 2017: 155.
Broberg, G., Drakblod. 2006: 160–161.
Broberg, G., Drawing from Nature. 1998/1999: 112–113.
Broberg, G., Dryckesvanor på Linnés tid. 2000/2001: 149.
Broberg, G., Drömmar om rosor och resor. 2007: 221.
Broberg, G., Duvans kutter. 1998/1999: 113–114.
Broberg, G., Duvkutter. 2012: 173–174.
Broberg, G., Då svenskarna upptäckte sin (!) land. 2000/2001: 147.
Broberg, G., Där det började. 2007: 219–220.
Broberg, G., Efterlysning av Sara Lisa Moraeas brev. 1996/1997: 193.
Broberg, G., Ej sin like i hela riket. 2011: 154.
Broberg, G., Ekebergiana. 2012: 152–153.
Broberg, G., Ekonomi och ekologi. 2007: 238.
Broberg, G., Elefantjägaren (Johan August Wahlberg). 2006: 163–164.
Broberg, G., Elisabeth Christina. 2006: 161
Broberg, G., En blomstrande genre. 2004/2005: 145–146.
Broberg, G., En epoks intriger. 2006: 164.
Broberg, G., En fyrahundrafemtioårig örtabok. 1986/1987: 173.
Broberg, G., En mångsidig biskop (Gunnerus). 2017: 148–149.
Broberg, G., En människovän (Carlander). 2009: 178–179.
Broberg, G., En present-presentation. 2008: 205.
Broberg, G., En snapsvisa. 2010: 205.
Broberg, G., En valfrändskap. 2013: 151.
Broberg, G., En viktig utgåva (Hilfelings gotländska resor). 1996/1997: 188.
Broberg, G., En välgärning. 2004/2005: 143.
Broberg, G., En västindiefarare. 1979/1981: 166–167.
Broberg, G., Engelsmän på besök. 2019: 150–151.
Broberg, G., Enkel resa till Orinoco. 1998/1999: 112.
Broberg, G., Entomologi-balett. 1992/1993: 144.
Broberg, G., Entré till Elysium. 2002/2003: 141.
Broberg, G., Etnobiologi i Sverige 3. 2008: 230–231.Broberg, G., Ett blivande standardverk. 2000/2001: 156–157.
Broberg, G., Ett brev om blomster uppåt väggarna. 2000/2001: 151–155.
Broberg, G., Ett brev om läkarlöner, självmord och torra skodon. 1994/1995: 118–121.
Broberg, G., Ett coolt crescendo. 2007: 265.
Broberg, G., Ett Johann Beckmann-Gesellschaft. 1994/1995: 113.Broberg, G., Ett jubileumsår. 1998/1999: 107–108.
Broberg, G., Ett lappverk i Paris. 1992/1993: 141.Broberg, G., Ett PS till en Thunbergbiografi. 2015: 121.
Broberg, G., Ett storverk. 2016: 125–126.
Broberg, G., Ett tiotal uppsatser. 2008: 205–206.
Broberg, G., Ett öde vid sidan. 2011: 142–143.
Broberg, G., Erik Acharius och England. 1988/1989: 120.
Broberg, G., Fabula docet. 2021: 142–144.
Broberg, G., Fakta och fiktion, Anders Sparrman med mera. 2009: 170–175.
Broberg, G., Farsoter. 2007: 269.
Broberg, G., Fauna och Flora ur tiden. 1996/1997: 192–193.Broberg, G., Fem poäng Linnékunskap. 2002/2003: 137.
Broberg, G., Femtio år av naturalhistorisk historia. 1984/1985: 263.
Broberg, G., Finders keepers. 1992/1993: 142.
Broberg, G., Fiskehistoria. 1994/1995: 113.
Broberg, G., Florans konstnärer. 2000/2001: 144–145.
Broberg, G., Florans nöje och nytta. 2011: 151.
Broberg, G., Flygblad. 2002/2003: 149.
Broberg, G., Folk och Fauna: Dansk etnozoologi 1–3. 1988/1989: 116–117.
Broberg, G., Folk och flora. 2006: 159.
Broberg, G., ”Formalinné”. 1994/1995: 113.
Broberg, G., Forskning pågår. 2015: 117–118.
Broberg, G., Fortuna och Nemesis. 2012: 147.
Broberg, G., Franckeniusfeber. 2019: 139.
Broberg, G., Fredbärjs frejd. 2012: 148.
Broberg, G., Frihetstiden. 2006: 155–156.
Broberg, G., Fruktträden och paradiset. 1992/1993: 142–143.
Broberg, G., Fyra år efter Linné (i Lappland). 1986/1987: 173.
Broberg, G., Fårkonsulenter. 2011: 152–153.
Broberg, G., För barn. 2002/2003: 138–139.Broberg, G., För de kräldjursfrälsta. 2002/2003: 149–150.
Broberg, G., För de unga. 2021: 137.
Broberg, G., Föremål funna (Linné-). 2004/2005: 146.
Broberg, G., Förhållandet mellan Swedenborg och Linné. 1998/1999: 108.
Broberg, G., Gagneliga register. 2002/2003: 146–147.
Broberg, G., Garden meeting. 2015: 136–137.
Broberg, G., Giv till kejsaren. 2007: 257.
Broberg, G., Glad botanik. 2010: 199–200.
Broberg, G., Global and homespun Enlightenment. 2006: 156–157.
Broberg, G., Global History of Linnean science 1750-1820. 2012: 177.
Broberg, G., Gotländska samlingar. 1992/1993: 141.
Broberg, G., Grattis! (Linnésamfundet Polcirkeln). 2002/2003: 136.
Broberg, G., Gud Skapelsen och Linné. 2011: 139.
Broberg, G., Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 2009: 199.
Broberg, G., Gunnar Brusewitz. 2004/2005: 157–158.
Broberg, G., Gunnerus. 2011: 172.
Broberg, G., Götisk natur. 2000/2001: 148.
Broberg, G., H. Walter Lack, Ein Garten Eden. 2000/2001: 158.
Broberg, G., Hallands Linné. 2000/2001: 151.
Broberg, G., Hammarby i förnyat skick. 1984/1985: 262.
Broberg, G., Havs- eller bokmonster? 2002/2003: 149.
Broberg, G., Havsråttor, kuttluckor och rabboxar. 2000/2001: 143.
Broberg, G., Himlen på jorden. 2012: 176–177.
Broberg, G., History in the Service of Systematics. 1982/1983: 112.
Broberg, G., Homo sapiens L. 2015: 119.
Broberg, G., Hortus Rudbeckianus. 2007: 267.
Broberg, G., Hov och tass (utställning Livrustkammaren). 2010: 172.
Broberg, G., Hundragradigt intressant (om Anders Celsius). 2017: 148.
Broberg, G., Hur hänger allt ihop? 2010: 174.
Broberg, G., Hur mycket är rabatten? Linnés blomsterur. 2004/2005: 139.
Broberg, G., Husdjurshistoria. 2002/2003: 145–146.
Broberg, G., I land i Cadiz (C. H. Braad). 2013: 145.
Broberg, G., ”I Linnés fotspår”. 1988/1989: 120.
Broberg, G., I Linnés hjulspår runt Skåne. 1996/1997: 192.
Broberg, G., I mål efter dryga trehundra år. (Blomboken) 2008: 201–202.
Broberg, G., I nyttans namn. 1998/1999: 112; 2002/2003: 145.
Broberg, G., I Riksdagen. 2012: 177–178.
Broberg, G., I Ryssland. 2013: 144–145.
Broberg, G., ”I skogar, på berg, och i dalar”. Linné i dikten. 1990/1991: 235–236.
Broberg, G., I tiden eller vid sidan om den? (Urban Hiärne) 2008: 200–201.
Broberg, G., Igen: konsten att resa. 2000/2001: 150–151.
Broberg, G., Il faut cultiver notre jardin. 2013: 150–151.
Broberg, G., Images of Science. 1992/1993: 144.
Broberg, G., Insektsgnag. 2002/2003: 150.
Broberg, G., Iter lapponicum. 2002/2003: 138.
Broberg, G., Iter lapponicum fullbordad. 2006: 157–158.
Broberg, G., Ja till Neikter. 2014: 163–169.
Broberg, G., Johan Hedenborg, läkare, forskningsresande, samlare. 1994/1995: 112.
Broberg, G., John Clare, diktare och naturalhistoriker. 1984/1985: 265.
Broberg, G., John Ellis & Daniel Solanders ’Zoophytes’. 1988/1989: 120–121.
Broberg, G., John L. Heller on Linnaeus. 1982/1983: 112–113.
Broberg, G., Jordbruksklassiker. 2015: 113.
Broberg, G., José Celestino Mutis och Linné. 1988/1989: 121.
Broberg, G., Jubileumskulturer. 2013: 168.
Broberg, G., Kanariekvitter. 2012: 174.
Broberg, G., Konsten att resa. 2000/2001: 146.
Broberg, G., Konsten att se. 1996/1997: 191.
Broberg, G., Kinetic Jottings. 1994/1995: 112–113.
Broberg, G., Kleinkunst (mynt, medaljer, sedlar). 2011: 139–140
Broberg, G., Klostergrunder. 2012: 163.
Broberg, G., Klåfingrigt. 2002/2003: 135.
Broberg, G., Kofsan. 2007: 220–221.
Broberg, G., Kolonialismens förspel. 2004/2005: 141.
Broberg, G., Konst och arkitektur. 2002/2003: 137.
Broberg, G., Kort-korta omnämnanden. 2012: 148–149.
Broberg, G., Kroppens idéhistoria. 1992/1993: 144.
Broberg, G., Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 1996/1997: 186.
Broberg, G., Kungliga Myntkabinettet och Stiftelsen Linnés Råshult. 1990/1991: 237.
Broberg, G., Kunskapsspridning. 2018: 145–146.
Broberg, G., Kunskapsspråket. 2012: 147.
Broberg, G., Kurser, symposier och liknande. 2004/2005: 148.
Broberg, G., Kvaliteter, krafter och ekonomi. 1998/1999: 115–116.
Broberg, G., Kvinnorna kring Linné. 2007: 254–255.
Broberg, G., Landelliana. 2002/2003: 144.
Broberg, G., Landskapsbildens växlingar. 2000/2001: 143.
Broberg, G., Lappland och Tornedalen i konsten. 1990/1991: 237.
Broberg, G., Leufstabiblioteket forvärvat av staten. 1984/1985: 263.
Broberg, G., Lidforss och Linné. 1982/1983: 108–109.
Broberg, G., Life in Canton. 2016: 128–129.
Broberg, G., Linnaeus and the banana. 2008: 207–209.
Broberg, G., Linnaeus in Italy. 2007: 239–240.
Broberg, G., Linnaeus Link. 2015: 118–119.
Broberg, G., Linnaeus Link Project. 2012: 173.
Broberg, G., Linné i bibelkommissionen. 2010: 160.
Broberg, G., Linné i Lappland. 2004/2005: 140.
Broberg, G., Linné inflytelserikast i världshistorien! 2014: 183.
Broberg, G., Linné och Artedi på film? 2009: 195–196.
Broberg, G., Linné som logo. 2000/2001: 143–144.
Broberg, G., Linné som musikdramatik. 1998/1999: 109.
Broberg, G., Linné-krimi. 2015: 120–121.
Broberg, G., Linneana selecta. 2010: 162.
Broberg, G., Linnéansk hälsokälla. 1982/1983: 107.
Broberg, G., Linnébruk (om Linnéjubileer). 2007: 264–265.
Broberg, G., Linnébyrån. 2007: 264.
Broberg, G., Linnéfirandet 1978. 1979/1981: 159–162.
Broberg, G., Linnéfonden. 1986/1987. 174.
Broberg, G., Linnéjubileet. 2008: 189–191.
Broberg, G., Linnélärjungarna. 2002/2003: 142.
Broberg, G., Linnépengar. 2002/2003: 143.
Broberg, G., Linnés favoritförfattare. 2016: 123–124.
Broberg, G., Linnés inflytande i Frankrike. 1992/1993: 145.
Broberg, G., Linnés kofta. 2007: 220.
Broberg, G., Linnés landskap. 1998/1999: 114.
Broberg, G., Linnés plugghäst. 2011: 171.
Broberg, G., Linnés stad. 2008: 191.
Broberg, G., Linnés trädgårdar. 1994/1995: 110–111.
Broberg, G., Linnésommar i Uppsala Anno 2001. 2000/2001: 155.
Broberg, G., (Linnésymposium) i Växjö. 1994/1995: 111.
Broberg, G., Linnésällskapets klipparkiv. 1979/1981: 162.
Broberg, G., Linnétoner. 2013: 166–168.
Broberg, G., Linnétraditionen i svensk litteratur. 2000/2001: 147–148.
Broberg, G., Linnéuniversitetet. 2008: 191–192.
Broberg, G., Linnéveckan i Uppsala. 2002/2003: 143.
Broberg, G., Livet på landet. 2012: 164–165.
Broberg, G., Livet runt Döddoktorn (Christopher Carlander). 2008: 228–229.
Broberg, G., Livets idéer. 2002/2003: 147–148.
Broberg, G., Ljus i mörkret. 2017: 155-156.
Broberg, G., Läkarbrev som kulturhistoria. 1992/1993: 145–146.
Broberg, G., Läkaren? Linné. 2004/2005: 141–142.
Broberg, G., Lärjungar landskapsvis. 2007: 255.
Broberg, G., Magnus von Wright, Dagbok 1824–1834. 1996/1997: 188–189; 1998/1999: 112; 2000/2001: 145–146; 2004/2005: 143; 2010: 176–178.
Broberg, G., Man tager hvad man hafver. 2020: 102–103.
Broberg, G., Mariaväxter i folktron. 2013: 149–150.
Broberg, G., Mat med mera. 2007: 263–264.
Broberg, G., Mats Westerbergs lefvernes beskrifning. 1972/1974: 181–182.
Broberg, G., Medaljer och byster. 2008: 191.
Broberg, G., Medaljfrossa (KVA). 2010: 179–180.
Broberg, G., Medicinarens testamente (Johan Otto Hagström). 2004/2005: 147–148.
Broberg, G., Medicinarlatin. 2004/2005: 139.
Broberg, G., Merians mervärde. 2010: 202.
Broberg, G., Metamorphose der Pflanzen. 1984/1985: 264–265.
Broberg, G., Minnesskrift över Sven Nilsson. 1984/1985: 264.
Broberg, G., Missmodig Linné. 2002/2003: 138.
Broberg, G., Modernäringen. 2010: 172–173.
Broberg, G., Mot slaveriet! 2020: 96–100.
Broberg, G., Myrpiggsvinets historia. 1982/1983: 110.
Broberg, G., Män omkring Linné. 2000/2001: 145.
Broberg, G., Människans hotade hem. 2007: 268.
Broberg, G., Människoväxten. 2010: 178–179.
Broberg, G., Mötet, minnet, meningen. 2019: 139–140.
Broberg, G., Namngivningens makt. 2004/2005: 142.
Broberg, G., Nationalnyckeln. 2012: 174–175.
Broberg, G., Naturens nytta. 2000/2001: 151.
Broberg, G., Naturens palats, och hur det byggdes. 2000/2001: 144.
Broberg, G., Naturens sängkammare. 2009: 196–197.
Broberg, G., Naturens under. 2006: 167–171.
Broberg, G., Nemesis divina. 2002/2003: 135–136.
Broberg, G., Nils-Erik Landell. 1998/1999: 110.
Broberg, G., Nobelpristagare och botanist. 1986/1987: 172.
Broberg, G., Non-verbal communication in Science prior to 1900. 1992/1993: 144.
Broberg, G., Nordenskiöld-Samfundet i Finland. 1988/1989: 121.
Broberg, G., Not only for children. 2020: 91–92.
Broberg, G., Nytryck (av Smiths Linnékorrespondens). 2015: 117.
Broberg, G., Nytt Linnésamfund. 1982/1983: 107.
Broberg, G., Ny Linnéstaty i Chicago. 1984/1985: 262.
Broberg, G., Ny naturalmanacka. 1984/1985: 264.
Broberg, G., Nyutgåva av Linnés dissertationer. 1982/1983: 106.
Broberg, G., Näbbdjuret. 2002/2003: 148–149.
Broberg, G., När Sverige upptäckte Afrika. 1996/1997: 191–192.
Broberg, G., Nära Linné. 1992/1993: 145.
Broberg, G., Odla din trädgård – och ditt språk (om trädgårdsböcker). 2010: 175.
Broberg, G., Odlarmöda. 1986/1987: 173.
Broberg, G., Old and rare Books on Materia medica. 1996/1997: 192.
Broberg, G., Olof Rudbeck d. y:s Fogelbok utges. 1984/1985: 263.
Broberg, G., Om handkolorerade svenska insektsböcker. 1979/1981: 169–170.
Broberg, G., Ombord på Prins Carl (C. F. Adler). 2013: 145–147.
Broberg, G., Orbis pictus coloratus. 2000/2001: 157–158.
Broberg, G., Osorterad läsning. 2018: 152–153.
Broberg, G., Ornitologisk dagbok. 2000/2001: 145–146.
Broberg, G., Osten och vetenskapen. 2013: 143.
Broberg, G., Ostron till katten. 2012: 163–164.
Broberg, G., Ovan polcirkeln. 2000/2001: 156.
Broberg, G., Palmhuset I Göteborgs trädgårdsförening. 1986/1987: 172.
Broberg. G., Parker, trädgårdar, landskap. 1990/1991: 234.
Broberg, G., Patrick Sourander död. 1992/1993: 146.
Broberg, G., Patriot, patriark och linnean (Clas Alströmer). 2011: 143–144.
Broberg, G., Paul A. Cox. 1996/1997: 193.
Broberg, G., Pehr Kalm-utställning. 1992/1993: 141.
Broberg, G., Pelargoner – kulturarv i kruka. 2000/2001: 149.
Broberg, G., Pelorians gåta. 1998/1999: 116.
Broberg, G., Petrus Artedi 300 år. 2004/2005: 148.
Broberg, G., Pippilore. 2013: 151.
Broberg, G., Plant, Animal & Anatomical Illustration in Art & Science. 1990/1991: 233–234.
Broberg, G., Porträtten talar. 2016: 128.
Broberg, G., Press stop. 2007: 221–222.
Broberg, G., Prisbelönt (Torbjörn Lindell). 2012: 175.
Broberg, G., Prästgårdens trädgård. 2011: 151–152.
Broberg, G., På Besök hos Sparrman och Thunberg. 2010: 200–202.
Broberg, G., Päron, plommon och körsbär. 1990/1991: 240.
Broberg, G., Pärtkorgen utgiven. 2010: 176–178.
Broberg, G., Qvassia. 2007: 256.
Broberg, G., Racoon. 2020: 118–119.
Broberg, G., Regionteatern Blekinge/Kronoberg. 1994/1995: 111.
Broberg, G., Regnell. 2011: 172–173.
Broberg, G., Rekommendabel resa (Christopher Tärnströms journal). 2004/2005: 144–145.
Broberg, G., Resebeskrivningar. 1992/1993: 141. 2019: 166–167.
Broberg, G., Resereklam. 2019: 166–167.
Broberg, G., Reserverat reservat. 2002/2003: 141.
Broberg, G., Resor. 2015: 133–135.
Broberg, G., Robert Brown of British Museum. 1984/1985: 265–266.
Broberg, G., Rousseau om blommornas behag. 1979/1981: 165.
Broberg, G., Rudbecks död och levande. 2002/2003: 139–141.
Broberg, G., Rune Pär Olofssons Linnéroman. 1979/1981: 164.
Broberg, G., Scoop eller skoj? 2007: 233–238.
Broberg, G., Se blomman, fånga dagen. 2015: 119–120.
Broberg, G., Sex, Botany & Imperialism. 2004/2005: 139–140.
Broberg, G., Sexualundervisning. 2000/2001: 148–149.
Broberg, G., Shakespeares växtvärld. 1979/1981: 170.
Broberg, G., Sigurd Fries död. 2013: 169.
Broberg, G., Silverbrevet (Ann-Mari Jönsson). 2018: 151–152.
Broberg, G., Sinnebild och samebilder. 2010: 175–176.
Broberg, G., Sino-Western Relations. 2008: 227.
Broberg, G., Sjuttonhundratalets vetenskapshistoria. 2007: 269.
Broberg, G., Själfullt. 2019: 149.
Broberg, G., Sjöskärer. 2012: 154.
Broberg, G., Skalbaggeböcker. 1998/1999: 109–110.
Broberg, G., Skeppskrogar eller skeppskorgar. 2008: 206–207.
Broberg, G., Skilda världar (Råshult). 2009: 196.
Broberg, G., Skogen och husdjuren. 2002/2003: 148.
Broberg, G., Skånska Linnésällskapet. 2008: 192; 2009: 195; 2010: 204.
Broberg, G., SLH – Sällskapet Linnés Hammarby. 2010: 159.
Broberg, G., Slutet i Smyrna. 2008: 218–219.
Broberg, G., SLÅ 90. 2008: 192.
Broberg, G., SLÅ:s yngre syster Sjuttonhundratal. 2006: 171.
Broberg, G., Smålands flora. 2007: 267.
Broberg, G., Smått och gott. 2017: 166–167.
Broberg, G., Solander gånger två. 2014: 157–158.
Broberg, G., Souvenirer. 2007: 263.
Broberg, G., Spanien och Linné. 1998/1999: 111.
Broberg, G., Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh. 2000/2001: 143.
Broberg, G., Squashed writers. 2010: 159.
Broberg, G., Steget fullt ut? 2004/2005: 142.
Broberg, G., Steniga Småland. 2002/2003: 141–142.
Broberg, G., Stiftelsen Leufsta. 1990/1991: 238.
Broberg, G., Studier utomlands. 2019: 149–150.
Broberg, G., Svanbergiana. 2002/2003: 144–145.
Broberg, G., Sven Kilander. 1990/1991: 234–235; 1992/1993: 141; 1996/1997: 193–194.
Broberg, G., Svensk etnobiologi. 1998/1999: 116–117.
Broberg, G., Svensk kärlfloristik i dialogform. 1996/1997: 189.
Broberg, G., Svensk Linnéforskning på engelska. 1982/1983: 107.
Broberg, G., Svensk mosskultur. 2009: 199–200.
Broberg, G., Svensk naturskildring och Linnétraditionen. 1990/1991: 238.
Broberg, G., Svenska fåglars namn. 1996/1997: 189.
Broberg, G., Svenska naturskyddsföreningen. 1986/1987: 172.
Broberg, G., Svenska upptäckare. 1982/1983: 110–111.
Broberg, G., Svenskheten och Linné. 1996/1997: 193.
Broberg, G., Sveriges landskapsblommor. 1984/1985: 264.
Broberg, G., Swanberg svamlar. 2006: 166–167.
Broberg, G., Swartz-celebrering. 2010: 203.
Broberg, G., Sydafrikas zoologi. 1990/1991: 243.
Broberg, G., Systema naturæ till jubileumspris. 2007: 238.
Broberg, G., Sånt är livet. 2006: 159–160.
Broberg, G., Så var det! 2015: 132–133.
Broberg, G., Sällskapligheter. 2013: 168–169.
Broberg, G., Taschen. 2002/2003: 144.
Broberg, G., Taxonomins grunder I tysk avhandling. 1998/1999: 113.
Broberg, G., Tédrycken. 2002/2003: 136.Broberg, G., The Carl Linnaeus Notebook 1725–1727. 2009: 167–169.
Broberg, G., The Ecologistists. From merry naturalists to saviours of the nation. 1986/1987: 172–173.
Broberg, G., The History of Natural History. 2008: 226–227.
Broberg, G., The Linnean. 2004/2005: 147.
Broberg, G., The Natural Sciences and the Arts. 1982/1983: 106
Broberg, G., The Platypus and the Mermaid and other figments of the
Classifying Imagination. 1996/1997: 189–190.
Broberg, G., The Problem of Humanity. 1996/1997: 191.Broberg, G., The seminal tenth. 2010: 162.
Broberg, G., The Temple of Flora. 2013: 147–148.
Broberg, G., Thule. Skytteanska samfundets årsbok. 1990/1991: 239.
Broberg, G., Thunberg. 2011: 175–176.
Broberg, G., Thunberg och kolonialismen. 2002/2003: 142–143.
Broberg, G., Tidningsbilagor (om Linné). 2007: 263.
Broberg, G., Till drottningen från Flora. 2010: 179.
Broberg, G., Till hembygdsskildringens lov. 2002/2003: 150–151.
Broberg, G., Till kossans lov. 1990/1991: 238.
Broberg, G., Till nytta och gagn (Skogs- och Lantbruksakademien). 2009: 199.
Broberg, G., Tomas Anfält. 2004/2005: 157.
Broberg, G., Trehundrafemtio år (Uppsala Botaniska trädgård). 2004/2005: 147.
Broberg, G., Trädgårdar (Ambjörnsson). 2015: 130–131.
Broberg, G., Trädgården (av Magnus Florin). 1994/1995: 110.
Broberg, G., Trädgården som utopi. 2018: 151.
Broberg, G., Trädgårdsmästaren Linné. 1996/1997: 187.
Broberg, G., Trädgårdspraxis 1754. 2002/2003: 143–144.Broberg, G., Turism. 2015: 135–136.
Broberg, G., Tusen år i trädgården. 1994/1995: 109.
Broberg, G., TV-serie att se fram emot. 2002/2003: 142.
Broberg, G., Två jubileer. 1990/1991: 242–243.
Broberg, G., Två Linnésymposier. 1979/1981: 162–163.
Broberg, G., Tvåhundrafemtio år sedan Petrus Artedi dog. 1984/1985: 263–264.
Broberg, G., Ung man fyller 300. 2009: 197.
Broberg, G., Uppsalanytt. 2010: 204–205.
Broberg, G., Uppsaliana. 2018: 167.
Broberg, G., Ur hyllorna. 2007: 268.
Broberg, G., Ur korrespondensen (om Scopoli). 2000/2001: 146–147; 2002/2003: 151.
Broberg, G., Ur medieflödet. 2017: 167.
Broberg, G., Utställningar med linneansk anknytning. 2010: 203–204.
Broberg, G., Utsökte saker (Bunden uti Lund). 2020: 103–104.
Broberg, G., Utsökte saker (von Wright). 2015: 132.
Broberg, G., Valda avhandlingar. 2007: 256–257.
Broberg, G., Vanadis. 2021: 144–145.
Broberg, G., Varia Linneana. 2009: 197–198.
Broberg, G., Var Linné rasist? 2020: 119–124.
Broberg, G., Varumärket Linné. 2002/2003: 141.
Broberg, G., Vetenskapen i provinsen. 1998/1999: 116.
Broberg, G., Vetenskapsakademien 250 år. 1990/1991: 236–237.
Broberg, G., Våra cousiner (Uddenberg). 2009: 200–201.
Broberg, G., Våra tyska vänner? (Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen) 2009: 198–199.
Broberg, G., Vårt runda, rullande klot. 2010: 174–175.
Broberg, G., Världsmaskinen. 2004/2005: 148–149.
Broberg, G., Växternas namn. 1996/1997: 189.
Broberg, G., Wilhelm Odelberg har avlidit. 2002/2003: 151.
Broberg, G., William T. Stearn död. 2000/2001: 158–159.
Broberg, G., William Turners Libellus de re herbaria novus. 1998/1999: 115.
Broberg, G., Åbo universitets historia. 1988/1989: 121.
Broberg, G., Älgarnas vinter. 1994/1995: 110.
Broberg, G., Älgen i vår historia och vardag. 1994/1995: 109–110.
Broberg, G., Äntligen förenas de! 2007: 238–239.
Broberg, G., Äppelbibeln. 1986/1987: 174.
Broberg Palmgren, M., Folkemedicin. 2015: 138–141.
Carlberg, U., Franska liljor i belgiska vattendrag. 2000/2001: 161–162.
Carlberg, U., Med Hårleman som ciceron genom 1700-talet. 2000/2001: 161.
Carlberg, U., Sälliv. 2000/2001: 161.
Christensson, J., Linné som nationalekonom. 2000/2001: 159–160.
Christensson, J., Om hur markägandet spelar roll för landskapets förändring.
2000/2001: 160.
Dal, B., Storkens vinterkvarter. 2012: 175–176.
Du Rietz, R., More light on Jonas Dryander. 1964: 82–83.
Dunér, D., Anatomins renässans. 2015: 114–116.
Dunér, D., Apostlagärningarna fullbordade. 2012: 156–157.
Dunér, D., Arabia Felix. 2014: 158–161.
Dunér, D., Ars medica Svecana. 2008: 228.
Dunér, D., Björnståhliana. 2020: 100–102.
Dunér, D., Björnståhls resa. 2012: 161–162.
Dunér, D., Blomsterspråk. 2007: 261–262.
Dunér, D., Boken om L. 2021: 137–139.
Dunér, D., Botanikens grundvalar. 2020: 92.
Dunér, D., Bougainvillea. 2020: 105–109.
Dunér, D., Burlington House. 2021: 167–168.
Dunér, D., Campanula rotundifolia. 2021: 177–178.
Dunér, D., Dalaresan. 2007: 229–230.
Dunér, D., Den fulländade forskaren. 2007: 222.
Dunér, D., Det tidlösa och tillfälliga. 2021: 135–137.
Dunér, D., Djurens idéhistoria. 2010: 180–181.
Dunér, D., En levande biografi. 2019: 146–147.
Dunér, D., En resa kring jorden (R. F. Sahlberg). 2008: 223–225.
Dunér, D., En smålänning i Uppsala. 2007: 222–223.
Dunér, D., En vemodsfylld elegiker (Koltrasten). 2021: 149–152.
Dunér, D., Epokgörande index. 2007: 232–233.
Dunér, D., Ett med naturen. 2013: 152–153.
Dunér, D., Exemplar auctoris. 2019: 140–144.
Dunér, D., Falckiana. 2021: 141–142.
Dunér, D., Farmakologi och nosolgi. 2021: 170–177.
Dunér, D., Fet-Mats. 2009: 179–183.
Dunér, D., Fjärilskryss. 2021: 146–148.
Dunér, D., Flora Amalia (Sparre). 2007: 262–263.
Dunér, D., Forsskål och hibiskusrevolutionen. 2012: 159–161.
Dunér, D., Fragment av det lyckliga Arabien. 2018: 147–149.
Dunér, D., Frankenia. 2015: 116–117.
Dunér, D., Frusna ögonblick. 2017: 158–159.
Dunér, D., Fåglar i svensk poesi. 2017: 156–157.
Dunér, D., Fåglarnas epifani. 2021: 178–179.
Dunér, D., Förbryllande insekter. 2010: 164.
Dunér, D., Förspel (till växternas bröllop). 2007: 243–244.
Dunér, D., Hallenborg rättar. 2007: 230–231.
Dunér, D., Haller och det avundsjuka lejonet. 2020: 127.
Dunér, D., Hasselquistiana. 2021: 140–141.
Dunér, D., Hattarnas skapelseordning. 2021: 145–146.
Dunér, D., Hemma hos Linné. 2020: 93–96.
Dunér, D., Herbariet på vinden. 2019: 157–159.
Dunér, D., Hiärnes hjärna. 2004/2005: 151.
Dunér, D., Illuminationer. 2018: 153–156.
Dunér, D., I lodjurets öga. 2015: 137–138.
Dunér, D., Insekternas mirakler. 2019: 144–146.
Dunér, D., I provinsen. 2007: 231–232.
Dunér, D., Is och människor. 2020: 109–110.
Dunér, D., Jordpäron. 2011: 155–158.
Dunér, D., Kawâdja Abdallah. 2006: 172–176.
Dunér, D., Komplicerat förhållande (Linné och rasbiologin). 2021: 168–169.
Dunér, D., Krigshjältar (om insekter). 2009: 183–184.
Dunér, D., Köp höö, köp höö (Stiernhööks fågelvisa). 2021: 148–149.
Dunér, D., Lantliv (Columella). 2009: 159–160.
Dunér, D., Linné i norra Dalarna. 2020: 92–93.
Dunér, D., Linné och miljön. 2008: 211.
Dunér, D., Linneanerna reste över världen. 2006: 176.
Dunér, D., Linnés bänk. 2020: 124–126.
Dunér, D., Linnés enda vän. 2012: 155–156.
Dunér, D., Linnés flagga. 2020: 126.
Dunér, D., Linnés fotspår. 2019: 147–148.
Dunér, D., Linnés skrivbord. 2020: 124.
Dunér, D., Livets träd. 2019: 153–157.
Dunér, D., Livräddare (Rosén von Rosenstein). 2006: 177–178.
Dunér, D., Lustgårdens kommentarer (Mollet). 2008: 203–204.
Dunér, D., Lustresor. 2017: 157–158.
Dunér, D., Läkaren Linné. 2008: 209.
Dunér, D., Lärda tidningar. 2007: 243.
Dunér, D., Löflings brevbok. 2009: 175.
Dunér, D., Lövstabruk. 2020: 104.
Dunér, D., Medeltida kirurgi. 2015: 113–114.
Dunér, D., Mentalsjukdomarnas systematik. 2012: 149–151.
Dunér, D., Mollets lustgård. 178–180.
Dunér, D., Morgonlandet (Niebuhr). 2009: 176–177.
Dunér, D., Museum Stobaeanum. 2021: 139–140.
Dunér, D., Mälarens vatten. 2010: 165.
Dunér, D., Nationalnyckeln. 2004/2005: 149–151.
Dunér, D., Nätverk (Linnés). 2008: 209–210.
Dunér, D., Ostindiefararen Götheborg. 2006: 180–182.
Dunér, D., Prisregn (G. Broberg). 2020: 126–127.
Dunér, D., Punktskrift (Brobergs Linnébiografi). 2021: 169.
Dunér, D., Resan till Canton (Israel och Herman Reinius). 2008: 222–223.
Dunér, D., Resenär gör karriär. 2007: 257–260.
Dunér, D., Resesouvenirer (Niebuhr). 2017: 149–151.
Dunér, D., Reslust. 2007: 231.
Dunér, D., Rolander i strålkastarljuset. 2012: 157–159.
Dunér, D., Rolanderiana. 2011: 144–145.
Dunér, D., Råttor och mal. 2007: 223–224.
Dunér, D., Sampanerna från Kanton. 2019: 151–153.
Dunér, D., Sareks utforskare. 2014: 169–172.
Dunér, D., Sibiriska expeditioner. 2016: 126–127.
Dunér, D., Silkesmaskar, mullbärsblad och människor. 2010: 181–184.
Dunér, D., Skånes natur. 2011: 159–160.
Dunér, D., Sparrman. 2011: 173–175.
Dunér, D., System och passion. 2007: 240–241.
Dunér, D., Systematik i mångfalden. 241–243.
Dunér, D., Så varför reser Linné? 2004/2005: 151.
Dunér, D., Tjockt barbari. 2021: 169–170.
Dunér, D., Victorins resa i Kaplandet. 2011: 158–159.
Dunér, D., Voyages pittoresques. 2010: 167.
Dunér, D., Winstrups växter. 2017: 147–148.
Dunér, D., Wu-Lu-Fu. 2018: 156–158.
Edsman, C.-M., Professor Wikman om Linné. 1970/1971: 116–122.
Ellenius, A., Linnémuseet. 1982/1983: 107–108.
Ericsson, E., Gränby. 1965: 91–92.
Eriksson, G., Avhandling om Linné. 1975/1977: 153–154.
Eriksson, G., Han som såg allt. 2007: 224–227.
Eriksson, G., Kanon för vildblom. 2006: 183–184.
Eriksson, G., Linnés framgångsrecept. 2007: 244–248.
Eriksson, G., Norsk botanikhistoria. 2007: 269–271.
Eriksson, G., Professor Vivi. 2008: 231–232.
Erlandsson, S., Linné-lärjungar på frimärken. 1986/1987: 171–172.
Erlandsson, S., Linné-lärjungen Pehr Löfling hyllad av Venezuelas postverk. 1979/1981: 169.
Estham, I., En nyförvärvad rokokospegel i Linnémuseet. 1998/1999: 118.
Estham, I., Fortsatt rustning av Linnémuseet. 1998/1999: 117–118.
Estham, I., Linnémuseet rustas. 1996/1997: 184–185.
Estham, I., Nykonserverade textilier i Linnémuseets nya textilkammare. 1984/1985: 261–262.
Fredbärj, T., En prelinnéansk naturaliesamling. 1952: 109–110.
Fredbärj, T., Ett 1700-talsherbarium. 1952: 107–109.
Fredbärj, T., Förfalskade Linnéautografer. 1949: 112–114.
Fredbärj, T., Linné och brödet. 1966: 99.
Fredbärj, T., Linné och Pjätteryd. 1954/1955: 177–178.
Fredbärj, T., Morga i Nemesis divina. 1967: 93–94.
Fredbärj, T., Selma Lagerlöf, Linné och paradisfågeln. 1958: 138.
Fries, M., Nyförvärvat Linnéporträtt. 1984/1985: 260–261.
Friis, I., The plants of Pehr Forskål’s ”Flora Aegyptiaco-Arabica”. 1992/1993: 146–147.
Gertz, O., En Linnaeakopp i Lund och några ord om J. Chr. Askelöf som botanist. 1946: 110–112.
Gertz, O., Germanus antiquus. En hänvisning i Linnés dietlära. 1944: 122–123.
Gullander, B., Linnés resedagböcker. Ett genmäle. 1972/1974: 184–189.
Hagelin, O., Minnesord över Torbjörn Lenskog. 2020: 147–150.
Hamberg, E., Brevsamlingar i Linnés fotspår. 2020: 127–128.
Hamberg, E., Elof Förbergs dagbok. 2021: 180.
Hamberg, E., Kirurgernas historia i Sverige. 2020: 111–112.
Hamberg, E., Leufstabiblioteket är nu katalogiserat och renoverat. 2020: 128–130.
Hamberg, E., Linneaner från Lyon. 2018: 167–168.
Hamberg, E., Mer om Vetenskaps-Societeten i Uppsala. 2021: 156–158.
Hamberg, E., Strömsborg – Stockholmarnas utomhusbad på 1770-talet. 2021: 180–182.
Hamberg, E., Utställt i Uppsala. 2020: 130–131.
Hamberg, E., Vetenskaps-Societeten i Uppsala. 2019: 159–160.
Hjorth, C., SkåL i Kivik. 2018: 170–172.
Hjorth, C., Skånska Linnésällskapet. 2017: 169–170.
Hjorth, C., Skånska Linnésällskapets vårexkursion. 2020: 143–147.
Hjorth, C., Vårexkursion i sparrisens tecken. 2019: 169–171.
Hjorth, C., Hägerdal, R. & Jörgensen, M., Skånska Linnésällskapet på Malmöbesök. 2021: 185–188.
Hofsten, N. v., Ett tvåhundraårsminne. 1962: 161.
Hofsten, N. v., Nya porträtt på Linnés Hammarby. 1963: 70.
Hofsten, N. v., Ättling i andra led till Linnékastanjeträdet på Hammarby. 1962: 161–162.
Håkansson, B., Linnés familjegrav. 2014: 180–182.
Håkanson, L., Nemesis Divina violata. 1982/1983: 93–98.
Jonsell, B., Botaniska bilder. 2013: 153–157.
Jonsell, B., Danskt botaniskt storverk. 1979/1981: 170–174.
Jonsell, B., Joseph Banks symposium I London. 1992/1993: 149–150.
Jonsell, B., Linné på Gotland. 2008: 211–215.
Jonsell, B., Ordning efter kaos. 2007: 248–253.
Jonsell, B., Resa med förhinder. 2010: 169 (om Daniel Solander). 
Jonsell, B. & Nilsson, Ö., Gunnar Petersson död. 2013: 169–170.
Jonsell, B. & Willén, E., Inger Estham: 2017: 172-173.
Jönsson, A.-M., Linnés vänner. 2019: 167–168; 2020: 141–143; 2021: 184–185.
Jönsson, H., Den första foodien (Tal om läckerheter). 2015: 126–129.
Jönsson, J., Hushållsskötsel enligt Broocman. 2017: 159–161.
Krook, H., Gyllenhaal och Västergötland. 1984/1985: 259–260.
Krook, H., Linné bland deckarvänner. 1986/1987: 171.
Krook, H., Linné, far och son. 1982/1983: 105–106.
Lagerberg, T., Om blomsterlyrans odlingshistoria. 1944: 119–122.
Landell, N.-E., Genmäle. 2007: 272–273.
Lindblom, K., Drabanten Slichert i Nemesis Divina. 1998/1999: 105–107.
Lundman, B., Linnés rasindelning av människan i Systema naturae 1735 och 1758. 1965: 88–89.
Lundquist, K., Skaparens lov. 2007: 227.
Malmeström, E., Charles E. Raven om Linné. 1963: 71–73.
Malmeström, E., Erland Ehnmark död. 1966: 97.
Marken, U., Linné i musiken. 2008: 193; 2009: 201.
Marken, U., Sök på nätet och du finner! (Linnérelaterat) 2009: 202.
Martinsson, K., Upplands flora. 2011: 160–161.
Moberg, R., I Linnés fotspår till Lappland 1988. 1988/1989: 119–120.
Moberg, R., Jubilaren Erik Acharius (1757–1819) lavforskningens grundare. 1992/1993: 147–148.
Moberg, R., Minnesmärke över Erik Acharius i Vadstena. 1992/1993: 148–149.
Moberg, R., Ny skriftserie (”Linnés historiska landskap”). 2002/2003: 151–152.
Moberg, R., Species plantarum 250 år. 2002/2003: 152–153.
Moberg, R., Iwarsson, M., Jonsell, B., Jonsell L. & Thulin, M., Örjan Nilsson (in memoriam). 2021: 188–189.
Nelson, E. C., Mark Catesby’s “Blew Linnet”. 2020: 131–138.
Nilsson, Ö., Laestadius trädgård. 1988/1989: 117–118.
Nyberg, K., En linneansk karriär. 2014: 161–163.
Nyström, E., Anmälan till subskription (1830; Linnébrev). 2010: 205–209.
Nyström, E., Herrgårdar, ekhagar och stenmurar. 2018: 172–174.
Nyström, E., Linnaeus Link. 2006: 188–189.
Nyström, E., Linneanskt kalejdoskop. 2016: 124–125.
Nyström, E., Linnés inflytande i Italien. 2006: 189–191.
Nyström, E., Linnés korrespondens med Scopoli. 2006: 184–187.
Nyström, E., Register över Albrecht von Hallers korrespondens. 2006: 187–188.
Nyström, E., Svindersvik. 2019: 168–169.
Nyström, E., Valda avhandlingar. 2008: 215–216; 2010: 164; 2011: 141–142.
Nyström, E. & Willén, E., Carl-Olof Jacobson (1929–2018). 2018: 174–177.
Näslund, S., The passion of wonder. 1998/1999: 118–120.
Nøding, A., Den linneanske fabelen – en europeisk vagabond. 2004/2005: 152–154.
Peterson, G. B., Ett skrivfel i Skånska resan? 1972/1974: 178.
Pettersson, B., Om de svenska växtnamnen i Billbergs Ekonomisk botanik. 1984/1985: 258–259.
Regnell, A., Strindbergs växtbenämningar och naturbeskrivningar. 2010: 184–187.
Rydén, M., Medeltida växtnamn. 2009: 160–164.
Rydén, S., Hernandez de Alba, Guillermo. 1958: 134–135.
Savin, K., Neo-Latin Literature in Sweden. 2004/2005: 154–156.
Sjöberg, S. G., Christian Callmer in memoriam. 1984/1985: 257–258.
Strand, J., Hur blir man läkare? 2015: 121–123.
Strandell, B., En prelinnéansk naturaliesamling – en komplettering. 1962: 164.
Strandell, B., En ätte-längd av Linnéintresse. 1982/1983: 103–104.
Strandell, B., Om den ”ursprungliga upplagan” av Linnaei Wästgöta-Resa. 1972/1974: 179.
Ståhlberg, S., & Svanberg, I., A Parakeet in Uppsala around 1750. 2020: 138–141.
Svanberg, I., Akvariehobbyn i historisk belysning. 2008: 235–236.
Svanberg, I., Amerikanska sällskapsdjur. 2008: 233–234.
Svanberg, I., Amerikanska valben. 2017: 163–164.
Svanberg, I., Ankor i helg och söcken. 2008: 242–243.
Svanberg, I., Argos och andra litterära hundar. 2013: 163.
Svanberg, I., Avikulturistbibel. 2008: 241–242.
Svanberg, I., Björnar. 2011: 167–168.
Svanberg, I., Blodiglar. 2013: 157.
Svanberg, I., Bläckfiskar. 2021: 160.
Svanberg, I., Bok om valben. 2008: 236.
Svanberg, I., Boskapspest och mjältbrand. 2019: 164–165.
Svanberg, I., Brummande humlor i svenska landskap. 2012: 166.
Svanberg, I., Bytesdjur och tjänligt virke. 2010: 193.
Svanberg, I., Dagboksanteckningar om tama och vilda djur. 2009: 186–188.
Svanberg, I., Dansande elefanter och stora katter på piedestal. 2012: 171.
Svanberg, I., De sydliga samernas historia. 2009: 194.
Svanberg, I., Delfiner. 2014: 176.
Svanberg, I., Den norrländska jaktens kulturhistoria. 2021: 162–163.
Svanberg, I., Den röda kanariefågeln. 2006: 193.
Svanberg, I., Den sista forskningsresanden. 2014: 179–180.
Svanberg, I., Den skånska allén avhandlad. 2013: 164–165.
Svanberg, I., Det ligger en hund begraven. 2012: 169–170.
Svanberg, I., Die neue Brehm-bücherei. 2010: 187–188.
Svanberg, I., Djur i trädgårdar. 2008: 234–235.
Svanberg, I., Djur och kultur i finska Värmland. 2012: 172.
Svanberg, I., Djurhandlare Hagenbecks Tierpark i Stellingen. 2010: 191–192.
Svanberg, I., Djurparker och menagerier. 2017: 165–166.
Svanberg, I., Djurparkshistorisk klassiker. 2010: 189.
Svanberg, I., Djurparkslitteratur. 2015: 144.
Svanberg, I., Djurparksstudier. 2011: 161–162.
Svanberg, I., Djurslagsmål. 2017: 164–165.
Svanberg, I., Du ormetunga, du djävulstand. 2013: 158–159.
Svanberg, I., Duvklassiker i nytryck. 2009: 189.
Svanberg, I., Duvor i sociologisk belysning. 2014: 174–175.
Svanberg, I., Elefantens kulturhistoria. 2009: 192.
Svanberg, I., En brittisk kulturhistorisk fauna. 2006: 193–194.
Svanberg, I., En sällsam djurvärld. 2008: 240–241.
Svanberg, I., Etnobiologisk studie från Missouri. 2008: 241.
Svanberg, I., Etnobiologiska nyheter. 2007: 275–276.
Svanberg, I., Etnobotanisk klassiker. 2012: 165–166.
Svanberg, I., Etnobotaniskt bibliotek till Sverige. 2004/2005: 152.
Svanberg, I., Etnoornitologi. 2012: 168.
Svanberg, I., Etnoornitologins positioner framflyttade. 2009: 188–189.
Svanberg, I., Falkjakt på Island. 2015: 142–143.
Svanberg, I., Fisk i konsten. 2012: 167–168.
Svanberg, I., Forskningsfärd till Yttre Hebriderna 1934. 2013: 166.
Svanberg, I., Frankrikes folkliga fauna. 2010: 188–189.
Svanberg, I., Från guldfiskskålar till oceanarier. 2011: 163.
Svanberg, I., Fågelböcker och ornitologihistoria. 2011: 163–164.
Svanberg, I., Fåglar och människor. 2014: 173–174.
Svanberg, I., Fåglar som tystnat. 2013: 159–160.
Svanberg, I., Färöisk valfångst. 2009: 193–194.
Svanberg, I., Färöiska lavar. 2019: 160–161.
Svanberg, I., Gamla djurparker i ord och bild. 2013: 162–163.
Svanberg, I., Gamla färdvägar. 2020: 115–116.
Svanberg, I., Gamla och nya växtnamn. 2014: 172–173.
Svanberg, I., Gamla växtbilder funna. 2018: 158–159.
Svanberg, I., Gessners fågelbok. 2009: 166–167.
Svanberg, I., Grodlore. 2018: 159–160.
Svanberg, I., Gråsparv, varg och åsna med egna monografier. 2012: 168–169.
Svanberg, I., Guldfiskens kulturhistoria. 2020: 112–113.
Svanberg, I., Hallå där, läs boken om blåbär. 2009: 185–186.
Svanberg, I., Hundar som biologiskt kulturarv. 2008: 237–238.
Svanberg, I., Hur blev Småland befolkat? 2013: 164.
Svanberg, I., Hur sköter man en kasuar? 2013: 161.
Svanberg, I., Hästar i Bohuslän. 2014: 177.
Svanberg, I., I Artedis efterföljd. 2012: 166–167.
Svanberg, I., Igelkottar. 2014: 175–176.
Svanberg, I., Insjöfiskens social- och kulturhistoria. 2019: 165–166.
Svanberg, I., Isbjörnens kulturhistoria. 2017: 161–163.
Svanberg, I., Isländsk kryptozoologi. 2008: 239–240.
Svanberg, I., Isländska fåglar i folklig tradition. 2021: 161–162.
Svanberg, I., Jakt och fiske i Lappmarken. 2014: 179.
Svanberg, I., Jordbruksbibliografi i repris (Hebbe). 2015: 144–145.
Svanberg, I., Kakapon räddad från utrotning? 2011: 164–166.
Svanberg, I., Kamelen på Svartbäcksgatan. 2011: 166.
Svanberg, I., Kanariefåglars mångfald. 2009: 190–191.
Svanberg, I., Klintberg om Linné, påskharar och döda själar. 2018: 146–147.
Svanberg, I., Kost- och måltidsvanor på Öland. 2018: 161–162.
Svanberg, I., Kryddväxter. 2010: 187.
Svanberg, I., Kryptohominider eller medmänniskor? 2010: 196–197.
Svanberg, I., Kräldjurens eponym som zoologihistoria. 2013: 158.
Svanberg, I., Kulturhistoriskt duvkutter. 2010: 194.
Svanberg, I., Kväkande i våtmarker. 2013: 159.
Svanberg, I., Lilla snigel akta dig. 2010: 194.
Svanberg, I., Linné och herpetologin. 2012: 151–152.
Svanberg, I., Linnés tvättbjörn fick ge namnet åt en ny slända. 2011: 171–172.
Svanberg, I., Linnés vänner. 2017: 170–171.
Svanberg, I., Linnés vänners pris 2018. 2018: 174.
Svanberg, I., Lärt och underhållande om sällskapsdjur. 2012: 171–172.
Svanberg, I., Lättviktigt men vackert om medeltida katter. 2012: 170.
Svanberg, I., Majestätiska lejon. 2011: 168–169.
Svanberg, I., Medeltida husdjur och deras skötsel. 2013: 161–162.
Svanberg, I., Menagerier, vivarier och zoologiska trädgårdar. 2007: 276–278.
Svanberg, I., Mera valben. 2015: 143–144.
Svanberg, I., Mera djurparkshistoria. 2010: 189–190.
Svanberg, I., Meukar. 2008: 204–205.
Svanberg, I., Möss och människor. 2015: 143.
Svanberg, I., Nya böcker om djurparker. 2012: 172–173.
Svanberg, I., Nyare djurparkslitteratur. 2014: 177–178.
Svanberg, I., Nybyggarliv i södra Lappland. 2013: 165–166.
Svanberg, I., Nytt monument över valmonument. 2013: 163–164.
Svanberg, I., Om konsten att jaga med fåglar. 2009: 164–166.
Svanberg, I., Om undran inför en urbaniserad natursyn. 2015: 147–149.
Svanberg, I., Ormar. 2006: 192–193.
Svanberg, I., Ornitologen Linné. 2007: 253–254.
Svanberg, I., Oundgängligt om valben. 2010: 195–196.
Svanberg, I., Papegojor i konsten. 2007: 273–274.
Svanberg, I., Papegojornas kulturhistoria. 2006: 191–192.
Svanberg, I., Paradisfåglar. 2013: 160–161.
Svanberg, I., Pehr Osbeck om Färöarna. 1996/1997: 179–181.
Svanberg, I., Pehr Stenberg … . 2018: 149–150.
Svanberg, I., Rara djur och växter. 2009: 184–185.
Svanberg, I., Rara ärter. 2007: 274–275.
Svanberg, I., Religion och valar. 2009: 192–193.
Svanberg, I., Reseanteckningar från Centralasien och Kina. 2010: 197–199.
Svanberg, I., Ridundervisning i Uppsala 350 år. 2013: 163.
Svanberg, I., Rosa plastflamingor. 2015: 142.
Svanberg, I., Samiska berättelser om ren, varg och strömstare. 2008: 238–239.
Svanberg, I., Sparrmans kvagga och andra zebror. 2018: 160–161.
Svanberg, I., Spindlar. 2011: 162.
Svanberg, I., Sällskapsdjur från urtid till samtid. 2019: 162–164.
Svanberg, I., Tama och vilda svanar. 2008: 243–244.
Svanberg, I., Tama uttrar. 2011: 166–167.
Svanberg, I., Taxidermi. 2010: 192–193.
Svanberg, I., Tävlande bofinkar. 2009: 189–190.
Svanberg, I., Ugglan. 2010: 195.
Svanberg, I., Utrotningshotad mask. 2015: 146–147.
Svanberg, I., Vackert om fiskar. 2021: 160–161.
Svanberg, I., Valben.2020: 114–115.
Svanberg, I., Valda avhandlingar av Carl von Linné. 2012: 151.
Svanberg, I., Varelser i vatten. 2021: 159.
Svanberg, I., Våra föreställningar om svanen. 2015: 141–142.
Svanberg, I., Vägglössens kulturhistoria. 2019: 161–162.
Svanberg, I., Värmländska odlingsmödor. 2015: 145–146.
Svanberg, I., Ytterligare djurparkstidskrift. 2010: 190–191.
Svanberg, I., Zoologihistoriskt index. 2008: 217.
Svanberg, I., Ål, haj och val. 2020: 113–114.
Svanberg, I., Äldre tiders fårskötsel. 2009: 191–192.
Svanberg, I., Älskade älgar. 2010: 195.
Svanberg, I. & Ståhlberg, S., Thunberg’s Barbary lion. 2021: 182–184.
Svedelius, N., Ett vackert vitsord om Jonas Dryander av Sir Joseph Banks. 1946: 109–110.
Svedäng, B., Pehr Adolf Edgren, en linnéan efter Linnétidevarvet. 1996/1997: 181–184.
Sydow, C. O. v., Arvet från Newton och Linné. 1962: 162–163.
Sydow, C. O. v., Botanikens historia i Sverige intill år 1800. 1970/1971: 124–125.
Sydow, C. O. v., Det lykkelige Arabien. 1962: 165–166.
Sydow, C. O. v., En hittills opublicerad uppsats av Charles De Geer. 1958: 135.
Sydow, C. O. v., En ny tysk Linnébiografi. 1966: 97–98.
Sydow, C. O. v., En skrift om Lars Roberg. 1959: 126–127.
Sydow, C. O. v., Ett Hammarbybesök 1772. 1961: 85–86.
Sydow, C. O. v., Ett nytt slags Linnéutgåvor. 1970/1971: 125–126.
Sydow, C. O. v., G. O. Adelborg och Soulsbys Linnékatalog. 1965: 89–91.
Sydow, C. O. v., Hos Linné i Uppsala. 1962: 165.
Sydow, C. O. v., Linné och ögonläkekonsten. 1959: 128.
Sydow, C. O. v., Linnéansk linje. 1964: 81.
Sydow, C. O. v., Linnéanska register. 1970/1971: 127–128.
Sydow, C. O. v., Linnédagarna. 1965: 94.
Sydow, C. O. v., Linnés pärlympningsmetod. 1963: 70–71.
Sydow, C. O. v., Linnés Västgötaresa. 1979/1981: 167–169.
Sydow, C. O. v., Lunds botaniska trädgårds historia. 1961: 86–87.
Sydow, C. O. v., Lärkorna hänger trillande över alla sädesfälten. 1965: 94.
Sydow, C. O. v., Malmeströms Linnébok. 1964: 79–80.
Sydow, C. O. v., Nemesis divina. 1970/1971: 122–124.
Sydow, C. O. v., Olof Toréns ostindiska resa. 1962: 166.
Sydow, C. O. v., Om Peter Hernquist och Botaniska trädgården i Skara. 1958: 139–140.
Sydow, C. O. v., Ovanstående genmäle (om Gullanders Linnéböcker). 1972/1974: 189–198.
Sydow, C. O. v., P. J. Bergius' trädgårdsjournal. 1961: 87–88.
Sydow, C. O. v., Pastischer. 1972/1974: 198–200.
Sydow, C. O. v., Pehr Kalms amerikanska reseräkning. 1958: 137–138.
Sydow, C. O. v., Sten Lindroth om Linné. En översikt. 1968/1969: 115–122.
Sydow, C. O. v., Stig Rydéns bok om Pehr Löfling. 1966: 98–99.
Sydow, C. O. v., Systema naturae 1735 i faksimil och översättning. 1964: 80–81.
Sydow, C. O. v., Två engelskspråkiga Linnéstudier. 1972/1974: 182–184.
Sydow, C. O. v., Valda avhandlingar av Carl von Linné. 1961: 88–89; 1962: 164–165; 1963: 73; 1965: 94; 1966: 99; 1967: 95; 1968/1969: 122–123; 1970/1971: 126–127.
Söderbäck, F., Godsägare Kreüger död. 1961: 85.
Söderqvist, T., Naturen inför rätta. 2018: 162–167.
Tennemar, E., Hur dog drabanten Strutz? 1982/1983: 98–103.
Termén, D., Förundran i Linnés anda. 2007: 271–272.
Termén, D., Linné före och i Lund. 2007: 227–229.
Termén, D., Linné och hans familj. 1990/1991: 244.
Termén, D., Linnéfirandet vid Möckeln och Fyris. 2008: 194–196.
Termén, D., Linnés mor Christina Broderzonia. 1982/1983: 104–105.
Termén, D., Prästgården som bildningsmiljö. 1994/1995: 114.
Tibell, G., Linné on line. 2008: 196–197.
Törnvall, G., Draughtsmen, Botanists and Nature. 2008: 244–248.
Törnvall, G., Flora Danica. 2015: 123–126.
Uggla, A. H., 200-årsminnet av Species Plantarum. 1953: 150–151.
Uggla, A. H., Abraham Bäcks biografi. 1950/1951: 163.
Uggla, A. H., Anders Sparrman och Francis Masson, två utforskare av Kapfloran. 1959: 129–130.
Uggla, A. H., Anders Tidströms Dalaresa. 1954/1955: 172–173.
Uggla, A. H., Basil H. Soulsby om Markus Hulth som Linnéforskare. 1929: 182.
Uggla, A. H., Bergsrådet Nils Dalbergs resejournal 1770/71. 1935: 156.
Uggla, A. H., Carl Gustaf Dalberg och Surinams flora. 1936: 141.
Uggla, A. H., Cliffordska Linneana till Leiden. 1945: 95.
Uggla, A. H., Critica Botanica på engelska. 1938: 167.
Uggla, A. H., David de Gorter och Linné. 1943: 123–124.
Uggla, A. H., Den binära nomenklaturens uppkomst. 1959: 125–126.
Uggla, A. H., Den svenska lantbrukslitteraturen. 1939: 124.
Uggla, A. H., Den unge Linnaeus som metallurg. 1931: 170.
Uggla, A. H., Der Bauernbotaniker Adam Dietrich. 1936: 140–141.
Uggla, A. H., Elis Malmeström om Linnés Nemesislära. 1949: 116.
Uggla, A. H., En bok om Sveden. 1935: 155.
Uggla, A. H., En engelsk Linné-lärjunge. 1931: 169.
Uggla, A. H., En engelsk Linnébiografi. 1953: 148–149.
Uggla, A. H., En japansk bok om C. P. Thunberg. 1953: 150.
Uggla, A. H., En ny Linné-bild i Venedig. 1952: 110–111.
Uggla, A. H., En vacker Linnébok på tyska. 1954/1955: 174.
Uggla, A. H., Ericsbergs-herbariet. 1956/1957: 180–181.
Uggla, A. H., Ett arbetsexemplar av Fauna Svecica 1746, som tillhört Linné. 1952: 111–112.
Uggla, A. H., Ett par böcker av Knut Hagberg. 1945: 94.
Uggla, A. H., Ett okänt Linnéporträtt. 1939: 128.
Uggla, A. H., Ett storartat Linnébibliotek. 1934: 136.
Uggla, A. H., Facsimileupplagan av Species Plantarum. 1959: 122.
Uggla, A. H., Filosofen Forsskål. 1953: 149–150.
Uggla, A. H., Friedrich Ehrhart och Linné far och son. 1943: 124–125.
Uggla, A. H., Förteckning över Linnés herbarium. 1945: 93–94.
Uggla, A. H., I Hembygden. 1931: 170.
Uggla, A. H., I Skåne med Linné. 1949: 117.
Uggla, A. H., Inlanders Linné-medaljong. 1956/1957: 180.
Uggla, A. H., J. G. Wallerius och Linné. 1954/1955: 173.
Uggla, A. H., James Edward Smiths handskrifter. 1935: 156–157.
Uggla, A. H., Järnvägsövergången vid Råshult. 1950/1951: 163; 1952: 113.
Uggla, A. H., ”Habent sua fata libelli”. 1949: 114.
Uggla, A. H., Hallman-porträtt av Linné till Medicinska fakulteten i Uppsala. 1938: 167–168.
Uggla, A. H., Hans Sloanes herbarium. 1959: 124–125.
Uggla, A. H., Kilian Stobaei museum. 1935: 156.
Uggla, A. H., Knut Hagbergs Linnébok. 1939: 126–127.
Uggla, A. H., Knut Hagbergs Linnébok i tysk översättning. 1940: 103.
Uggla, A. H., Komminister Gotthard Virdestam. 1931: 170.
Uggla, A. H., K. V. A:s skrifter i översättning. 1941: 115.
Uggla, A. H., Linné, Darwin, Mendel. 1931: 171.
Uggla, A. H., Linné och Alexander Garden. 1949: 116.
Uggla, A. H., Linné och Carl Fredrik Mennander. 1941: 115–116; 1943: 125.
Uggla, A. H., Linné och Darwin. 1959: 126.
Uggla, A. H., Linné och Joachim Bursers ”Hortus Siccus”. 1938: 166–167.
Uggla, A. H., Linné och Johann Gesner. 1949: 115–116.
Uggla, A. H., Linné och lärkan. 1953: 152–153.
Uggla, A. H., Linné och lövängen. 1934: 135–136.
Uggla, A. H., Linné och odödlighetsproblemet. 1952: 112–113.
Uggla, A. H., Linné och Vetenskapsakademiens stiftande. 1940: 102–103.
Uggla, A. H., Linné om Småland. 1936: 141.
Uggla, A. H., ”Linné svartlistad”. 1952: 113.
Uggla, A. H., Linné und Berlin. 1931: 171.
Uggla, A. H., Linné-utställning på Institut Tessin i Paris. 1954/1955: 170–171.
Uggla, A. H., Linnéana i Taxon. 1954/1955: 177.
Uggla, A. H., Linnéantologier. 1954/1955: 178.
Uggla, A. H., Linnéminnen i Nordiska Museet. 1949: 116–117.
Uggla, A. H., Linnéminnet i utlandet. 1929: 183.
Uggla, A. H., Linnés disputationer. 1939: 124–126.
Uggla, A. H., Linnés huvud som sigillbild. 1953: 151.
Uggla, A. H., Linnés minne hyllat i Brasilien. 1952: 110.
Uggla, A. H., Linnés mormors farmor bränd som häxa. 1953: 151–152.
Uggla, A. H., Linnés Nemesis Divina. 1941: 117.
Uggla, A. H., Linnés närsynthet. 1952: 112.
Uggla, A. H., Linnés resor i utdrag. 1935: 156.
Uggla, A. H., Linnés samlingar i London fotograferas. 1941: 114.
Uggla, A. H., Linnés väg till sexualsystemet. 1961: 89–91.
Uggla, A. H., Linnésamlingarna i London fotograferade. 1943: 122.
Uggla, A. H., Linnéska bokanteckningar. 1940: 100–101.
Uggla, A. H., Linnéska skrifter i omtryck. 1935: 155–156.
Uggla, A. H., Linnéskrifter i bibliofiltryck. 1939: 127–128.
Uggla, A. H., Linnéskrifter i facsimiltryck. 1940: 103.
Uggla, A. H., Linnéstatyer. 1946: 113.
Uggla, A. H., Linnéstatyn i Jardin des Plantes. 1946: 112.
Uggla, A. H., Linnéstudier. 1936: 141.
Uggla, A. H., Linnétraditionen. 1950/1951: 166–167.
Uggla, A. H., Lärdomshistoriska samfundet. 1936: 139.
Uggla, A. H., Matthisson und Linné. 1936: 140.
Uggla, A. H., Miniatyrporträtt av Linné. 1954/1955: 171–172.
Uggla, A. H., Minnessten över Thunberg i Nagasaki. 1958: 136–137.
Uggla, A. H., Nemesis Divina-anteckningar i Linné-kulten. 1943: 125.
Uggla, A. H., Nils Rosén †. 1930: 174–175.
Uggla, A. H., Ny Linnélitteratur. 1956/1957: 182.
Uggla, A. H., Ny Pehr Kalm-litteratur. 1961: 91–92.
Uggla, A. H., Nya Linné-editioner. 1959: 131–132.
Uggla, A. H., Nyare Linnélitteratur. 1930: 175–176.
Uggla, A. H., Nytt band av Linnés brevväxling. 1943: 123.
Uggla, A. H., Nyfunna Linnébrev. 1936: 139–140.
Uggla, A. H., När kejsarinnan Josephine ”upptäckte” linnean. 1956/1957: 181–182.
Uggla, A. H., Pehr Kalm och Finlands flora. 1944: 123–124.
Uggla, A. H., Pehr Kalm och hans resa i Nordamerika. 1959: 129.
Uggla, A. H., Pehr Kalms biografi. 1950/1951: 166.
Uggla, A. H., Peter Forsskåls resa till Lyckliga Arabien. 1945: 95.
Uggla, A. H., Restaureringen av Råshults Södregård. 1931: 170.
Uggla, A. H., Råshults Södregård. 1935: 154.
Uggla, A. H., Sexualisten Linné. 1950/1951: 167–169.
Uggla, A. H., Sir Joseph Banks' korrespondens. 1959: 122–124.
Uggla, A. H., Sparrman som etnografisk samlare. 1959: 130–131.
Uggla, A. H., Stilstudier hos Linné. 1945: 94.
Uggla, A. H., Svenska förbindelser med Venezuela och Colombia. 1959: 131.
Uggla, A. H., Svenska insatser till Kaplandets utforskning. 1950/1951: 164–165.
Uggla, A. H., Svenskt och tyskt inom 1700-talsmedicinen. 1958: 133–134.
Uggla, A. H., Swedish men of science 1650–1950. 1952: 113.
Uggla, A. H., Systema naturae 1735. 1954/1955: 175–177.
Uggla, A. H., The Botany of Cook's Voyages. 1954/1955: 173–174.
Uggla, A. H., Torbern Bergman och linnean. 1958: 139.
Uggla, A. H., Trehundraårsminnet av Olof Rudbeck d. ä:s födelse. 1931: 169–170.
Uggla, A. H., Två Hammarbybesök. 1956/1957: 177–180.
Uggla, A. H., Två Linné-medaljer. 1956/1957: 182.
Uggla, A. H., Tvåhundra-årsminnet av Linnés professorsutnämning. 1941: 116.
Uggla, A. H., Uno von Troils Islandsbrev. 1934: 136.
Uggla, A. H., Ur Linnés tankevärld och religiösa liv. 1933: 140.
Uggla, A. H., Vetenskapsakademiens jubileumspublikationer. 1939: 127.
Uggla, A. H., Vätterns utforskare Daniel Tiselius. 1950/1951: 169.
Uggla, A. H., Wilhelm Junk †. 1944: 124.
Wallin, S., Gåva till Linnémuseet av Linnéättlingen, landshövdingskan Ingegerd Beskow. 1963: 70.
Wallin, S., Spekulation i Linnéminnen? 1964: 84–86.
Widmalm, S., Banks’ biography. 1988/1989: 115–116.
Wikman, K. R. V., Tillkomsten av senare delen av Diaeta naturalis. 1967: 92–93.
Willén, E., Letters to Linnaeus. 2009: 169–170.
Windahl Pontén, A., Den bekväma vardagen. 2020: 116–118.
Windahl Pontén, A., Linneanska textilier. 2017: 151–152.
Wittrock, B., Erdrauch. 2018: 177–180.
Östlund, K., Sparrmaniana. 2011: 145–149.

Allmän översikt av Linnéjubileet 2007 i SLÅ 2007:

Bokbord: 218–219.
Firandet: 198–202.
Internationellt: 204–210.
”Intet öra för musik”: 214–216.
Jubileet:197–198.
Mr. Blomsterfarbror: 216–217.
Radio och television: 213–214.
Resor: 202–204.
Sex slår alltid: 217–218
Trädgårdar: 213.
Utställningar: 211–213.
Vetenskapliga symposier: 210–211.