transparant_2000x1000_3.png

Beställning

bestall_1.png

Beställning av Linnés avhandlingar, Svenska Linnésällskapets Årsskrift samt Sällskapets publikationer

 

Från hösten 2015 säljs Svenska Linnésällskapets publikationer, Linnés avhandlingar och Svenska Linnésällskapets Årsskrift via Acta Universitatis Upsaliensis. Våra publikationer finns också till dels i museibutiken i Linnéträdgården.