Bli medlem

transparant_2000x1000_3.png
När du fyllt i dina uppgifter och skickat till oss får du ett inbetalningskort
direkt hem i brevlådan. 

Om du är ny medlem erhåller du en av Sällskapets årsskrifter samt därefter kontinuerlig information om verksamheten.
 

Förmåner som medlem

Genom att bli medlem i Svenska Linnésällskapet får du flera förmåner samtidigt som du stödjer verksamheten.

Medlemsavgiften inkluderar årsskriften.
Vid uppvisande av medlemskort har man som medlem fritt inträde till Linnémuseet, Linnéträdgården och Linnés Hammarby.

I maj hålls Sällskapets vårsammankomst i Uppsala samt årsmöte. I november hålls Sällskapets höstsammankomst i Stockholm. Vid sammankomsterna hålls intressanta föredrag som anknyter till Sällskapets verksamhet.

Fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap