The logo of the tercentenary is based on a picture that was painted by the leading botanical artist of his day, Georg Dilnys Ehret. The painting illustrates Class 10 of the sexual system.
The Linnaeus Celebration
Carl Linnaeus
International
Gardens
Tourism
Press
Exhibitions
Science & Research
Youth
School Activities
Public Education
Calendar

Literature Bank

The following books are either about Linnaeus or written by him. Some of the books may be books written in the "spirit of Linnaeus" - a spirit of creativity, curiosity and science.

Feel free to suggest further books that can be included, contact us at the secretariat

Title Author Published by Year ISBN
In swedish        
A Passion for Systems. Helene Schmitz (photos) and Nils Uddenberg (text) Natur & Kultur 2007 978-91-27-11522-4
Carl von Linné, Boningar, trädgårdar och miljöer Marita Jonsson Forum 2004 9137120581
Carl von Linné, en biografi Wilfrid Blunt Albert Bonniers Förlag AB 2002 9100576956
Linné och hans apostlar Sverker Sörlin Natur och Kultur 2004 912735590X
Linné och hans resor Britt-Marie Hallbert LL-förlaget 2003 9189451880
Läkaren Linné, medicinens dubbla nyckel Nils-Erik Landell Carlsson bokförlag AB 2004 9172035935
Blomstervandringar i Linnés sällskap Staffan Söderlund Carlsson bokförlag AB 2004 917203467X
I Linnés Spår Genom Sverige Ove Torgny Bilda förlag 2001 9157456593
Linnés blomsterur Karin Martinsson Prisma Bokförlag 2004 915184169X
Män omkring Linné : botaniska illustrationer Annika Silander-Hökerberg Lars Hökerbergs Bokförlag 2000 9163097222
I naturens riken - Linnés liv och verk Inga Borg Bokförlaget OPAL AB 2005 9172991526
Växter i Linnés landskap: en vänbok till Börge Pettersson Mariette Manktelow & Ingvar Svanberg Swedish science press 2004 9185241008
Linnétraditionen i svensk litteratur : en kritisk översikt Olof Dixelius Almqvist & Wiksell International 2000 9174023004
Carl von Linnés lefnadsminnen Arvid Ahnfelt & Folke K Larsson ADOXA MEDIA 2004 9163152991
Nära Linné Hans Hammarskiöld & Tony Lewenhaupt Förlag AB Wiken, Höganäs 1993  
Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum Jacobsson, Roger(red.) Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar 2005 9172037245
Homo sapiens L.: studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära Broberg, Gunnar Almqvist & Wiksell 1975 9185286052
Lyckoriket: studier i svensk upplysning Christensson, Jakob Atlantis 1996 9174863843
Naturens nytta: från Linné till det moderna samhället Eliasson, Per & Lisberg Jensen, Ebba Historiska Media 2001 9188930963
I Skåne med Linné. En resa tvåhundra år senare Henrikson, Alf & Lundquist, Birger Bonniers 1949  
Linné i Skåne/Carl Linnaeus in Skåne (The Explorer's Handbook series) Lars Hansen & Ragnar Edberg IK Foundation 1999 9189046102
Från Skånska Resa till Skånes Flora Snogerup, Sven & Jörgensen, Matz Lunds Botaniska Förening 2000 919710213X
I Linnés hjulspår runt Skåne Snogerup, Sven & Jörgensen, Matz Atlantis 1997 9174863657
Lund på Linnés tid Jörgensen, Matz, Broberg, Gunnar, Snogerup, Sven Historiska Media 1999 918893053x
Blomsterkungen Dag Sebastian Ahlander Bokförlaget Natur och Kultur 2006 912710589X
         
In english        
"Linnaeus The Compleat Naturalist" Wilfred Blunt Frances Lincoln Publishers Ltd 2004 711223629
"Linnaeus Nature and Nation" Lisbet Koerner Harvard University Press 2001 674005651
Carl Linnaeus: Father of Classification Margaret J. Anderson Enslow Publishers, USA 1997 894907867
Linnaeus' Philosophia Botanica Carl von Linné Oxford University Press 2003 198501226
Sex, Botany, and Empire: The Story of Carl Linnaeus and Joseph Banks Patricia Fara Columbia University Press 2004 231134266
Life of Linnaeus William T. Stearn, Wilfrid Blunt Frances Lincoln Publishers Ltd 2005 711218412
Linnaeus Wilfred Blunt Frances Lincoln Publishers Ltd 2004 711223629
Lachesis Lapponica, A Tour in Lapland Carl von Linné     404165109
Contemporary Perspectives on Linnaeus J. Weinstock UNIVERSITY PRESS OF AMERICA 1985 819146986
The Linnaeus Apostles - Global Science & Adventure   IK Foundation 2007  
The Bridal Chambers of Linnaeus Pauline Snoeijs Artea förlag AB 2007 978-91-85527-05-2
         
By Linnaeus        
Carl von Linnés dalaresa Carl von Linné Natur och Kultur 2004 9127099695
Carl von Linnés gotländska resa Carl von Linné Natur och Kultur 2004 9127108368
Carl von Linnés öländska resa Carl von Linné Natur och Kultur 2004 9127108341
Carl von Linnés lappländska resa Carl von Linné Natur och Kultur 2004 9127099717
Västgötaresan Carl von Linné Natur och Kultur 2005 9127109933
Skånska resan Carl von Linné Natur och Kultur 2005 9127109917
Om sättet att tillhopa gå : sexualföreläsningar : collegium medicum   Zindermans AB 2003 9152805247
Om Smålands naturalhistoria Carl von Linné, Gunnar Broberg Atlantis 2003 9174867555
Flora Oeconomia Carl von Linné REDIVIVA AB 1979 9171200045
         
Books written in the spirit of Linnaeus        
Tidlöst Mats Wilhelm MW-BILD 2006 9163179482