transparant_2000x1000_3.png

Lärjungarna

transparant_2000x1000_3.png

Redan som ung student hade Linné visat sig vara en ovanlig och fängslande föreläsare. Som professor fortsatte han att fascinera och inspirera med annorlunda metoder. Han samlade gärna sina elever för uppsluppna naturvandringar i Uppsalas närhet. Det blev en form av upplevelserika föreläsningar ute i verkligheten som kunde locka flera hundra studenter. 

Under de drygt 35 år som Linné undervisade i Uppsala hade han runt tusen studenter, varav 186 kom att disputera under honom.


Apostlarna

De elever Linné uppskattade mest kallade han ”apostlar”. De gavs chansen, och ansvaret, att ta med Linnés idéer ut i världen på spännande forskningsresor. (Man kan säga att Linné bland sina många talanger också var en driftig vetenskaplig entreprenör!) 

Av Linnés många studenter räknas 17 som hans ”apostlar”, vilka företog resor över hela världen för att samla in huvudsakligen växter och djur för sin lärares räkning.  Till Nordamerika reste Pehr Kalm, medan Daniel Rolander och Pehr Löfling begav sig till Sydamerika. Afrika besöktes av Peter Forsskål, Göran Rothman, Carl Peter Thunberg, Anders Berlin och Adam Afzelius. Till Ostasien och Kina reste Christopher Tärnström, Olof Torén, Carl Fredrik Adler och Pehr Osbeck. Thunberg fick även möjlighet att besöka Japan. Fredrik Hasselquist for till Palestina och Ryssland besöktes av Johan Peter Falck.

Daniel Solander fick möjlighet att deltaga i James Cooks första världsomsegling 1768-1771 och Anders Sparrman medföljde på Cooks andra expedition som företogs åren 1772-1775.

Sju av dessa avled under sina resor, Tärnström, Hasselquist, Löfling, Adler, Forsskål, Berlin och Falck. 

transparant_2000x1000_3.png
Apostlarna nådde längre ut i världen än nästan någon annan svensk hade gjort. De spred Linnés vetenskap och samlade i Linnés anda in nya växter och djur från hela världen. I flera fall lever deras namn fortfarande kvar i de länder de besökte.