transparant_2000x1000_3.png

Lärjungarna

transparant_2000x1000_3.png

Redan som ung student hade Linné visat sig vara en ovanlig och fängslande föreläsare. Som professor fortsatte han att fascinera och inspirera med annorlunda metoder. Han samlade gärna sina elever för uppsluppna naturvandringar i Uppsalas närhet. Det blev en form av upplevelserika föreläsningar ute i verkligheten som kunde locka flera hundra studenter. 


Apostlarna

De elever Linné uppskattade mest kallade han ”apostlar”. De gavs chansen, och ansvaret, att ta med Linnés idéer ut i världen på spännande forskningsresor. (Man kan säga att Linné bland sina många talanger också var en driftig vetenskaplig entreprenör!) 

Några av de 17 apostlarna var Pehr Kalm som reste i Nordamerika, Daniel Solander som reste med Cooks första världsomsegling, Anders Sparrman som reste med Cooks andra världsomsegling och Carl Peter Thunberg som reste i Sydafrika, Japan, Java och Sri Lanka (Ceylon). 

transparant_2000x1000_3.png
Apostlarna nådde längre ut i världen än nästan någon annan svensk hade gjort. De spred Linnés vetenskap och samlade i Linnés anda in nya växter och djur från hela världen. I flera fall lever deras namn fortfarande kvar i de länder de besökte. Några av dem återvände inte från sina resor utan dog – för vetenskapen – långt hemifrån.