Om Linné Om oss Linnémuseet Linnébreven Skrifter Linnéveckan Nyheter Kalender Linné2007 Medlemskap Press Länkar Kontakt

Vetenskap och utbildning

Linnékorrespondensen – utgivning av
Linnés brevväxling.
www.linnaeus.c18.net

Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet med naturvetenskapliga samlingar från Linnés tid.
www.evolutionsmuseet.uu.se

Carl von Linné – kunskapsprojekt i
Linnés födelsebygd
www.linnaeus.nu

Linnésamlingar vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Naturhistoriska Riksmuseet

Linnés Historiska Landskap – ett bevarandeprojekt som vill uppmärksamma spåren av Linné i Uppsalatraktens landskap.
Linnés Historiska Landskap

Vetenskap och utbildning
Om Linné och lärjungarna
Linnéminnen och turism
Linnésällskap, organisationer