Om Linné Om oss Linnémuseet Linnébreven Skrifter Linnéveckan Nyheter Kalender Linné2007 Medlemskap Press Länkar Kontakt

Uppsala akademiska trädgård (Hortus Upsaliensis) vid mitten av 1740-talet efter de ändringar Carl Hårleman och Linné d.ä. genomfört.
Illustrationen ur avhandlingen ’Hortus Upsaliensis’ 1745, fotograferad från Linnémuseets samlingar.

Enligt Linnés planer

När Svenska Linnésällskapet fick förfoganderätten till Linnés botaniska trädgård, började anläggningen återställas. Man utgick från ritningarna i Hortus Upsaliensis (1745), Linnés egen ursprungliga plan. För att kunna förse trädgården med det rätta växtmaterialet, använde man en förteckning över växter som vuxit i trädgården under Linnés tid. Den hade sammanställts av Oscar Juel ur Linnés tryckta arbeten och brev.

År 1923 invigdes Linnéträdgården formellt vid Sällskapets vårsammankomst och 1928 ansågs trädgården vara slutgiltigt återställd. Renoveringen hade varit mycket kostsam. Sällskapet tog därför tacksamt emot donationer och gåvor från företag och privatpersoner, inte bara frön och plantor, utan även fritt vatten och fri sand från Uppsalas ledningsnät respektive grustag.

Svenska Linnésällskapet drev Linnéträdgården till 1977, då Uppsala universitet tog över driften.

Sällskapets historia
Linnéträdgårdens historia
Linnémuseets historia
Publikationer i historien