Linnébreven

transparant_2000x1000_3.png

Digital publicering av Linnés korrespondens

Carl von Linnés egna ord (t.v.) om sin korrespondens visar hur väl medveten han var om dess vetenskapliga värde. Han mottog totalt drygt 3000 brev från Europa, Amerika, Asien och Afrika. Breven kom från utländska naturforskare, men också från de lärjungar som på hans uppdrag skickades ut på expeditioner överallt i världen. Allt som allt hade Linné drygt 600 korrespondenter! Tillsammans med de 2000 brev som finns bevarade från Linné själv, utgör detta material en ytterst värdefull källa för alla som vill studera 1700-talets naturforskning och vetenskapliga kultur.
 

transparant_2000x1000_3.png
Inför Linnéjubileet år 2007 inledde Svenska Linnésällskapet ett projekt med syfte att publicera Linnés korrespondens. Ett liknande projekt hade påbörjats 100 år tidigare, Bref och Skrifvelser af och till Carl von Linné, men det avstannade efter tio volymer på grund av brist på medel.

Den digitala utgåvan av Linnés korrespondens pågår fortfarande och har sedan 2013 överförts till Kungl. Vetenskapsakademien. De publicerade breven finns tillgängliga för alla genom databasen Alvin: Linnékorrespondensen. Brev som finns bevarade i originalmanuskript läggs ut som digitala faksimiler. För varje brev finns utförliga engelska sammanfattningar med länkar till biografiska och bibliografiska databaser. Sammanfattningarna och all kringtext är på engelska eftersom drygt 90% av breven är skrivna antingen på latin eller svenska.

Utgivningen av breven finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Stöd till projektet har även givits av Kungl. Vetenskapsakademien, Uppsala universitet och The Linnean Society of London.