Liv och verk

transparant_2000x1000_3.png

Från Råshult till Uppsala

Carl Linnaeus föddes i Råshult i Småland år 1707. Långt senare, när han blev adlad, ändrade han sitt namn till Carl von Linné. Han far Nils, som var komminister och senare kyrkoherde i Råshults församling, var intresserad av hortikultur och hans son ärvde detta intresse för naturen. Föräldrarnas förhoppningar om att Carl skulle bli präst lades därför åt sidan. På den här tiden räknades akademiska studier inom naturvetenskap till ämnet medicin. Carl började därför studera för en examen i medicin, först i Lund och senare i Uppsala, dit han flyttade 1728. Under tiden som student blev han anlitad av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala att företa sina två första vetenskapliga expeditioner: till Lappland 1732 och till Dalarna 1734.

Doktor i Holland
I Dalarna mötte Carl en vacker ung flicka - Sara Lisa Moraea från Falun. Äktenskap planerades, men brudens far insisterade på att hans dotters trolovade först skulle ta sin doktorsexamen i medicin för att kunna försörja en familj. Det var vid denna tid ännu inte möjligt att bli medicine doktor i Sverige, så Linné reste till Leiden i Holland. År 1735 försvarade han sin doktorsavhandling om frosseri för vilken han hyllades. Han hade där även skrivit arbeten som allt eftersom de utgavs etablerade hans rykte. Det första verk som publicerades var Systema Naturae (1735).

transparant_2000x1000_3.png
År 1738 återvände Linné till Sverige, satte upp en läkarmottagning i Stockholm och blev en av Kungl. Vetenskapsakademiens grundare. År 1739 gifte han sig med Sara Lisa och de fick sju barn tillsammans, av vilka två dog som små. År 1741 blev Linné utsedd till professor i teoretisk medicin vid Uppsala universitet. Som professor var han flitig och hade en tung arbetsbörda. Han var en särskilt populär lärare, och hans vetenskapliga expeditioner runt Uppsala - hans Herbationes Upsalienses - var mycket omtalade och uppskattade av studenter, till förtet för hans mindre populära kollegor.

Livsverk
Det är svårt att helt kort sammanfatta Carl von Linnés livsverk, eftersom det är så stort. Han publicerade mer än 70 böcker och 300 vetenskapliga arbeten; han korresponderade med vetenskapsmän över hela världen; utförde vetenskapliga expeditioner; undervisade och inspirerade sina studenter och, som många andra vetenskapsmän vid denna tid, ägnade han sig åt flera vetenskapliga discipliner. Till detta kommer att han var bra på att föra fram sina idéer och sprida sin entusiasm. Linné dog år 1778.