Medlemskap

Förmåner som medlem

Genom att bli medlem i Svenska Linnésällskapet får du flera förmåner samtidigt som du stödjer verksamheten.

Medlemsavgiften inkluderar årsskriften och 20% rabatt på de publikationer som finns på sällskapets boklista och säljs genom Acta universitatis Upsalienses (klicka på denna länk). 
Vid uppvisande av medlemskort har man som medlem fritt inträde till Linnémuseet, Linnéträdgården och Linnés Hammarby.

I maj hålls Sällskapets vårsammankomst i Uppsala samt årsmöte. I november hålls Sällskapets höstsammankomst i Stockholm. Vid sammankomsterna hålls intressanta föredrag som anknyter till Sällskapets verksamhet.

Bli medlem