Medlemskap

transparant_2000x1000_3.png

Förmåner som medlem

Genom att bli medlem i Svenska Linnésällskapet får du flera förmåner samtidigt som du stödjer verksamheten.

Medlemsavgiften inkluderar årsskriften.
Vid uppvisande av medlemskort har man som medlem fritt inträde till Linnémuseet, Linnéträdgården och Linnés Hammarby.

I maj hålls Sällskapets vårsammankomst i Uppsala samt årsmöte. I november hålls Sällskapets höstsammankomst i Stockholm. Vid sammankomsterna hålls intressanta föredrag som anknyter till Sällskapets verksamhet.

Bli medlem