Om Linné

transparant_2000x1000_3.png

Mycket mer än blomsterkung

Carl von Linné är utan jämförelse den internationellt mest kände svenske vetenskapsmannen genom tiderna. Han är för många blomsterkungen, mest känd för sitt sätt att ordna naturen i det klassifikationssystem som presenterades år 1735 i Systema naturae.

Men Linnés nyfikenhet och kreativitet lockade också honom till andra vetenskaper. Han var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog utan också en skicklig läkare, friskvårdare och filosof. Linné tänkte i tvärvetenskapliga banor och såg hur människa och natur samverkade. Med en nutida formulering kan man faktiskt kalla honom för den första ekologen.

Än idag kan vi också inspireras av hans insikt om att forskaren inte ska stänga in sig, utan komma ut för att granska världen nyfiket och vetenskapligt, söka kunskap och sprida denna. De forskningsresor som Linné själv och hans lärjungar gjorde är ett exempel på detta.

transparant_2000x1000_3.png
På Uppsala universitets webbplats Linné on line finns ännu mer information om Carl von Linné.


Källor till sidorna om Linné: Linné2007/Gunnar Broberg, Uppsala universitet/Linné on line m fl.