Publikationer

transparant_2000x1000_3.png

Om Linné och hans lärjungar

Till en av huvuduppgifterna vid bildandet 1917 hörde att Svenska Linnésällskapet skulle utge skrifter av och om Linné och hans lärjungar.

Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ) har med tiden behandlat även andra ämnen ur tidens medicin- och naturalhistoria samt även generationen närmaste före och efter Linné. Därtill startades två serier, Skrifter utgivna av Svenska Linnésällskapet samt Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linnésällskapet, båda avstannade dock efter ett par nummer. Utgivningen av Valda avhandlingar, återupptogs 1947 och pågick fram till och med 1973.

Bland andra utgivningsprojekt kan nämnas Resa till Lycklige Arabien, Petrus Forsskåls dagbok (1950). Tillsammans med Uppsala universitet utgav Sällskapet år 1943 den tionde volymen av den då pågående Linnébrevsutgivningen, vol II:2, (Den utländska brevväxlingen, Brugmans-Burman). Från och med 1995 är Sällskapet huvudansvarigt för den återupptagna utgivningen av Linnés brev.