Publikationer

transparant_2000x1000_3.png

Om Linné och hans lärjungar

Till en av huvuduppgifterna vid bildandet 1917 hörde att Svenska Linnésällskapet skulle utge skrifter av och om Linné och hans lärjungar.

Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ) har med tiden behandlat även andra ämnen ur tidens medicin- och naturalhistoria samt även generationen närmaste före och efter Linné. Därtill startades två serier, Skrifter utgivna av Svenska Linnésällskapet samt Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linnésällskapet, båda avstannade dock efter ett par nummer. Utgivningen av Valda avhandlingar återupptogs mellan 1947 och 1973, därefter även från 2007 till och med 2012.

Bland andra utgivningsprojekt kan nämnas Resa till Lycklige Arabien, Peter Forsskåls dagbok (1950). Tillsammans med Uppsala universitet utgav Sällskapet år 1943 den tionde volymen av den då pågående Linnébrevsutgivningen, vol. II:2, Den utländska brevväxlingen, Brugmans-Burman. Från 1995 fram till 2012 var Sällskapet huvudansvarigt för den återupptagna utgivningen av Linnés brev.

En jubileumsskrift med anledning av sällskapets 100-årsjubileum utgavs 2018: I Linnés fotspår. Svenska Linnésällskapet 100 år av Erik Hamberg.

Du beställer samtliga skrifter här: Beställningar