flowerpattern_3_scaled_LIGHTBOX.jpg
linnesällskapet_0.png

Linnésällskapet

Vi är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Vi vill vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. En av våra främsta uppgifter är att stödja Linnémuseet.

Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, vi ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). 

Svenska Linnésällskapet leds av en styrelse om 10 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.
 

Aktuellt:

Lunchföredrag med Linnétema
Under våren 2021 hålls en rad digitala lunchföredrag i arrangemang av Linnés Uppsala. Föredragen är öppna för alla och utan kostnad. Du hittar hela listan i Facebook via denna länk:
https://www.facebook.com/linnesuppsala/events/

Inom ramen för denna föredragsserie genomför sällskapet i samarbete med Uppsala linneanska trädgårdar nedanstående digitala föredrag genom Facebook
Alla föredragen är utan kostnad

Onsdag 14 april 2021 kl. 12-13
Linné om brödet som födoämne – om svenska brödtraditioner
Populärvetenskapligt föredrag med Karin Gerhardt, verksam vid SLU, brödnörd och forskare inom historiska spannmål. Hon berättar om brödhistoria i Sverige, Carl von Linnés skrift om bröd och om hans intresse för nödbröd.
Se föredraget här:
https://www.facebook.com/events/137363411636624/

Onsdag 5 maj 2021 kl. 12-13
När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården
Föredrag med Erik Hamberg som berättar om hur Linnéträdgården under åren 1919-1923 restaurerades av det då nybildade Svenska Linnésällskapet. Med omfattande insatser återfick trädgården det utseende som den hade på Linnés tid.
Se föredraget här:
https://www.facebook.com/events/2796974553966136/
 

Stadgar för Svenska Linnésällskapet

transparant_2000x1000_3.png

Sällskapets plusgiro

För dig som betalar in via internetbank med ihågkomna kontonummer: observera att Sällskapet numera har avvecklat sitt plusgiro och numera endast har bankgiro. Vi har även nytt IBAN och BIC/SWIFT. Se mer under fliken kontakt eller klicka här.
 

Ny distributör för Sällskapets publikationer

Från Hösten 2015 distribueras Sällskapets publikationer via Acta Universitatis Upsaliensis. För att komma till Actas webbshop, klicka på länken ovan "Försäljning av publikationer". Sällskapets medlemsmärke och Gunnar Brusewitz litografi över Linnés Hammarby säljs via länken ovan "Övrig försäljning".


Ange din e-postadress

Hela 180 medlemmar har ännu inte angett sin e-postadress, vilket leder till stora brevutskick med extra kostnader. Anmäl din e-postadress till oss genom att skicka namn, medlemsnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter till Sällskapet på e-postadress: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @
 

Har du flyttat?

Meddela din adressändring så snart som möjligt till: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @