flowerpattern_3_scaled_LIGHTBOX.jpg
linnesällskapet_0.png

Linnésällskapet

Vi är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Vi vill vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. En av våra främsta uppgifter är att stödja Linnémuseet.

Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, vi ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). 

Svenska Linnésällskapet leds av en styrelse om 14 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.
 

Aktuellt:

Mannen som ordnade naturen - boksläpp med Gunnar Broberg

Onsdag 25 september kl. 18:00–19:30
Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum, Uppsala

”Gud skapade, Linné ordnade” – så har Linnés vetenskapliga gärning sammanfattats. I den nya boken Mannen som ordnade naturen ger Linnéauktoriteten och tidigare ledamoten i Linnésällskapet Gunnar Broberg delvis en ny bild av Linnés liv och verk och av hans samtid. Broberg visar att varken Linnés personlighet eller levnad, inte heller det 1700-tal han levde i, var utan problem eller aspekter man helst velat glömma.

Fri entré.

I arrangemang av Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur.

Svenska Linnésällskapets höstsammankomst
Tisdag 26 november kl. 17:30, Stockholm

Erica och Hans Meijlon berättar om digitaliseringen av Linnés zoologiska samlingar i Uppsala.
Plats: Svenska Läkarsällskapets lokaler, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Mer information och kallelse kommer senare.

Stadgar för Svenska Linnésällskapet

transparant_2000x1000_3.png

Sällskapets plusgiro

För dig som betalar in via internetbank med ihågkomna kontonummer: observera att Sällskapet numera har avvecklat sitt plusgiro och numera endast har bankgiro. Vi har även nytt IBAN och BIC/SWIFT. Se mer under fliken kontakt eller klicka här.
 

Ny distributör för Sällskapets publikationer

Från Hösten 2015 distribueras Sällskapets publikationer via Acta Universitatis Upsaliensis. För att komma till Actas webbshop, klicka på länken ovan "Försäljning av publikationer". Sällskapets medlemsmärke och Gunnar Brusewitz litografi över Linnés Hammarby säljs via länken ovan "Övrig försäljning".


Ange din e-postadress

Hela 180 medlemmar har ännu inte angett sin e-postadress, vilket leder till stora brevutskick med extra kostnader. Anmäl din e-postadress till oss genom att skicka namn, medlemsnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter till Sällskapet på e-postadress: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @
 

Har du flyttat?

Meddela din adressändring så snart som möjligt till: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @