flowerpattern_3_scaled_LIGHTBOX.jpg
linnesällskapet_0.png

Linnésällskapet

Vi är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Vi vill vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. En av våra främsta uppgifter är att stödja Linnémuseet.

Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, vi ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). 

Svenska Linnésällskapet leds av en styrelse om 10 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.
 

Aktuellt:

2020 års SLÅ har nu skickats ut till medlemmarna.

Ur innehållet:
E. Charles Nelson: Isaac Lawson, Physician and Naturalist - Linnaeus's Scottish Patron
Lena Rogström: Ett fält för de nyfikna. Textens betydelse för den tidiga entomologin i Sverige - Linné, De Geer och Bjerkander
Erik Hamberg: Carl Fredrik Adler - ett trehundraårsminne
Johnny Strand & Ingvar Svanberg: Siljans fiskar och fiskerier - Utdrag ur Olof Siljeströms avhandling från 1730.
Kjell Danell & Ingvar Svanberg: Nattwaka - ett spök- eller dialektord för tallbit, Pinicola enucleator (L., 1758)

Stadgar för Svenska Linnésällskapet

transparant_2000x1000_3.png

Sällskapets plusgiro

För dig som betalar in via internetbank med ihågkomna kontonummer: observera att Sällskapet numera har avvecklat sitt plusgiro och numera endast har bankgiro. Vi har även nytt IBAN och BIC/SWIFT. Se mer under fliken kontakt eller klicka här.
 

Ny distributör för Sällskapets publikationer

Från Hösten 2015 distribueras Sällskapets publikationer via Acta Universitatis Upsaliensis. För att komma till Actas webbshop, klicka på länken ovan "Försäljning av publikationer". Sällskapets medlemsmärke och Gunnar Brusewitz litografi över Linnés Hammarby säljs via länken ovan "Övrig försäljning".


Ange din e-postadress

Hela 180 medlemmar har ännu inte angett sin e-postadress, vilket leder till stora brevutskick med extra kostnader. Anmäl din e-postadress till oss genom att skicka namn, medlemsnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter till Sällskapet på e-postadress: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @
 

Har du flyttat?

Meddela din adressändring så snart som möjligt till: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @