flowerpattern_3_scaled_LIGHTBOX.jpg
linnesällskapet_0.png

Linnésällskapet

Vi är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Vi vill vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. En av våra främsta uppgifter är att stödja Linnémuseet.

Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, vi ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). 

Svenska Linnésällskapet leds av en styrelse om 14 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.
 

Aktuellt:

Svenska Linnésällskapets höstsammankomst
Tisdag 26 november kl. 17:30
Plats: Svenska Läkarsällskapets lokaler, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Mötesförhandlingarna inleds kl. 17.30 enligt nedanstående dagordning, varefter Erica och Hans Meijlon från Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala berättar om digitaliseringen av Linnés zoologiska samlingar i Uppsala.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av två protokollsjusterare
3. Fastställande av dagordningen
4. Stadgeändring
5. Information och meddelanden
6. Övriga frågor
7. Mötets avslutan

Kvällen avslutas med supé, vilken är subventionerad och kostar 250:-. Mineralvatten alt. lättöl ingår, men vin finns att köpa för dem som så önskar.

Beloppet inbetalas senast den 17 november på Svenska Linnésällskapets bankgiro 625-1169. Märk inbetalningen ”höstsupé” och ange namn och ev. allergier eller behov av specialkost. Inbetalning gäller som anmälan.
Välkommen!

Stadgar för Svenska Linnésällskapet

transparant_2000x1000_3.png

Sällskapets plusgiro

För dig som betalar in via internetbank med ihågkomna kontonummer: observera att Sällskapet numera har avvecklat sitt plusgiro och numera endast har bankgiro. Vi har även nytt IBAN och BIC/SWIFT. Se mer under fliken kontakt eller klicka här.
 

Ny distributör för Sällskapets publikationer

Från Hösten 2015 distribueras Sällskapets publikationer via Acta Universitatis Upsaliensis. För att komma till Actas webbshop, klicka på länken ovan "Försäljning av publikationer". Sällskapets medlemsmärke och Gunnar Brusewitz litografi över Linnés Hammarby säljs via länken ovan "Övrig försäljning".


Ange din e-postadress

Hela 180 medlemmar har ännu inte angett sin e-postadress, vilket leder till stora brevutskick med extra kostnader. Anmäl din e-postadress till oss genom att skicka namn, medlemsnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter till Sällskapet på e-postadress: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @
 

Har du flyttat?

Meddela din adressändring så snart som möjligt till: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @