Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Carl von Linné
Carl von Linné är utan jämförelse den internationellt mest kände svensken genom tiderna. Han var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog utan också en skicklig läkare, friskvårdare och filosof. Den linneanska epoken kännetecknas av ambitionen att inventera, ordna och namnge hela naturen. Linné samlade ett stort antal lärjungar omkring sig, och han har lämnat spår på många ställen.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Porträtt målat av Ehrensvärd © KVA