Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Apostlar

Linné utnämndes till professor i Uppsala 1741 och fick då hand om Rudbecks gamla trädgård, den vi idag kallar Linnéträdgården. Där började han sin undervisning med utgångspunkt från både odlade och vilda växter. Linné hade också djur i trädgården och att han bedrev undervisning i zoologi och mineralogi.
De elever som Linné satte i främsta rummet kallade han "apostlar", det var bland dem som han valde när han bestämde vilka som skulle åka till främmande länder. Linné själv reste inte till utlandet efter sin utnämning till professor utan bara inom Sverige.
Några av de 17 apostlarna var Pehr Kalm som reste i Nordamerika, Daniel Solander som reste med Cooks första världsomsegling, Anders Sparrman som reste med Cooks andra världsomsegling och Carl Peter Thunberg som reste i Sydafrika, Japan, Java och Sri Lanka (Ceylon). Thunberg var också den som från 1784 innehade Linnés professur. Han publicerade floror över Kaplandet och Japan samt lät elever försvara närmare 300 avhandlingar i Linnés anda.

Läs mer:
The Linnaeus Link Project - ett projekt med syfte att bl.a.publicera en on-linebibliografi över Linné och hans lärjungar

Linne och hans lärjungar - ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och Södertörns högskola om Linné som lärare.

IK Foundation & Company avslutar 2007 ett 6 år långt internationellt forsknings- och publiceringsarbete med originaljournaler från apostlarnas olika resor till samtliga världsdelar.

Länkar till enskilda lärjungar:
Andreas Berlin av Carl-Henrik Berg

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Solander, Oljemålning av W.J.S. Brown, kopia efter original av William Parry © KVA
Sparrman © KVA
Thunberg, Oljemålning av Jacob Fredrik Ek, kopia efter original av Per Krafft d.y. © KVA