Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Internationella platser

Carl von Linnés arbeten är kända över hela världen och det finns många platser i Europa som förknippas med honom. Hans första utlandsresa varade flera år och han besökte vetenskapsmän och knöt kontakter i Tyskland, Holland, England och Frankrike.  

Han lämnade Sverige 1735 och reste efter uppehåll i Hamburg och Amsterdam till Harderwijk i Holland för att ta en doktorsexamen i medicin. Avhandlingen hade han som många andra utländska studenter skrivit i hemlandet och det tog bara sex dagar för honom att tentera och disputera. Efter att ha avlagt doktorsexamen reste han till universitetet i Leiden för att gå på föreläsningar och för att träffa den berömde läkaren Boerhave. Linné tillbringade även en tid i Amsterdam hos Johannes Burman och dennes botaniska trädgård. Det var här som han kom i kontakt med den rike bankiren George Clifford, som erbjöd Linné anställning på sitt gods Hartecamp i närheten av Haarlem, där han fick ansvar för uppsikten över växthusen, samt för att klassificera och ordna Cliffords herbarium. Linné kom att stanna på godset Hartecamp i två år. Under sin tid i Holland gjorde han även kortare resor till Chelsea, Oxford och Cambridge innan han återvände till Sverige 1738.

Linnéminnenrelaterade länkar i Holland

- Hortus Botanicus  i Amsterdam
- Staden Harderwijks Turistbyrå
- Harderwijks stadsmuseum
- Hortus Botanicus i Harderwijk
- Hortus Botanicus i Leiden
- Universitetet i Leiden
- Museum Boerhave i Leiden
- The Clifford Herbarium
- Godset 'De Hartekamp' på godset finns numera gruppbostäder för förståndshandikappade, men parken är öppen för besökare. Hemsidan är på holländska och den berättar om parken, där Linné verkat
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.