Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Länkar

Om Carl von Linné och lärjungarna
- Linne on-line drivs vid Uppsala universitet. På webbplatsen presenteras fakta och kunskapssammanställningar, samt tips på litteratur och berättelser om Linnés liv och gärning.
- Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Museet har även information om Linnés liv och verk.
- Carl von Linné på Internet. Sidan innehåller ett kunskapsprojekt med förteckning över länkar från hela världen med bland annat biografiskt material och förteckning över Linnésällskap

Carl Linnaeus

Linnés värld

Linné och hans lärjungar - ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och Södertörns högskola om Linné som lärare.

Solander

Solanderprogrammet

Botaniska Trädgården i Madrid har scannat och publicerat Iter Hispanicum

Putting the Real World of Linnaeus First. webbaserad information om Linnaeus apostlar och internationell utgivnig av bl a  monumentalverket The Linnaeus Apostles samt Mundus Linnæi Series.

Linnaeus Link

Mr Flower Power en film om naturen och människan och vår makt att som konsumenter vara med och påverka för en hållbar utveckling på vår jord

Andra sidor om Linné
The Linnaean Correspondence - Linnékorrespondensen, digital utgivning av Linnés brevväxling.

The Linnaeus Link Project - ett projekt med syfte i att bl.a. bli en on-line - bibliografi över Linné och hans lärjungar.
 
Linnéminnen
www.linnes-hembygd.nu
Hembygdsföreningen Linne - Linnes hembygd i Stenbrohult, Småland.

http://www.linnaeanlandscapes.org/

Sällskapet Linnés Hammarby
Vän- och stödförening till Linnés Hammarby med syfte att bidra till bevarandet av egendomen. Publika evenemang från 13/5 till säsongens slut.

Statens fastighetsverk

Resor
http://www.linneturism.se
www.miljoresurslinne.se
-Naturens bästa är ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige.

Regionalt
Kronobergs län

Skåne län
- Linnes Skånska resa 1749 - Linnéleden genom landskapet. En guidad tur (från jubileet 1999) med hjälp av dagens vägkarta för Skåne.

Uppsala
-Linnés Hammarby
- Det officiella Linnékalendariet i Uppsala

Internationella Linnésällskap

- Linnésällskapet i Sverige
- The Linnean Society of London
De förvaltar största delen av Linnes vetenskapliga samlingar samt hans bibliotek. Här finns ytterligare länkar till museer och internationella Linnésällskap.

- Linnean Society of New South Wales
- Société linnéenne du Québec
- La Société Linnéennedela Seinemaritime
- Société Linnéenne de Lyon
- Société linnéenne de Provence
- Société Linnéenne de Bordeaux
- Société Linnéenne de Normandie
- Linnaean Society of New York

I Linnés anda
- ArtDatabanken
- Nationalnyckeln
- Myller
- The Linnean way...
- En nästan komplett lista över dagens kända flora när det gäller kärlväxter
- The Linnaean Plant Name Typification Project
- Svenska Botaniska Föreningen

Övriga länkar
- Miljöresurs Linné
- Mariano Akerman

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.