Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Fyra snygga lästips

För första gången får Linnéminnena Råshult, Linnémuseet, Linnés Hammarby och Sveden ett enhetligt informationsmaterial. De fyra skrifterna bekostas av Linné2007 och finns på både svenska och engelska. Texter av Lars Forsberg, foto av Ingvar Eriksson, grafisk form av Roger Jonsson och Michel Östlund.  

Böckerna finns att beställa hos Linnésällskapet på deras hemsida www.linnaeus.se

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.