Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linnésällskapets brevprojekt

Projekt Linnékorrespondensen avser att publicera samtliga nu kända brev från och till Carl von Linné. I ett första stadium ges utförliga sammanfattningar på engelska över varje brev med möjligheter till fritextsökning samt till att klicka fram biografiska och bibliografiska uppgifter. Dessutom kommer stora delar av originalmanuskripten att digitaliseras och kunna läsas direkt på projektets hemsida. Där finns också ett urval tidigare publicerade brev i olika utgåvor och översättningar.

Utgivningen och översättningen av Carl von Linnés korrespondens finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Projektets huvudman är Svenska Linnésällskapet, och utgivningen av Linnébreven stöds dessutom av Kungl. Vetenskapsakademin, Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek samt av The Linnean Society i London.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa. 

Linnés studerkammare i Linnémuseet. Fotograf Olle Norling