Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Tidsaxel

1707 Carl Linnaeus föds i Råshult, Småland, 13 maj (23 maj enligt vår kalender)
1709 Familjen flyttar till Stenbrohult
1716 Introduceras på Växjö trivialskola.
1727 Carl Linnaeus kommer till Lund för att studera medicin. Han stannar i staden i ett år.
1728 Carl Linnaeus flyttar till Uppsala och fortsätter sina studier i medicin.
1729 Skriver sin första akademiska uppsats: "Om förspel till växternas bröllop"
1732 Carl Linnaeus skickas till Lappland på en forskningsresa av Kungliga Vetenskapssocieteten
1734 Carl Linnaeus reser i Dalarna, där han träffade sin blivande fru Sara Elisabeth Moræaus
1735 Ger Carl Linnaeus ut första upplagan av Systema Naturæ - sin berömda klassificering av naturen.
1735 Carl Linnaeus disputerar i Harderwijk i Holland. Hans avhandling handlar om malaria. Han stannar i Holland i tre år.
1738 Öppnar läkarpraktik i Stockholm
1739 Carl Linnaeus är med och grundar KVA i Stockholm, och blir dess första preses. Samma år gifter han sig med Sara Elisabeth Moræaus på hennes släktgård Sveden utanför Falun.
1741 Carl Linnaeus utnämns till medicinprofessor i Uppsala. Samma år reser han till Gotland och Öland på riksdagens uppdrag, för att leta nyttigheter i naturen. Detta år föds även Linnés första barn, Carl Linnæus d.y.
1744 Linné blir sekreterare i Vetenskapssocieteten i Uppsala.
1746 Carl Linnaeus reser till Västergötland på riksdagens uppdrag.
1749 Carl Linnaeus reser till Skåne, även denna gång på riksdagens uppdrag.
1753 Publicerar han sitt latinska namngivningssystem för växter
1757 Carl Linnaeus adlas för sina stora insatser för landet och vetenskapen. I fortsättningen heter han Carl von Linné.
1758 Publicerar Linné sitt latinska namngivningssystem för djur. Samma år köper Linné gårdarna Hammarby och Sävja utanför Uppsala, för att ha som sommarställe och investering.
1761 Först 1761 accepteras hans adelskap officiellt.
1766 - 1768 publicerar Linné sista upplagan av Systema Naturae, här genomförs tvånamnsystemet för djuren för 1:a gången konsekvent .
1778 Linné avlider. Han efterträds som professor av sin son, som dock avlider bara fem år senare.
   
1788 Linnean Society i London bildas
1828 Sällskapet köper Linnés samlingar av engelsmannen Smith, som köpt samlingarna efter Carl von Linné sons död.