In English
Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Trädgård
Internationell verksamhet
Turism
Skola
Ungdom
Vetenskap & forskning
Kalender

Wirtschaft/Kooperationspartner

Das Linné-Jahr Linné2007 wird in Zusammenarbeit mit folgenden Unternehmen, Stiftungen, Fonds, Akademien und Behörden realisiert:
Goldpartner   
GE Healthcare
 
Bronzepartner 
IKEA
Natur & Kultur
Phadia
Q-Med
Riksbankens jubileumsfond
SCA
Ramböll

Kooperationspartner   
Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål
Boliden
Egendomsnämnden i Växjö stift
Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Hagströmer Biblioteket
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhetsakademien
König Gustaf VI. Adolf Fond für schwedische Kultur
LKAB
Maxtrans
Myndigheten för Skolutveckling
Skånemejerier
Sparbanksstiftelsen Kronan
Sparbanksstiftelsen Upland
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Svenska Läkaresällskapet
Vetenskapsrådet
Vinnova
Wenner-Gren Stiftelserna
Älmby Entreprenad

Mikael Strandänger ist bei Linné2007 verantwortlich für Wirtschaftsbeziehungen, mikael.strandanger*@*kva.se, +46-70-591 14 81.