Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Folkbildning
Linné var en äkta folkbildare. För honom var lärandet livslångt. Han vågade bryta mot gamla traditioner och han blev vår förste sexualupplysare. Linné var intresserad av det mesta. Det är inte bara naturen han skildrar från sina resor utan också miljöer, människor, språk, levnadsvillkor och traditioner. Därför kan man genom folkbildningen närma sig Linné från flera olika intressanta håll.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa. 

@ KVA