Folkbildning
Linné var en äkta folkbildare. För honom var lärandet livslångt. Han vågade bryta mot gamla traditioner och han blev vår förste sexualupplysare. Linné var intresserad av det mesta. Det är inte bara naturen han skildrar från sina resor utan också miljöer, människor, språk, levnadsvillkor och traditioner. Därför kan man genom folkbildningen närma sig Linné från flera olika intressanta håll.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa. 

@ KVA