Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Linné - ett kaxigt geni
Carl von Linné - Sveriges mest berömde vetenskapsman genom tiderna. Vem var han egentligen och vad ville han uppnå?
 
I TV4 ges, i en serie på tre halvtimmar, Linné - ett kaxigt geni. I programmen visas den osminkade bilden människan Carl von Linné, hans karriär och karaktär. Linné var vår förste ekolog, han var en kunnig sexolog och han var besatt av sin idé att systematisera världens alla växter och djur.
 
Linné - ett kaxigt geni i TV4
Del 1, 21 augusti, klockan 19.30
Del 2, 22 augusti, klockan 19.30
Del 3, 23 augusti, klockan 19.30

I Linné - ett kaxigt geni, kommer kunniga Linnékännare och människor som har fascinerats av Linnés levnadsöde, till tals och ger en ny bild av hans betydelse för samtiden och för eftervärlden. Berättare är Magnus Härenstam och bland de medverkande finns författaren och journalisten Karin Berglund, idéhistorikern Nils Uddenberg, sexologen Malena Ivarsson, fotografen Lennart Nilsson, läkaren och författaren Nils Erik Landell, kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia, Sverker Ljunghall, innehavare av Linnéprofessuren i Uppsala, fil dr Ove Hagelin, professor Ove Sundberg, trädgårdsdesignern på Läckö slott Simon Irvine samt tv-filmaren David Attenborough.
Premiärprogrammet handlar om människan Carl von Linné, hans karriär och hans karaktär - från barndomen i prästhemmet i Småland, skoltiden och den målmedvetna kampen fram till professorstiteln i Uppsala. Linnékännare beskriver hans unika förmåga att ta sig fram, hans ärelystnad men även hans självgodhet. Programmet sträcker sig till "första besöket av dödens budbärare", som Linné själv skriver.
Den andra delen har underrubriken "Mästerverket" och lyfter fram Carl von Linnés liv och livsverk och hans enorma vetenskapliga produktion. Linné publicerade det världsberömda verket Systema naturae, där hela skapelsen sorterades in - alla djur, inklusive människor, växter och stenar. Linné var vidare väldigt intresserad av sexualitet och beskrev blommornas fortplantning på ett sätt som var chockerande på 1700-talet.

Den tredje och avslutande delen i serien med underrubriken "Missionen", beskriver Carl von Linnés resor och lärjungarnas uppdrag i världen. Sverige var kört i botten efter Karl XII:s krig och var i behov av nya krafter. Näringslivet ville ha en inventering av rikets naturresurser. Linné blev forskningsresande i sitt eget land. Programmet går i Linnés fotspår till Lappland och Västergötland samt följer det svenska kungaparet på en resa till Japan, där Linné och hans lärjungar fortfarande hyllas.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.