Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Studieförbund

Linné var en sann folkbildare. Ta tillfället i akt och följ i hans fotspår, gå en studiecirkel, bredda och nyansera din bild av Carl von Linné. Dessa studieförbund kommer att anordna studiecirklar och andra aktiviteter under Linnéjubileet.

Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Medborgarskolan
Folkuniversitetet
ABF

Övrig folkbildning

"Blommor och bin, du är så fin." är en bokningsbar föreställning som främst riktar sig mot grupper. Läs mer på www.narcissus.se

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Solander, Oljemålning av W.J.S. Brown, kopia efter original av William Parry © KVA
Thunberg, Oljemålning av Jacob Fredrik Ek, kopia efter original av Per Krafft d.y. © KVA