Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Vatten i två dagar


Vetenskap och forskning

Program för Stora vattendagen 11 november 2007 i Kulturhuset!   Populärvetenskapliga föreläsningar i Studio 3, 11- 16  

Fri entre

Vart är vädret på väg? Klimatfrågan är ett av flera exempel på att vi människor inte lever i ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatet på vår jord blir inte bara varmare, för många människor är kanske förändringen i nederbörd det största problemet. Det blir ofta torrare där det redan är torrt, och risken för översvämningar kan öka på platser där det redan regnar mycket. På längre sikt får vi dessutom problemet med de stigande havsnivåerna. Pär Holmgren, meteorolog, SVT

Östersjön lever och mår bättre Trots de senaste årens larmrapporter om Östersjöns föroreningar och dess påstådda död, gäller det inte för de kustnära områdena. De vegetationsklädda bottnarna ner till ca25 mdjup har återhämtat sig sedan 1980-talet. De samhälliga reningsåtgärderna av våra avlopp och ändrade rutiner inom jordbruket kan vara en orsak till förbättringen.
Hans Kautsky, marinekolog, Stockholms universitet  

Finns det bra båtbottenfärger? Varför använder vi båtbottenfärger och hur stort är behovet här i Stockholmsområdet. Varför är det skillnad för vilka färger som fritidsbåtägare får lov att använda och vad som tillåts för fartyg? Måste man måla båten varje år med båtbottenfärg eller finns det alternativ till att måla sin båt?
Britta Eklund, docent, ITM, institutionen för tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet.

Allt har sitt ursprung i vatten  Lyssna till en historisk vandring i den antika världens vattenbyggnadskonst och om vattnets betydelse för stadsbyggnad, livskvalitet och rättvisa. Staffan Michelson, advokat och författare  

Toaletter för en bättre värld! Två av de viktigaste orsakerna till ohälsa i världen är dels under- och felnäring och dels dålig sanitet. För att lösa dessa problem behövs avloppssystem och för detta finns det bra och säkra recirkulerande avloppssystem som passar såväl i Sverige som i olika u-länder.Håkan Jönsson, docent i miljöteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och EcoSanRes, Stockholm Environment Institute (SEI)

Vattenstaden Stockholm Nu är naturen vår patient. Nils-Erik Landell tar i bilder med oss med på en färd från ytterskärgård genom innerstad till Mälarens vattenlabyrint. Fågel och fjäril, all natur berättar om sina egna och människans livsvillkor. Nils-Erik Landell, läkare och författare.                     
 

Glaciärer på reträtt! Jorden blir varmare och glaciärerna smälter i allt snabbare takt. Vilken forskning behövs för att vi ska kunna förutspå effekten av smältningen av is på havsnivån? Vad gör svenska forskare under det internationella polaråret (IPY) för att öka kunskapen om hur jordens glaciärer och inlandsisar smälter och vilka effekter denna smältning får på vår miljö.
Gunhild Rosqvist, docent i naturgeografi, klimatforskare med fokus på glaciärer och chef för forskningsstation Tarfala i Kebnekaise, Stockholms universitet    

Kom och pröva på spännande "Pröva på - aktiviteter"


Vattenvägg av PET-flaskor
Vatten flöde genom spännande vattenexperiment
Kör din båt uppströms!
Polarexpedition på riktigt!
Webbplatsen Östersjön!
Experiment söt/saltvatten.
Dykbåtar.
Gör din vattenblomma!Vattenbomber
Såpbubblestation
Iskulpturer utanför Serieteket på Sergelstorg
 

Fråga forskare om vatten


Passa på och fråga forskarna om allt du vill veta om vatten. Under Stora vattendagen kan du göra det vid två tillfällen i Serieteket,  kl:12 - 12.45 och kl: 14 - 14.45 i Serieteket.
Forskare i panelen:
Bertil Borg, zoolog, Stockholms universitet
Pär Holmgren, meteorolog, SVT
Karin Larsdotter, biolog, kunnig på vatten och avlopp, Södertörns högskola
Gunhild Rosqvist, glaciolog, Stockholms universitet
Mats Rundgren, professor i fysiologi/kroppsvätskor, KI
Frågeledare för aktiviteten är Oliver Pasche, programledare från Hjärnkontoret.

Arrangörer: Linné2007 i samarbete med Stockholms Akademiska Forum, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Forskningsrådet Formas, Kungl. Vetenskapsakademien, Natur & Kultur, Polarforskningssekretariatet, Stockholm vatten, Sveriges lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet.

 

MÅNDAG 12 NOVEMBER 08:30 - 17:45 INTERNATIONELLT SYMPOSIUM: ENERGY FROM MOVING WATER


Kulturhuset i Stockholm Hörsalen plan 3.

Hur ska vi lösa Europas framtida energiproblem? Vilka lösningar finns inom traditionell vattenkraft, eller våg- och tidvattenkraft? Ska fattiga länder satsa på livsmedel eller vattenkraft? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under symposiet.Ledande politiker, forskare och energiproducenter ger sin bild av problemen och lösningarna, däribland ANDERS WIJKMAN, Europaparlamentet, KERSTIN NIBLAEUS, generaldirektör för Europeiska Unionens råd, och MATS LEIJON, professor i elektricitetslära, Uppsala universitet.

Ett unikt tillfälle ges att diskutera det nya vattendirektivet för energiproduktion inom EU, liksom säkerhet för vattendammar, framtida tekniker för energiutvinning från vatten, samt hinder och möjligheter för en uthållig utveckling inom detta område, såsom kopplingar till klimatförändringar.

Dagen avslutas med en debatt, ledd av professor JOHAN KUYLENSTIERNA, Stockholm International Water Institute och Stockholms universitet.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.