Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Internationell verksamhet
Carl von Linné är troligen den genom tiderna internationellt mest berömde svensken. Därför firades Linnéjubileet 2007 också internationellt med forskarmöten, utställningar, publika aktiviteter, arrangemang vid ambassader och bokutgivningar.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Fotograf Helene Schmitz