Internationell verksamhet
Carl von Linné är troligen den genom tiderna internationellt mest berömde svensken. Därför firades Linnéjubileet 2007 också internationellt med forskarmöten, utställningar, publika aktiviteter, arrangemang vid ambassader och bokutgivningar.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Fotograf Helene Schmitz