Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Internationell verksamhet

Svenska institutet (SI) ingår i Linnédelegationen, och har till uppgift att förmedla kunskap om och skapa intresse för Sverige i andra länder. SI kommer att i ett antal länder turnera den svenske fotografen Edvard Koinbergs utställning Herbarium Amoris. En hyllning till Linné.

Linnésekretariatet kommer tillsammans med SI, lokala partners och ett antal svenska ambassader bl.a. att anordna symposier och andra evenemang vars främsta syfte blir att uppmärksamma svensk spjutspetsforskning och andra aspekter av arvet efter Linné.   

Linnésekretariatet kommer också att samarbeta med utländska universitet och lärda sällskap som vill arrangera seminarier och konferenser till Linnés minne.
 
Jubileet främjar den svenska turistnäringen både på längre sikt och under 2007, då många utländska besökare kommer att resa till Sverige som deltagare i olika evenemang eller som allmänt natur- och kulturintresserade turister. Sveriges Rese- och Turistråd planerar en särskild satsning under Linnéåret.

En viktig del i Linnéfirandet utomlands blir det svenska inslaget i den internationellt sett mest betydelsefulla trädgårdsevenemanget i Europa, Chelsea Flower Show, som hålls i London i slutet av maj varje år: Linnédelegationen har beslutat ställa sig bakom en gåva till engelska folket i form av en Linnéträdgård på Chelsea Flower Show. Detta gör man i samarbete med Svenska Institutet och Svenska ambassaden i London. Efter Chelsea Flower Show kommer trädgården att flyttas över till Botaniska Trädgården i Göteborg och bli en del av det svenska firandet.

Sveriges bidrag på Chelsea, i maj 2007, blir en modern "Linnéträdgård", som speglar vårt intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Utifrån Linnés nyfikenhet och lust till naturen gestaltas en modern trädgård på 230 kvm. Ursvenska material som granit, stål och timmer kombineras med vilda växter och hortikulturens yppersta bidrag till en trädgård i gestaltning som speglar vår tid. Den visar upp den svenska trädgårdskonsten som söker sig nya vägar.

Trädgården designas av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, känd från internationell och nationell press och genom en rad utställningar, offentliga och privata uppdrag. Ulf Nordfjell kan nås på mobil tel. 070-635 60 52, e-post
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.


Avsikten med trädgården är att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form. Målsättningen är att besökarna på Chelsea - 07 ska låta sig inspireras av det svenska sättet att förhålla sig till natur och kultur.   

Håll gärna också utkik efter kommande internationella arrangemang och aktiviteter i vår kalender.

Linné kommer att firas på många platser som han besökte under sina utlandsvistelser. Läs mer om dessa platser här.

Bakom en del av de internationella aktiviteterna står också Linnésällskap i flera länder:

- The Linnean Society of London
- Linnean Society of New South Wales
- Société linnéenne du Québec
- La Société Linnéennedela Seinemaritime
- Société Linnéenne de Lyon
- Société linnéenne de Provence
- Société Linnéenne de Bordeaux
- Société Linnéenne de Normandie
- Linnaean Society of New York
- The Linnaeus Society of Sweden
- Alla aktiviteter i Holland

© Fotograf Edvard Koinberg