Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Föreläsarbank

Det finns mycket att berätta om Linnés liv och verk. I vår föreläsarbank finns personer som kan hålla spännande föreläsningar om allt som rör Linné. Ta direktkontakt med de personer du finner intressanta.
Nedan kan du söka efter föreläsare inom olika områden och regioner.

Fler Föreläsarlistor
För att hitta fler föreläsare titta gärna på nedanstående sidor:

- Umeå universitet
- Uppsala universitet

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.