Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Sekretariatet

Vid Kungl. Vetenskapsakademien fanns under 2007 ett nationellt Linnésekretariat, med syfte att samordna arbetet i kommittéer och arbetsgrupper, svara för gemensamma frågor, t.ex. samordning av högtidsdagar och större nationella arrangemang, information och marknadsföring, turism, hemsida, kalendarium, sponsring och näringslivskontakter.

Några av dessa medarbetare finns kvar under första delen av 2007. Deras kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Medarbetare

Åse Berglund, Generalsekreterare
E-post: ase.berglund*@*kva.se

Gunnel Åhlberg, Administratör
Telefon: 08-673 95 64
E-post: gunnela*@*kva.se

Erik Lindgren, Projektkoordinator
Telefon: 08-673 95 16, 0709-90 92 59
E-post: erikl*@*kva.se

Mariethe Larsson, Presschef
Mikael Strandänger
ansvarig för näringslivsrelationer och extern finansiering inom Linné2007

Mats Bergquist, Internationell Rådgivare
Lena Stjernström, Marknadsföring och information

Carl Carlheim-Gyllensköld, Projektkoordinator
Lotta Jämtsved Millberg, redaktör för nyhetsbrev och portal
Widar Narvelo, Ansvarig för miljöfrågor

Anne-Marie Göransson, Administratör

Besöksadress
Lilla Frescativägen 4a, Stockholm

Postadress
Linnésekretariatet
Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
104 05  Stockholm
Tel. +46 8 673 95 00 Fax +46 8 15 56 70

Faktureringsadress
Linné2007
Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Hitta hit
Karta och vägbeskrivning

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Åse Berglund
Foto: Podium Media
Mariethe Larsson
Mikael Strandänger
Mats Bergquist
Lena Stjernström
Carl Carlheim-Gyllensköld
Erik Lindgren
Gunnel Åhlberg
Lotta Jämtsved Millberg
Widar Narvelo
Anne-Marie Göransson
Fotograf: Johanna Hanno
Fotograf Fredrik All