Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Nationella ämneskommittéer

Linnéjubileets olika ämnen samordnas i de olika nationella ämneskommittéerna (ta bort stjärnorna för att få mailadressen):

· Högtidsdagar
Åse Berglund

· Linnéminnen
Monica Minnhagen-Alvsten

· Internationell verksamhet
Judith Black,
Mats Bergquist,

· Sponsring/näringsliv
Kontaktperson:
Mikael Strandänger

·  Vetenskap/forskning
Mona Holmfors,
Carl Carlheim-Gyllensköld

· Folkbildning
Carl Carlheim-Gyllensköld
Erik Lindgren

· Skola
Christer Hjort

Utställningar
Carina Bergqvist

· Trädgård
Birgitta Sandström Lagercrantz

· Musik & Teater
Annika Windahl Pontén

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.