Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Organisation

H M Konungen är Linnéjubileets beskyddare.

I en särskild hederskommitté medverkar Riksdagens talman Per Westerberg, Statsminister Fredrik Reinfeldt, Ärkebiskop Anders Wejryd, Utbildningsminister Lars Leijonborg, Vetenskapsrådets Generaldirektör Per Omling, Preses i Kungl. Vetenskapsakademien Bo Sundqvist och President, The Linnean Society of London, Professor David F. Cutler.
 
Den av regeringen utsedda nationella Linnédelegationen, som består av 13 ledamöter, leds av landshövding Anders Björck, Uppsala län. Vetenskapsrådets biträdande generaldirektör Gunnel Gustafsson är vice ordförande. Övriga ledamöter är:

 • Gunnar Öquist, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Göran Bexell, rektor Lunds universitet
 • Thomas Brühl, VD, Sveriges Rese- och Turistråd
 • Carl-Olof Jacobson, professor, Svenska Linnésällskapet
 • Cristina Hallman, museichef, Naturhistoriska riksmuseet
 • Göran Tunhammar, landshövding, Skåne län
 • Claes Sjöblom, tf landshövding, Kronobergs län
 • Inger Liliequist, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
 • Johan Sterte, rektor, Växjö universitet
 • Anders Hallberg, rektor, Uppsala universitet
 • Olle Wästberg, generaldirektör, Svenska Institutet

Vid Kungl. Vetenskapsakademien finns ett nationellt Linnésekretariat, med syfte att samordna arbetet i kommittéer och arbetsgrupper, svara för gemensamma frågor, t.ex. samordning av högtidsdagar och större nationella arrangemang, information och marknadsföring, turism, hemsida, kalendarium, sponsring och näringslivskontakter.

Regional Organisation
Olika regioner svarar för samordning av regionala och lokala program och aktiviteter. Se kontaktinformation för de olika regionansvariga personerna.

Nationella ämneskommittéer
Projektets olika delar samordnas i de nationella ämneskommittéerna.
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Klicka på bilden för att se organisationsplanen i sin helhet