Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Regionkommittéer

Landet har delats in i nio regioner med uppdrag att koordinera regionala och lokala program och aktiviteter. Regionerna ansvarar för användningen av jubileets nationella logotyp. De nio regionerna är Kronoberg, Skåne, Uppsala, Dalarna, Gotland, Öland, Lappland, Stockholm och Västra Götaland.
För att få veta mer om vad som händer i de olika regionerna, kontakta dess hemsidor och personer.

Skåne län
Christer Hjort
Projektdirektör

Kronobergs län
Christina Persson
Länssamordnare för Linnéjubileet

Karin F. Franzén
Projektledare, Linné 2007 Älmhults kommun

Kalmar/ Öland
Susanne Forslund
Länsstyrelsen Kalmar

Gotland
Ulrika Mebus
Länsmuseet på Gotland

Västra Götaland
Gunilla Adebahr
Regional samordnare Linné 2007 Västra Götaland

Östergötland
Josephine Swahn
Östsvenska Turistrådet

Stockholm
Ingrid Dyhlén-Täckman
Länsstyrelsen Stockholms län
Kulturmiljöenheten

Uppsala
Annika Windahl Pontén
Projektledare Uppsala Universitet

Mariette Manktelow
Projektkoordinator Uppsala kommun

Roland Moberg
Docent Botaniska Trädgården

Dalarna
Erik Arrhén
Samordnare Linnéfirandet i Dalarna

Lappland: Linné2007 i norr
Jonas Lundqvist
Samordning,/information:
Lappland: Linné2007 i norr
Hugin & Munin Kulturinformation

Lars-Erik Edlund
Ordförande regional arbetsgrupp/vetenskap & forskning:
Skytteanska samfundet/Umeå universitet
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Christina Persson, samordnare i Kronobergs Län
Christer Hjort, samordnare i region Skåne
Annika Windahl-Pontén, samordnare Uppsala Universitet
Mariette Manktelow
Projektkoordinator Uppsala Kommun
Fotograf: Johanna Hanno