Linnékunskap

Linnéjubileets huvudmål var att bredda bilden av Linné och att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskaperna. Ett långsiktigt mål som vi tycker att vi lyckatdes med, och som vi förhoppningsvis kommer att se frukten av under en många år framöver.
 
Som ett led i att mäta om målen uppnåtts genomfördes under hösten 2006 och under hösten 2007 Synovate-undersökningar där man ställde ett antal frågor till den svenska allmänheten om och kring Linné.

Här är rapporten som visar resultatet. Den finns i två varianter, en komplett rapport och en kortare sammanfattning.

Fullständig rapport

Sammanfattning

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Fotograf Charlotte von Friedrichs