Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

I Linnés anda

Titel Författare Förlag År ISBN
Tidlöst Mats Wilhelm MW-BILD 2006 9163179482
Sommarlängtan Margaretha Bååth   2006 978-91-976187-0-0
Vilda grannar Lewander/Bengtson Prisma 2006 91-518-4486-9
Svenska träd Holmberg/Eklöf/Rehnström Prisma 2007 91-518-4602-0
Naturpedagogik Germund Sellgren Gleerups förlag 2003 91-646-1905-2
Om den wärkan som et lands upodling har på dess climat P Kalm   11778  
Carl von Linnés lärjungar i Östergötland - idé och handling Arend Wallenquist Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner 2007 91-633-0236-5
Smålands Flora Edqvist, M & Karlsson, T. (red) 2007 SBF-förlaget, Uppsala 2007 978-91-972863-9-8