Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linné i praktiken

Titel Författare Förlag År ISBN  
Fiskar Pethon/Svedberg Prisma 2000 91-518-3439-1  
Våra vilda blommor Feilberg/Svedberg Prisma 2000 91-518-3591-6  
Smådjur i skogen Olsen/Svedberg Prisma 2004 91-518-4366-8  
Insekter Landin Prisma 2002 91-518-3557-6  
Havets djur Køje Prisma 2001 91-518-3844-3  
Havets växter Kristiansen Prisma 2001 91-518-3846-x  
Vår flora – kryptogamer Skytte Prisma 2000 91-518-3546-0  
Spårboken Bang/Hallander Prisma 2004 91-518-4346-3  
Fältflora Ursing Prisma 2000 91-518-3548-7  
Nya svenska fågelboken Imby Prisma 2003 91-518-4174-6  
Svampar i skog och mark Nylén Prisma 2002 91-518-4071-5  
Skogens träd och buskar Nitzelius/Vedel Prisma 2000 91-518-3866-4  
Våra fjärilar Elmquist Prisma 2006 91-518-4601-2  
Våra fiskar Nielsen/Svedberg Prisma 2006 91-518-4572-5  
Våra insekter Sangild Prisma 2007 91-518-4764-7  
Nordens fåglar Staav/Fransson Prisma 2000 91-518-3826-7  
Rovfåglar Génsbøl Prisma 2006 91-518-4573-3  
Fåglar Fonstad/Svedberg Prisma 2006 91-518-4652-7  
Blommor Fonstad/Svedberg Prisma 2006 91-518-4650-0  
Smådjur Fonstad/Svedberg Prisma 2006 91-518-4654-3  
Djurspår Fonstad/Svedberg Prisma 2006 91-518-4656-x  
Trädgårdens djur Imby Prisma 2005 91-518-4099-5  
Våra vanligaste fjällväxter Holmberg/Nelsäter Prisma 2005 91-518-4528-8  
Ängens blommor Holmberg/Rapp Prisma 2005 91-518-4436-2  
Lilla svampboken Holmberg/Marklund Prisma 2006 91-518-4709-4  
Nya svampboken Holmberg/Marklund Prisma 2002 91-518-4014-6