Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Om Linné

Titel Författare Förlag År ISBN
Carl von Linné Gerda Antti Almlöfs förlag 2007 9188 712 53 2
Kvinnorna kring Linné Mariette Manktelow och Petronella Kettunen Artéa Förlag AB 2007 978-91-85527-06-9
Carl von Linné Blomsterkungen Maud Ekblad Bonnier utbildning 2007 978-91-622-7750-5
Linné i Nyed Ingvar Larsson Nyed Hembygdsförening, Molkom 2007