Miljön med Linné

Under Linné2007 hade miljön och miljö-medvetenheten en central roll. Men även efter jubileumsåret är det fortfarande viktigt att alla fortsätter ha miljön i fokus.

Bilder på översvämningar i Asien och torka i Afrika - det är bilder av klimatförändringar. Algblomning i Östersjön, larmrapporter om farliga ämnen i stadsluften och fisk med höga halter av dioxiner - det är bilder av miljöhot i Sverige. Allt detta oroar oss. Allt detta är ett resultat av mänskliga aktiviteter, vilket också betyder att lösningen måste vara ett resultat av mänskliga insatser.

Vår viktigaste målsättning under jubileumsåret, att inspirera unga människor att ägna sig åt forskning, handlade bland annat om att bidra till lösningen av de stora miljöproblemen. Vi uppmuntrade också våra olika projekt att ta upp miljöfrågor i sina programverksamheter som utställningar, vandringar och seminarier, och vi hjälpte dem i samarbetet med sina leverantörer för att få fram bra produkter och tjänster.
 
Jubileumsåret tog slut, men det gör inte miljön! Låt världens första ekolog fortsätta inspirera!
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Foto från Fredriksdals museer