Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Goda exempel på miljöarbete från aktiviteter i Linnéjubileet.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Som en inspiration till alla er som funderar på hur ni kan göra ert Linnéprojekt mer miljövänligt än ni förhoppningsvis redan gjort det, samlar vi här tips och idéer på hur man kan jobba med bra "miljötänk".

Bidra gärna med egna exempel på hur du/ni gjort. Vi har fått in många exempel på hur de olika Linnéträdgårdarna arbetar, vilket är jättekul och inspirerande. Men vi skulle också behöva fler exempel från andra områden.

Har du något du vill dela med dig av, skicka det till webbredaktör Lotta Jämtsved Millberg på lotta@kva.se så lägger vi till det här nedan.

Skolarbeten
En skola som arbetat med Linnéprojekt hela året har kontaktat oss och berättat att de på sin avslutningsfest för Linnéprojektet den 23 maj samlade in pengar som de vill skänka till ett Rädda-Östersjön-projekt.

Skåne
I bland annat Skåne paketerar turistentreprenörer som erbjuder rid-, vandrings- och cyklingsturer sina aktiviteter. Turisterna erbjuds hämtning vid järnvägs- eller busstationen och kan därmed lämna bilen hemma och åka med miljövänligare färdmedel. En annan miljöåtgärd är att under Alnarpsdagarna gick en del av p-avgiften till miljöåtgärder.

Kalmar/Öland
I Kalmar/Ölands-regionen har man arbetat med miljöarbete på flera sätt. Dels har man tagit fram en broschyr, Ölands miljö. Dels har man under hela sommaren arbetat med en insamling som skall utgöra grundplåten för bildandet av en fond som långsiktigt ska arbeta för en bättre miljö på Öland. Man har också tagit fram en checklista för samtliga jubileumsaktörer i regionen att arbeta utifrån. Insamlingen och checklistan hittar du i pdf-format här i vänsterkolumnen.

Dalarna
Under den regionala högtidsdagen den 26 juni samarbetade vi med Dalatrafik som gratis körde i skytteltrafik med etanoldriven ledbuss mellan Falu centrum och Sveden. Detta användes av drygt 300 personer. Andra bilar ombads erlägga miljöavgift och av de 330 fordon som deltog samlades 3300 kronor in till SNF Östersjösatsning.

Dalarnas Linné reser runt till länets Linnéskolor i en etanolbil (Saab 9.5 Sport från Carlia Bil AB i Falun).

Naturskyddsföreningen i Dalarna har inbjudits att vara “förband" då vi haft föredrag på Dalarnas museum. De har då informerat under 10 min om sin verksamhet. En frivillig kollekt har även upptagits till skyddet av tätortsnära skogar i länet.

Gotland
DBW:s Botaniska trädgård i Visby kommer under Linnéåret 2007 att arbeta fram en miljöpolicy och ett miljöhandlingsprogram, som gäller odlingsmetoder och anskaffning av material och andra resurser som används i trädgården. Vi kommer också att arbeta fram program för att sätta in trädgården i ett bevarandearbete som berör äldre, både odlade och vilda växter. I ett samarbete med Högskolan på Gotland kommer vi att djupdyka i Botans historia och nuvarande växtbestånd för att därigenom undersöka förekomsten av äldre växtmaterial, vars proveniens nu inte alltid är känd.

Fredriksdals trädgårdar
Fredriksdal har länge odlat ekologiskt, även innan begreppet var uppfunnet. I köksträdgård och kulturlandskap, på åkrar och i rabatter sköts allt utan vare sig gifter eller kemiska näringstillsatser. Sedan några år tillbaka är också vår rosenträdgård helt giftbefriad. Bara i undantagsfall gör vi punktbekämpning med gift mot bl a åkerfräken.

Fredriksdals skötsel av parker och trädgårdar kan man betrakta som ett nästan slutet system.
Vårt kulturlandskap med alla sina naturtyper, artrikedom och ålderdomliga marker är mycket speciellt. Här visas ett resurssnålare och själhushållande sätt att leva.

Våra husdjur producerar förstklassig gödsel, som tillsammans med trädgårdskompost används som jordförbättring. Djuren får heller inga onödiga tillsatser utan äter vad vi producerar på Fredriksdal i form av hö, frukt och grönsaker.
Vi slår ängarna och hagmarkerna med lie och låter djuren beta. Hästarna sköter plöjning och harvning. Våra Linderödsgrisar får ibland sköta om ogräsrensningen i köksträdgården innan vi planterar och sår. De är mycket effektiva!

I rosariet tampas vi som alla andra med skadesvampar på rosorna. Men istället för att spruta med gifter angriper vi svamparna med andra svampar - levande mikroorganismer som tar kål på skadesvamparna. Det har visat sig fungera alldeles utmärkt.

Vi lever i en modern tid, med tillgång till moderna hjälpmedel för att sköta denna jätteanläggning. Så vi har både bilar och häcksaxar - men de drivs på el. De fordon som inte finns med eldrift, t ex stora hjullastare, är miljögodkända.

Hela Fredriksdal är ett exempel på hur man kan odla och bruka utan att förstöra miljön. Tvärtom är miljöarbete och hållbar utveckling något vi sysslar med dagligen, bara genom att sköta anläggningen som vi gör, och att berätta om det för alla besökare och vara en inspirationskälla för fler.

Råshult
Trädgårdarna i Råshult är anlagda efter 1700-talets sätt att bruka sin trädgård. Med upphöjda, djupgrävda odlingsbäddar och naturlig gödsel ger de ett odlingsresultat som är helt i nivå med nutida odlingsmetoder. Vi kan visa våra besökare ett enkelt och naturligt sätt att odla som är användbart i allas trädgårdar. 

Uppsala       
Ett exempel från Uppsala där man uppmuntrar att vi tänker till om hur vår ute/innemiljö ser ut är den krokustävling om bästa skolgårdsplantering av 5000 blomsterlökar som utlysts. Vinnande skola får 25 000 att förbättra sin inne/utemiljö för.