Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Handledning i miljökompensatoriska åtgärder.

I samtliga fall ange "Linné2007" (eller "Linnaeus2007" när du använder Atmosfair) som inbetalare tillsammans med personnamn.
 
SNF Svenska Naturskyddsföreningen
Arbetar med klimatkompensation/utsläppsrätter och naturvård.
 
Hemsida och kontaktuppgifter:
www.snf.se
info@snf.se 
SNF Rikskansli Stockholm 
08-702 65 00
 
Så här kan du bidra:
  • Skänk en gåva på pg-konto 90 19 09-2. Skriv "SNF2006"på talongen.
  • SMS:a ordet NATUR till 72 900 så skänker du 50 kronor.
  • Ring 0900- 10 99 200 så skänker du 200 kronor.
  • Ge din gåva via ditt betalkort eller Internetbank.
  • Köp utsläppsrätter. Gå till http://skarv.snf.se/snf/co2/index.asp#1. Här kostar ett ton koldioxid 350 kr att kompensera.

 
Vi-skogen  
Socioekologiskt projekt
Hemsida och kontaktuppgifter:
www.viskogen.se
Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Afrika) Box 302 27 104 25 Sthlm
08-657 47 36 Fax: 08-657 47 39 Pg: 90 05 08-3 Bg:195-6234 eller 900-5083
 
Så här kan du bidra:
  • Betala in pengar på deras bankgiro eller postgiro för plantering av träd i Vi-skogen i Afrika.

Världsnaturfonden WWF
Arbetar med biologisk mångfald mm.
 
Hemsida och kontaktuppgifter:
www.wwf.se
info@wwf.se 
Ulriksdals Slott 170 81 Solna 08-624 74 00 Pg 90 1974-6 Bg 90 1-9746
 
Så här kan du bidra:

  • Ge en SMS-gåva, få bilder och ringsignaler till din mobil.  SMS:a WWF till 72900.
  • 100 kr/mån för biologisk mångfald. WWF bedriver naturvårdsarbete överallt på jorden där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

Respect Europe
Arbetar med klimatneutrala arrangemang
 
Hemsida och kontaktuppgifter:
www.klimatneutral.se
Gunilla Hadders gunilla.hadders@respecteurope.com 08 - 454 06 12
Michael Sillén michael.sillen@respecteurope.com 
08 - 775 88 33
 
Så här kan du bidra:
· Respect Europe erbjuder en systematik för att bli klimatneutral. Ditt arrangemangs utsläppp beräknas och minskas, samtidigt som energikostnaderna blir lägre. De utsläpp som sker kompenseras för.

Atmosfair
Arbetar med klimatkompensation
 
Hemsida och kontaktuppgifter:
www.atmosfair.de
Så här kan du bidra:

  • Du bidrar genom att betala in koldioxidavgifter till Atmosfair när du till exempel är ute och flyger. Skriv in flygorterna t ex Departure: Stockholm och Arrival: Ängelholm, klicka på GO. Då kommer en ny sida upp där det redan är ifyllt t o r och en passagerare. Ändra här om det behövs eller klicka Calculate. Då kommer resultatet :340 kgkoldioxid. Tryck på Review/Payment och då visas kostnaden 8 euro och så går man vidare till Proceed to payment och sedan är det bara att markera betala med ditt betal/kreditkort. Bekräfta betalningen. Då får man ett digitalt bevis "Certificate" på att kompensationsavgiften är betald. Enkelt och bra. Man kan naturligtvis även använda kalkylatorn för att beräkna bilresa även om man fyller i flygresa t ex cirka 1000 mil per år kostar cirka 400 kr att kompensera. Ett ton koldioxid kostar här cirka 212 kr att kompensera.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.