Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Hur gör Linnésekretariatet?

Linnésekretariatet har en intern miljöpolicy. Den utgår ifrån den miljöpåverkan som sekretariatets arbete ger.
Vi bad Calle på sekretariatet om några exempel.

F- Det verkar som om ni utgår ifrån de vanliga miljömärkningarna som Svanen, Bra Miljöval och KRAV?
C- Ja, i dem ligger ju alla relevanta ställningstaganden och vi slipper själva göra ett filosofiskt seminarium inför varje inköp.
F- Berätta nu!
C- Vi reser ju runt mycket i Sverige. Då försöker vi åka tåg i första hand. Koldioxidutsläppen från tåg på en resa mellan Stockholm och Malmö är 2 kilo. Samma resa med flyg ger 120 kilo. Det känns som ett tungt argument!
F- Åker  ni alltid tåg?
C- Nej, går det inte så går det inte! Men huvudinriktningen är tåg, resten är undantag. Efter att ha sett Al Gores film känns det ännu viktigare!
F- Finns det miljömärkning för resor?
C- Ja, tågresor i Sverige är märkta med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är Arlandatåget och Flygbussarna också. Massor av lokal kollektivtrafik är också märkt med Bra Miljöval.
F- Är det något annat ni gör?
C- Ja, det blir ju mycket trycksaker. Även om vi försöker använda digitala medier så mycket som möjligt, måste vi ju trycka en del.
F- Hur tänker ni där?
C-Vi försöker få vårt informationsmaterial Svanen-certifierat.
F- Vad är det man certifierar?
C- Det är mycket faktiskt. Det är först en kontroll av att det handlar om hållbart skogsbruk och tex inte import av skövlad naturskog. Sedan är det kontrollen av hur pappret har producerats, energiåtgång, blekningsmedel osv. Sist är det själva tryckeriets arbete och deras val av papper, färger och andra kemikalier.
F- Är det svårt att hitta tryckerier?
C- Nej, det finns drygt 200. Men ibland är det ju jobbigt med alla de här diskussionerna med olika leverantörer som vill komma lätt undan. Och då är det ett stöd att kunna hänvisa till en miljöpolicy!
F- Vad gör ni mer?
C- När vi arrangerar möten och sammankomster försöker vi bjuda på ekologisk mat.
F- Men det finns väl inte många som jobbar med KRAV-mat?
C - Det är inte säkert att vi får allt KRAV-märkt. Ibland blir det kanske bara mjölken och kaffet. Ibland allt.
F- Något annat?
C- Även för våra gåvor försöker vi tänka på material och arbetsvillkor. Chokladen i vår ge-bort-choklad är Rättvisemärkt.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Calle Carlheim-Gyllensköld