Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Miljöanalysen är en del av miljöprogrammet för Linnéjubileet

Alla verksamhetsutövare som tar ansvar för den miljöpåverkan en viss verksamhet ger, arbetar också med miljöprogram, miljöanalys och miljöledningssystem. I Linnéjubileets miljöprogram ingår såväl förebyggande som kompensatoriska åtgärder och de vänder sig till såväl det inre som det yttre arbetet. För att kunna beräkna behovet av kompensatoriska åtgärder till följd av alla aktiviteter under Linnéjubileet, har sekretariatet anlitat forskaren Stefan Gössling i Helsingborg. Han har gjort en bedömning av jubileets tänkbara utsläpp av växthusgaser till följd av transporter etc.

Den fullständiga analysen är en rapport på engelska men det finns en svensk sammanfattning. Båda finns som pdf-filer på denna portal. I stora drag kan analysen sammanfattas så här att det kan bli upp till 40 000 ton koldioxid som släpps ut till följd av det i sig värdefulla jubileet. Detta gäller alla större evenemang, t ex gav fotbolls-VM i Tyskland upphov till 100 000 ton koldioxid. Vi vill därför att jubileet skall vara klimatneutralt eller miljöneutralt, helt i Linnés egen anda med det ekologiska synsätt han gav uttryck för i olika sammanhang.

Man kan alltså inte fira Linnés verk om man inte firar alla hans viktigaste alster. Han skulle med andra ord inte ha gillat att vi firar honom utan att ta hänsyn till natur och miljö.

Kompensationskostnaden blir då fullt ut cirka 8,8 mkr enligt tyska Atmosfairs modell och 14 mkr enligt Naturskyddsföreningens modell. Per ton blir det 225 kr per ton i kostnad.
Naturskyddsföreningen tar även emot bidrag till all slags naturvård. Därutöver finns även Vi-skogen med som ett Socioekologiskt projekt som man också kan bidra till. Världsnaturfonden är ytterligare en möjlig organisation att skänka pengar till.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Fotograf Britt- Marie Lidesten