Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Miljölänkar

På följande sidor kan du hitta mer information om miljö och miljöhänsyn:

- Bengt Ohlssons krönika som inspiration
- Svanen           
- Bra Miljöval
- Krav
- Rättvisemärkt
- Ekoturism       
- DN:s sida om att resa miljövänligt
- www.biodynamisk.se
- www.demeter.nu
www.ccb.se
www.jdb.se/beras/
- www.buyfair.org
- www.miljoresurslinne.se
- www.ekomat.nu
- www.mannautstallningen.se
- www.smhi.se/klimatanpassning

-Sveriges sexton Miljökvalitetsmål mm och här
- Miljöledningssystem för företag rörande upphandling, transporter med mera:
- Miljöbalken antogs 1999 och innehåller 15 äldre lagar. Den gäller alla verksamhetsutövare:
- SEA-direktivet är EU:s lag rörande planer och program med betydande miljöpåverkan:
- Hållbarhetsrådet verkar under Boverket för hållbar utveckling:
- Centrum för biologisk mångfald CBM
- Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
- Internationella Rådet  för Lokala Miljöinitiativ är en global miljöorganisation för kommuner
- KEW Garden är en av Storbritanniens mest kända botaniska, vetenskapliga trädgårdar
- Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi IIIEE har ungdomsprogram med miljöutbildning i över 100 länder
-Slow Food är inriktad på matkvalitet, biologisk mångfald, lokal matkultur mm
- Slow Food International, Slow Food Skåne och The Slow Food Foundation for Biodiversity
- Miljöresurs Linné är ett samarbetsforum för hållbarhet i Småland mellan företag, kommuner m fl
- Svenska Naturskyddsföreningen
- Ekoturismföreningen
- Världsnaturfonden WWF
- Vi-skogen planterar ny skog i avskogade länder i Afrika
- Det Naturliga Steget driver miljöpedagogisk verksamhet
- Svenska Lokaltrafikföreningen samlar alla kollektivtrafikentreprenörer
- Naturvårdsverket
-Global Action Plan om livsstil
-http://www.footprintnetwork.org/
-http://www.myfootprint.org/
-http://www.ecologicalfootprint.org/ om ekologiskt fotavtryck dvs omvärldsberoendet dvs ett mått på transport- och resursanvändningen
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.