Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linnéjubiléets Miljöpolicy 

Linnéjubiléet 2007 genomsyras av miljötänkande och miljöhänsyn i Linnés anda, i modern tappning. Linné var den förste som beskrev ekologiska samband och han startade kartläggningen av världens växt- och djurliv. Lust och glädje genomsyrar miljöhänsynen, bl.a. genom de tre ledorden nyfikenhet, kreativitet och vetenskap. Genom detta arbete stärks Sveriges internationella rykte som miljöföredöme ytterligare, till gagn för framtida generationer.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.