Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Vad kan du göra i ditt projekt?

I miljöprogrammet för Linné 2007 ingår både förebyggande som kompensatoriska åtgärder. I det förebyggande arbetet finns råd om miljömärkta produkter, resurssnålt resande mm.  Med miljökompensation menar man en avgift som betalas och som sedan används till att kompensera för slitage på natur- och kulturmiljöer, koldioxidutsläpp mm
 
Du kan utgå från miljöprogrammet i kontakten med era leverantörer. Ska ni t ex beställa en busstransport, kan du be att få ett miljöfordon. Ska du beställa en trycksak kan du begära att få den på Svanen-papper eller helt Svanencertifierad. Ska du beställa mat kan du be om att allt eller något är KRAV-märkt. Kanske ni ger bort blommor och andra presenter till olika medverkande - kanske lokalt producerade snittblommor är bättre än en bukett importerade rosor. Tänk på att även små åtgärder är viktiga! En konferens eller ett företag kan också göras klimat- eller miljöneutralt genom att minska och/eller kompensera för sina utsläpp.
Det här kan bli inledningen till ett långsiktigt samarbete med era leverantörer för att få fram bra miljöprodukter.
 
Alla som organiserar en publik verksamhet kan hjälpa till. Ni kan t ex bestämma att 10 kronor av inträdet en dag går till ett miljöprojekt. Eller lägga på 5 kronor på en biljett och berätta att pengarna går till Svenska Naturskyddsföreningen eller Världsnaturfondens arbete för biologisk mångfald eller köp av utsläppsrätter av koldioxid via Svenska Naturskyddsföreningen. Om man vill kompensera för ett projekts flygresor bör 50 kronor läggas på per person och biljett. Pengarna används sedan till att köpa utsläppsrätter eller till att stötta någon av de organisationer som jubileet jobbar med.
Varför har vi valt att samarbeta med Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Respect Europe, Vi-skogen och Atmosfair? Det är organisationer med hög trovärdighet som arbetar med de frågor där Linnéjubileet har sin stora miljöpåverkan, Genom att stödja deras olika projekt, kan vi bidra till att åtgärda de skador vårt arbete tillfogar naturen.
 
Här till vänster finns i pdf-format en handledning för hur man kan betala in till miljökompensation.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.