Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Våra miljöpartners

Linné2007 har valt att samarbeta med Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Respect Europe, Vi-skogen och Atmosfair. Det är organisationer med hög trovärdighet som arbetar med de frågor där Linnéjubileet har sin stora miljöpåverkan, Genom att stödja deras olika projekt, kan vi bidra till att åtgärda de skador vårt arbete tillfogar naturen.

Deras respektive kontaktuppgifter samt bank- och/eller postgironummer är hittar du här nedanför. Till vänster finns i pdf-format en komplett handledning för hur man kan gå till väga i sin miljökompensation.

SNF Svenska Naturskyddsföreningen  


Världsnaturfonden WWF
  • www.wwf.se info@wwf.se, pg 90 1974-6, bg 90 1-9746

Respect Europe  
  • www.klimatneutral.se kontakta gunilla.hadders@respecteurope.com eller michael.sillen@respecteurope.com

Vi-skogen    
Atmosfair

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.