Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Näringsliv/ Samarbetspartners

Linnéjubileet Linné2007 sker i samarbete med följande företag, stiftelser, fonder, akademier och myndigheter:

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Guldpartner   
GE Healthcare
 
Bronspartners   
IKEA
Natur & Kultur
Phadia
Q-Med
Ramböll
Riksbankens jubileumsfond
SCA

Övriga partners   
Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål
Boliden
Egendomsnämnden i Växjö stift
Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Hagströmer Biblioteket
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhetsakademien
LKAB
Maxtrans
Myndigheten för Skolutveckling
Skånemejerier
Sparbanksstiftelsen Kronan
Sparbanksstiftelsen Upland
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Svenska Läkaresällskapet
Vetenskapsrådet
Vinnova
Wenner-Gren Stiftelserna
Älmby Entreprenad

Mikael Strandänger är ansvarig för näringslivsrelationer och extern finansiering inom Linné2007,
mikael.strandanger*@*kva.se, 070-591 14 81.