Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

När kulturarvet fick raketmotor

Möt Åse Berglund, generalsekretare för Linné2007. Innan Carl von Linné klev in i hennes liv hade hon bland annat varit chef på Vadstena kulturcentrum och projektledare för Birgittajubileet 2003. Hösten 2004 började hon undersöka förutsättningarna för Linnéjubileet. Under ett par år reste hon runt i landet, drog upp strategier, träffade människor och knöt ihop det nätverk som i år fyrat av ett av Sveriges mest uppmärksammade jubileer någonsin.

Varför är det bra med jubileer?
"Jubileer är ingen självklarhet. Men de kan sparka igång energier som går att använda till något viktigt. Det gäller att välja jubileumsobjekt med omsorg, något som många kan engagera sig i. När det handlar om att lyfta ett kulturarv har Linné2007 bjudit på flera spännande dimensioner. Dels det fysiska kulturarvet med Linnés platser där regionala och nationella intressenter har hittat nya samarbetsformer. Och dels det abstrakta och föränderliga kulturarvet kring Linnés person, hans gärningar och människors tankar om honom. Jubileet har blivit en mix av konkret kulturhistoria och inspirerande tankesmedja."

I år har nio regioner samlat sig och genomfört ett stort jubileum. Varför har det gått så bra?
"Att fira jubileum kräver arbete, arbete och ännu mer arbete. Och arbetat, det har vi gjort. Själv känner jag mig mer som projektstrateg än generalsekreterare. Varje region har kunnat lyfta sina egna projekt med jubileets gemensamma marknadsföringsplattform. Och tillsammans med övriga regioner och de nationella satsningarna har sedan helheten fått sig en rejäl skjuts."
 
Vilka har varit jubileets största tillgångar?
"Vi började med att sätta upp tydliga mål. Sedan utrustade vi oss med svart bälte i tålamod och en obändig vilja att nå målen. Och viktigast av allt: alla som varit engagerade har bjudit på entusiasm, kreativitet och en genuin vilja att samarbeta. Ett imponerande fotarbete —Riverdance, ni kan dra något gammalt över er!"
 
Ett viktigt mål har varit att locka ungdomar till naturvetenskapen. Hur har det gått?
"Det har gjorts mycket under året. Till exempel har vi nu 420 Linnéskolor och ett jättebra inspirationsmaterial till skolorna. Men egentligen är min syn enkel: om vi har lyckats locka en enda ungdom att välja naturvetenskapen och en forskarkarriär som gör världen lite bättre så har vi gjort ett bra jobb."
 
Vad tror du Linné hade tyckt om sitt 300-årsjubileum?
"Blygsam var han inte. Han hade varit mycket nöjd med det enorma intresse runt om i landet och i de över 20 länder som firat honom. Att japanske kejsaren haft mottagning i Tokyo och medverkat på privatbesök i Uppsala för hans skull. Att snart sagt varje skolbarn läst om honom. Att TV och radio producerat program om honom. Att hans brev blivit digitaliserade och tillgängliga för alla. Att hans eget exemplar av Systema Naturae åkt på turné världen över. Ja, jag tror jubileet varit helt i hans smak."

Intervju: Peter Stjernström

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.